Det finnes en vaksine mot religiøs tro

Hva skal man si til dette? En vaksine mot religiøs tro, gjennom å påvirke hjernens evne til å leve på annet enn følelses- og det sekulære planet?