Økt gjeld av digital betaling

Norge satte nylig en verdensrekord vi ikke skal være stolte av. Nemlig 240 % av disponibel inntekt i gjeld. Kan det hende at den stadige digitaliseringen fører til uansvarlig pengebruk fordi vi ikke lenger ser de fysiske kontantene? Det svir ikke like mye å måtte dra kortet som å måtte gi fra seg fysiske kontanter. Man bruker også underbevist mer penger med bankkort fordi man ikke ser saldoen på kontoen til enhver tid?

Norsk boligboble? Ser Finanstilsynet noe andre nekter å ta inn over seg?

Grete Wittenberg Meier, administerende direktør i Privatmegleren uttrykker sin bekymring for at Finanstilsynet ønsker å redusere maksimal belåningsgrad fra 5 x inntekt og til 4,5 x inntekt i boliglånsforskriften. Jeg skulle ønske at de store økonomiavisene lot være å intervjue aktører med store egeninteresser i saker gjeldende boligmarkedet. Jo større lån, jo større kjøpesum og …

Les mer

Den norske statens sparepotensial på 628 milliarder

Politikerne i Oslo og Bergen har for lengst innsett at de har en utømmelig kilde til finansiering av diverse prosjekter igjennom bompenger. Dette kan medføre at prosjekter er lettere å finansiere enn hvis kommunene hadde måttet forholde seg til kun skatteinntektene i kommunen. Problemet er at kostnaden for en sykkelvei veltes på tilfeldige personer som passerer Oslo.