Tilsvar til regjeringens høringsforslag om å endre genteknologiloven, frist 5.8.20

Loven vil tillate manipulering av våre gener (kan inkludere DNA), gjennom å benytte genmodifiserte organismer, mens loven pr. i dag, til sammenligning, ikke engang tilllater manipulering av planter. Endrer man menneskets DNA, endrer man også mennesket. For å belyse kompleksiteten og hva endringene faktisk innebærer, samt for å forberede flest mulig mot neste høring, som er den 18. august d.å., og som vi kommer tilbake til, publiseres i dag et av høringssvarene med frist, 5.8.20.

– Redaksjonen, Stateofglobe.

Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO vaksiner ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m.

Vi er en gruppe helsearbeidere og engasjerte enkeltindivider, som reagerer på de nå omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene i genteknologiloven i lys av nylige endringer av bioteknologiloven 1. juni 2020. Endringene står også i relasjon til nylig meldt hastehøring omkring genteknologiloven med høringsfrist 18.8.2020. Disse tre endringene står alle i forhold til hverandre, og berører befolkningens rettsikkerhet på ulike nivåer, når det gjelder planlagt omfattende bruk av profylaktisk genteknologi i form av GMO-vaksiner i forhold til Corona situasjonen. Vi reagerer sterkt på at endringene ifølge forslag av 28.7.2020 vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye, eksperimentelle og potentiel farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å få informert samtykke. Man kan altså ikke se disse omfattende endringene i lovverket som isolerte fenomener. Det kan også bemerkes at hastehøringer uten fag- og samfunnsdebatt, er i strid med den gjeldende genteknologiloven. Det er i denne situasjonen slik at svært få er informert om synergieffekten av disse lovendringene. Det vises til §§ 12 og 13 i siste del av dette dokument.

Dersom man får gjennomslag for en slik forandring, så vil dette for det første være en direkte usannhet, og ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Man kan ikke si at et genmanipulert materiale i en vaksine ikke er genmanipulert likevel!  Å pynte på sannheten er ikke akseptabel og bare til nytte for selgeren. Hva er hensikten med å føre befolkningen bak lyset? Hvem står bak et slikt forslag? Hvorfor skal en så viktig informasjon til nordmenn nå plutselig hemmeligholdes? Er politikerne sunket så dypt i farmainsdustriens lommer?

Man kan ikke holde slik informasjon tilbake fra offentligheten for å få flest mulig til å vaksinere seg med en «hemmelig» GMO-vaksine. Dette vil medføre at folk etterhvert vil tro at alle vaksiner er genmanipulerte, og flere og flere vil motsette seg vaksinasjon. Bivirkningene vil bli flere og flere og det vil bli stor motstand, samtidig som offentlige instanser totalt mister sin kredibilitet. Folket har lært etter svineinfluensa-fadesen at det ikke er produsentene som holdes ansvarlig for alvorlige bivirkninger og dødsfall, men at det i realiteten er skattebetalerne som må punge ut via pasientskadeerstatningen. De fleste har også fått med seg at Bill Gates, som ikke er lege, men hovedeier av Monsanto/Bayer, står bak disse planene og har irritert seg lenge over at GMO-varer ikke er tillatt i Europa. Etter at GMO-varer hadde blitt forbudt i India p.g.a. mange krefttilfeller, som også i USA har ført til historiens største erstatningssak, har bedriften solgt disse svært helsefarlige produktene i andre land.

Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp. Vi synes det er bra med tydelig advarsel og merking av helsefarlige sigaretter. Dette burde også gjelde for alle farlige matvarer og spesielt medikamenter og injeksjoner, som kalles vaksiner.  Man må vite om det som injiseres kan påvirke ens eget DNA, for slike vaksiner har helt andre konsekvenser enn tidligere vaksiner.

