Her er patentene for mulig fjernkontroll av mennesker, og dermed også av deg

Manipulering av menneskets nervesystem via TV og dataskjermer er ifølge registrerte patenter fullt mulig. Og med det mulig fjernkontroll av alle som bruker TV, PC eller smartmobil.