Når forskning blir et verktøy for politisk og økonomisk vinning

Kan vi egentlig stole på forskning og vitenskap? Alt i vårt samfunn, er basert på vitenskapelige sannheter. Hva da når disse sannheter avsløres?  En utrolig viktig og tankevekkende artikkel, av Ole-John Saga. Ikke minst på grunn av den samlede mengde tungtveiende bevis.

Amerikanske penger bak Wuhan forskning på flaggermusvirus

Den angivelige Covid-19 pandemien oppsto i den kinesiske byen Wuhan. Etter mange spekulasjoner om at vi snakker om et manipulert virus har det nå blitt fastslått at det ble forsket på og utviklet slike virus ved det biologiske laboratoriet i Wuhan. At viruset ble sluppet ut ved en feil utelukkes ikke. Selv om det har …

Les mer