Det er også merkelig at disse høringene kommer nå, rett etter sommerferien, og en lang periode med frykt-propaganda vedrørende Covid-19. Det er kun ca. 250 døde i Norge av Covid-19, og dette kan overhodet ikke kalles en pandemisk situasjon.  Hvert år dør det ca. 1000 nordmenn av influensa, til tross for at man vaksinerer mot influensa mer enn noen gang. Da ser vi at vaksinasjon ikke er svaret på å forebygge sykdom. Styrking av immunforsvaret er svaret.

I England gikk man nå ut med at mange dødsfall som havner på statistikken over Covid-19-dødsfall, overhodet ikke er forårsaket av Sars-CoV-2. Det samme har man sagt både her i Norge og i USA. Er man f.eks. i mars måned registrert som Covid-19 positiv, og dør i en bilulykke i juli, så havner man på statistikken over Corona-dødsfall. Dette burde være svært betenkelig for de fleste oppegående mennesker, og viser at statistikken over antall døde, er totalt feil.

Ovenstående er viktig å være klar over i den situasjonen vi står i. Hva som er bakenforliggende for at det nå i all hast skal gjennomføres en høring som kan føre til at GMO vaksiner får flyte fritt, og samtidig være beskyttet for å bli ansett som GMO.

Vi trenger en regjering og politikere som er ærlige ovenfor befolkningen, og som ikke forandrer loven til fordel for en industri som ønsker å promotere sine «hemmelige» DNA vaksiner.

 

Vedrørende utprøving av GMO vaksiner og deres virkning på organismen

Den 25. september 2018 skriver regjeringen at GMO-mat er planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arve-egenskaper, dvs. sitt DNA.

Sitat: «Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge». Da er det kanskje betimelig å spørre seg, om det nå skal legges til rette å «godkjenne» genmodifiserte mennesker.

Med en slik politikk og kunnskap om GMO-mat, så er det ganske utrolig, at det nå vurderes å åpne opp for å injisere genmodifisert DNA-plasmider fra bakterier/virus direkte inn i våre celler, hvor vårt unike genmateriale ligger.

Flere vitenskapsmenn frykter for at dette plasmidet kan integreres med et av de humane kromosomene som finnes inne i cellen, og det med få uante konsekvenser.

Harvard College skrev en artikkel om dette i 2011, hvor flere vitenskapsmenn har beskrevet farene med å bruke slike vaksiner.

Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, skriver i denne artikkelen den 3 august 2020, at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin artikkel i 2011:

 1. Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og alle som får en slik vaksine, vil i realiteten være en prøvekanin.
 2. Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet, da man ikke har noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.
 3. En bivirkning kan være kroniske betennelser, da vaksinen kontinuerlig kan stimulere immunsystemet til å danne antistoffer.
 4. Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man er skadet for resten av livet.
 5. Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.
 6. Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.
 7. Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som kontrollerer celle-veksten.
 8. Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte DNAet/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.
 9. Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.
 10. Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret reagerer på dette.
 11. Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.
 12. Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før patogenes Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et Gen-eksperiment man gjorde på̊ mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing humant veksthormon. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet i stedet for å modifisere veksten. Det var slik tanken på̊ å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto.

 

Her er et utdrag fra artikkelen til Medscape av 3. august 2020:

Problems with DNA Vaccines:

There are many potential problems and unanswered questions concerning the use of DNA vaccines.[14] The possibility of insertional mutagenesis is a concern that needs to be more rigorously tested. While there is no evidence that the introduced DNA integrates into the host genome, if it were to occur, it would raise the specter of carcinogenesis; oncongenes may be turned on or tumor suppressor genes inhibited. What if DNA circulated throughout the body after injection and integrated into germ cells? Might subsequent generations express the antigen from birth and develop tolerance, instead of immunity, to the pathogen? Anti-DNA antibody formation and the possibility of autoimmune diseases is another concern.

