Dette er «New World Order» og medias rolle

Hva skal man si til hva David Rockefeller sa om sin «New World Order», og det han sier er medias rolle i denne konspirasjonen?

Viktig bok: Sannheten om makten og spillet bak klimakrisen

Spesielt den såkalte klimakrisen, men også nedbygging av nasjonalstater, digitalisering av alt, oppløsning av tradisjonelle familieverdier, ny-religiøsitet har preget oss svært lenge. Hva er det som har skjedd? Jeg har aldri lest en bedre dokumentert forklaring på dette enn den svenske boken: «Rockefeller – En Klimatsmart Historia».