Norwegian PM Erna Solberg and her elite friends’ plans to use the corona to create their world order

The World Economic Forum in Davos will build a new world order, and sees the so-called corona pandemic as the opportunity to achieve this. Erna Solberg's former foreign minister Børge Brende is director of the forum. His boss Klaus Schwab adds in the video that Solberg's "vaccine babies" GAVI and CEPI are central to establishing this new world order.

I koronaens skygge: Slik vil World Economic Forum og Børge Brende neste år omskape verden i sitt pengebilde

World Economic Forum, WEF i Davos vil bygge en ny verdensorden, og ser den såkalte korona-pandemien som tidenes mulighet for å få til dette. Erna Solbergs tidligere utenriksminister Børge Brende er direktør for forumet. WEFs grunnlegger og toppsjef Klaus Schwab legger i videoen over ikke skjul på at Solbergs «vaksinebabyer» GAVI og CEPI er helt sentrale for å få etablert denne nye verdensorden.