These are important issues because unlike other forms of gene therapy, which target very ill patients, DNA vaccines are targeted at the young and the healthy. If host cells express antigen for a prolonged period, what effect would that have on the immune response? Could it lead to host tolerance or an exaggerated, damaging attack on tissues expressing antigen? What is the exact nature of the gene transfer and antigen processing? While injections are given intramuscularly it may not be myocytes that are actually presenting antigens to T cells. What cells are taking up the gene? Initially it was thought that myocytes were expressing the DNA product and stimulating a cellular response, but further work indicates that dendritic cells found throughout the body (except in the brain) may be the antigen presenting cells.[1]Because there is a brisk humoral response, it seems that some vaccine product is being delivered to B cells, macrophages or other MHC class II cells.[3]

The Food and Drug Administration has recently published a document entitled Points to Consider on Plasmid DNA Vaccines for Preventive Infectious Disease, to help researchers and manufacturers understand the safety concerns involved with their approval of DNA vaccines for phase I human trials.”

Disse punktene må vurderes meget seriøst, og vi må overhodet ikke komme i en situasjon hvor noen av disse reaksjonene kan oppstå, hvor menneskeheten blir prøvekaniner for en industri som finansierer all vitenskap rundt slike vaksiner selv. Derfor er det totalt uansvarlig å utsette befolkningen for GMO-vaksiner, og dette er nå deres ansvar at vi unngår!

Det er kanskje enda mer uansvarlig å ikke la folk få vite at vaksinen de injiseres med er gen-manipulert!

Deres påstand om at forening av fremmed DNA og menneskelig gen-materiale, kun vil være temporært, viser at dere ikke har noen som helst kunnskap om dette. Det viser at dere overhodet ikke har satt dere inn i problematikken som er beskrevet ovenfor, og som mange vitenskapsmenn og kvinner frykter. Dere påstår noe helt annet, og dere viser heller ikke til noen data eller noen dokumentasjon for å underbygge disse feilaktige påstandene.

 

Det vises til at man skal slutte å vurdere samfunnsnytten, etikk og bærekraft.

Det vil si at befolkningen ikke lenger har noen beskyttelse. Moral og etikk blir lagt på hyllen, og det offentlige gir frie tøyler til de som vil patentere organismer for å lage GMO-vaksiner, med enorme økonomiske gevinster. Dere er med andre ord med på å la kapitalistene overta ansvaret for helsen til nordmenn – koste hva det koste vil. Hva slags holdning er dette til norsk befolkning? Det er akkurat nå, med en slik vaksine rett rundt hjørnet, at dere må beskytte befolkningen, og være 100 prosent etiske og moralske i forhold til behandling av dette.

Ifølge nyere EU regler, så kan det nå tas patent på̊ diverse virus/bakterier med naturlig opphav, når et av genene er blitt modifisert av mennesker i laboratorium. Dette er et skremmende scenario da farmasøytisk industri har sterke økonomiske interesser i å gen-modifisere viralt/bakterielt DNA. EU selv har altså åpnet dørene for store økonomiske interesser, og det er da fritt frem for legemiddelindustrien å patentere organismer, og lage nye vaksiner. Samtidig skal vi huske på at farmasøytisk industri er den mest saksøkte industri i verden for falske studier, bestikkelser, lobbyisme og bedrageri.  Alle vaksine-produsenter har blitt dømt for kriminell virksomhet og mafia-metoder. Her er link til oversikten over utbetaling av kanskje verdens 10 høyeste bøter som noen gang er utbetalt.

