Tusener av ofre for menneskehandel satt fri

En kort video om presidenttiden så langt til den katastrofale amerikanske presidenten Donald Trump …. eller? Tusener av ofre for menneskehandel satt fri under hasn tid, en svært stor andel av dem barn. Hvor katastrofal har Trump vært for dem?