Når forskning blir et verktøy for politisk og økonomisk vinning

Kan vi egentlig stole på forskning og vitenskap? Alt i vårt samfunn, er basert på vitenskapelige sannheter. Hva da når disse sannheter avsløres?  En utrolig viktig og tankevekkende artikkel, av Ole-John Saga. Ikke minst på grunn av den samlede mengde tungtveiende bevis.