 

Vi skjønner at lovendringene er ønsket for å kunne tillate bruk, og muligens tvang for å vaksinere befolkningen i en prekær helsesituasjon, men det finnes alternativer:

 1. Det er svært mange internasjonale studier som har vist at en lav dose med Hydroksichloroquin (Plaquenil) i kombinasjon med sink og eventuelt et antibiotikum (Azitromax), gitt tidlig, før pasienter i høyrisikogruppen blir innlagt, kurerer Covid 19 innen få dager hos nesten 99 %. Denne behandling koster ikke mer enn 200 NOK pr. behandling. Å gi 200 mg Plaquenil 2x i uken, er en effektiv og svært billig profylakse. Allerede i 2005 har en studie fra den amerikanske smittevern-overlegen, Dr.Fauci’s NIH påstått at Chloroquin er meget effektiv.
 2. Andre gode alternativer er, Vitamin C, eller inhalasjon med dexametason / kortison, alt rimelig, med ingen eller få bivirkninger.
 3. Hvorfor har vi aldri hørt av helsemyndighetene at jod, sink og eller vitamin D, er effektiv til å styrke immunsystemet mot alle virus?

 

Alt dette kan gjøre de planlagte og svært kostbare injeksjoner, som feilaktig omtales som «vaksiner» obsolet og unødvendig:

 1. Industrien har i over 20 år forsøkt å lage en sikker og effektiv vaksine mot Corona og andre influensa-virus, uten å lykkes.
 2. Selv når forsøksdyr eller -barn produserte antistoffer etter vaksiner, så ble de svært syke eller døde ved kontakt med viruset.
 3. Alle firmaer som er involvert i å utvikle en vaksine mot Covid -19, har gjentatte ganger blitt dømt for forbrytelser og mafiametoder. Unntaket er den nye produsenten «ModeRNA», som aldri før har utviklet en vaksine. ModeRNA jobber sammen med Gates, Astra/Zeneca og Dr. Fauci, og har gjennomført Fase 1 og Fase 2 studier, hos noen få veldig friske ungdommer. Ingen kunne være overvektig, ha allergier, sukkersyke eller andre sykdommer. De ble bare observert i noen få dager og studien var ikke randomisert, dobbelt blind og placebo-kontrollert, noe som Dr. Fauci og mange andre spesialister har krevd må til, for å sikre at man ikke skader og dreper flere mennesker «enn nødvendig» med den kommende Covid-19 injeksjonen. 80% av disse super friske fikk alvorlige bivirkninger. I tillegg viste det seg at en booster sprøyte satt litt senere, ikke hadde effekt overhodet.
 4. Siden alle vet at risikoen med «vaksiner», som inneholder genetisk-modifisert materiale, er svært stor (og den ikke er utprøvd), har Astra/Zeneca, Bill Gates og Dr. Fauci sikret seg fra å bli saksøkt for slike, forventede skader. I et intervju nevnte Gates at «ca. 15 % av 7,5 milliarder mennesker måtte man regne med, kunne få alvorlige skader, eller dø».

En Covid-19 «vaksine» er ingen vaksine. Forskerne vet at de ikke kan bruke de vanlige ingredienser, siden SARS-CoV-2 muterer for fort. Denne injeksjonen skal inneholde m-RNA, som skal forandre vår DNA, og hvis de bruker CRISP-teknologien, vil vi videreføre disse gen-forandringer til våre barn og barnebarn. Noe som er særlig skremmende, siden man allerede har vist hvordan man steriliserer gutter og jenter med vaksiner. Med CRISP-teknikken risikerer vi at hele befolkningen dør ut.

Hvilke moralske retningslinjer følges når dere nå vurderer å innføre denne lovendringen? Hvilken rett har dere til å bestemme at folk skal injiseres med hemmelig materiale, som vi vet kan medføre modifisering av vårt eget DNA og ha fatale bivirkninger? Er det derfor dere vil hemmeligholde at vaksinene er gen-manipulerte? Hvem er egentlig ansvarlig for alle skadene vi kommer til å få?

Det er lett å tenke tilbake på skandalen rundt svineinfluensa-vaksinen, men den var bare barnematen i forhold til hvilke følger en GMO-vaksine vil ha. Og likevel fikk vi mange skader og mange ødelagte liv etter svineinfluensa-vaksinen, som har kostet skattebetalerne ½ milliard Nok til nå. Da igjen var det legemiddel-industrien som fikk bestemme, og politikerne var nyttige nikkedukker. – Ikke gjør den samme tabben ovenfor Norges befolkning en gang til. Det kan også være fornuftig å reflektere over hvordan farmasøytisk industri var unntatt erstatningsansvar i 2009. Vi ser det samme skje i dag, ytterligere forsterket av at man snakker om både en ny vaksine og en ny teknologi, situasjonen vi nå står i, er eksperimentell i dobbel forstand, se link oppe.

Vi må aldri komme i en slik situasjon hvor dette er eneste mulighet for å beskytte oss mot sykdom, da vi alle er utstyrt med et immunforsvar som fungerer utmerket, bare vi begynner å tenke på hvordan vi kan stimulere det til å arbeide enda mer effektivt. Men leger i dag blir ikke opplært til dette. De er opplært til å skrive ut resepter og driver kun symptomatisk behandling.

Ingen snakker lenger om å leve sunt og naturlig, for det er ingen store økonomiske gevinster der for industrien.

Alt vi injiserer i kroppen av syntetiske kjemikalier lager ubalanser og skader vår indre økologiske balanse, og gir nye sykdommer på sikt og et svakere immunforsvar.

Indre økologi er like viktig som ytre økologi.

Når naturen er «syk», og den økologiske balansen er ødelagt, så går vi inn for naturvern for å forsøke å rette opp den økologiske balansen, og vi forsøker å rense systemet så naturlig som mulig. Vi går ikke inn for å tilsette enda mer menneskeskapte og syntetiske kjemikalier. Men det er akkurat det dere vil. Men det er ikke å forebygge mot sykdom, når behandlingen samtidig forårsaker andre og nye sykdommer og tilstander i stedet. Dette burde være veldig enkelt å forstå.

 

Avslutningsvis ønsker vi å gi en tematisk presentasjon av diskusjonstemaer relatert til endringsforslagene:

Fordi denne type vaksine for første gang er tiltenkt i forhold til massevaksinasjon relatert til Covid-19, er det ekstra uheldig å nedregulere sikkerheten rundt denne type vaksiner ved å endre definisjonen. Det belager seg ikke bare på at slike vaksiner ikke er testet på mennesker på generelt grunnlag, men også fordi man ved en type pandemivaksine vil ha en mindre testet vaksine også som følge av at ordinære forskningsprotokoller er brutt, som et resultat av hasteutviklingsprosessen.

Det fortelles videre at man i Europeisk sammenheng for første gang godkjente en DNA-vaksine til laks i 2017. Dette forteller noe om hvor sparsommelig erfaring man har med denne teknologien i praksis. Man snakker altså om en teknologi man kun har tre års erfaring med hos oppdrettsfisk, ikke pattedyr.

Sannsynligheten for at myndighetene vil velge en vaksine basert på mRNA, DNA eller genmodifiserte organismer i form av virus vektor vaksiner, må sies å være stor. Det er derav også sannsynlig at man vil ha økende behov for et sterkere lovverk framfor et svekket.

Dersom GMO vaksiner og legemidler ikke lenger skal behandles under genteknologiloven eller bioteknologiloven, vil det heller ikke være noe krav om at man skal ha en viss grad av offentlig debatt og åpenhet omkring teknologien. Høringer og varsling omkring endringer, vil mulig ikke lengre være et krav.

§ 12. Forholdet til offentleglova

Offentleglova gjelder for saker som behandles etter denne lov. Uten hinder av taushetsplikt skal følgende opplysninger likevel alltid være offentlige, med mindre de faller inn under offentleglova §§ 20 og 21:

§ 13. Offentlig høring

Ved saker som krever godkjenning etter denne loven, kan godkjenningsmyndigheten bestemme at det skal gjennomføres en offentlig høring. Det skal alltid gjennomføres offentlig høring i saker som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer. Høring skal holdes i god tid før søknaden blir avgjort. Høringsprosessen må gjennomføres på en måte som sikrer at allmennheten, og i særlig grad berørte interessegrupper, får tilgang til relevant informasjon og gis en reell mulighet til å komme med synspunkter og kommentarer i saken. Beslutningen om at offentlig høring skal holdes, skal kunngjøres.

Det vil være uheldig dersom Corona situasjonen relatert til eventuelle genteknologiske vaksiner, skulle behandles med samme mangel på åpenhet man hittil har sett angående epidemien. Dette blir ytterligere forsterket av regjeringas forslag om 100 års taushetsplikt. Vil man da noen gang få informasjon omkring feilslått vaksinering, bivirkninger og langtidsvirkninger? Mye taler for at befolkningens rettsikkerhet ikke er et tema relatert til Covid-19 og genteknologiske vaksiner.

Det er betenkelig at vi ikke har hatt noen form for debatt i media. Befolkningen er ikke blitt informert omkring temaet. Fagekspertisen har heller ikke uttalt seg åpent. Det kan synes som om temaet er sensurert. Høringen til 5.8.2020 har i svært liten grad vært annonsert. Da bioteknologiloven skulle endres framkom det i liten grad at dette influerte på lovverket omkring framtidig vaksineteknologi. Ser man på genteknologiloven skal en slik høring være tydelig annonsert slik at befolkning og ekspertise kan gjøre seg godt kjent med høringsforslaget. Hva angår høringen til 18.8.2020, er denne annonsert i fellesferien med kun tre ukers frist. Dette strider mot paragraf 13 i genteknologiloven.

Som befolkning krever vi å få inngående kunnskap omkring forskningen på dette feltet. Ikke minst innsikt i det helt konkrete erfaringsgrunnlaget man har fra praksis av slike genteknologiske vaksiner.

Vår bekymring relatert til situasjonen er stor, spesielt ser vi alvorlig på synergieffekten av tre endringsforslag hva angår befolkningens rettsikkerhet i henhold til helse, genetikk, fremtidige generasjoner og miljøfaktorer.

Med hilsen
Lege Heiko Santelmann,
Tannlege Ragni Elisabeth Funner,
Forfatter og Cand mag Inger Berglund,
Master intensivsykepleie Ragnhild Madsen,
Sykepleier og Jordmor Annhja B.S.N Nielsen,
Farmasøyt Sandy Lunøe,
Morgan Bakke,
Forfatter med master i helsefremmende arbeid Margit Vea,
Thor Fornes,
Siviløkonom Kristin Amundsen,
Hans Christian Færden,
Polaritetsterapeut Siv-Anita Øiaas,
Sivilingeniør og Senior rådgiver i Folkets Strålevern Sissel Halmøy,
Pensjonert Lege Idar Elvemo,
Are Hegrand,
Ingelin Sevåg Vestly,
Hans Sigmundsønn,
Homeopat Alf Andreassen,
Lars Einar Grønseth,
Maria Aase,
Miljøterapeut Ragni Klara Knudsen,
Forfatter og foredragsholder Steinar Husby,
Homeopat Lisbeth Aardal,
Salgskonsulent Petter Kronstad,
Lærer Ole Fartein Øvsthus,
Bodil Fjellanger,
Elisabeth Haugsøen,
Mariann Hvitstein,
Sverre Zachariassen,
Monica Askim,
Grethe Skaret,
Ranveig Bezzola-Sudenius,
Massasje-terapeut Irene Gjetle Andersen,
Evelyn Kjørstad,
Kjetil Kvarven,
Sykepleier og coach Anne-Sofie Rask,
Hanne Gjestrumbakken,
Siv Edna Eidsaa,
Janne Sissel Ueland,
Klaus Keysan,
Pensjonert Helsearbeider Ida Elisabeth Nordmann,
Julie Michelle Nerås,
Biolog Iver Mysterud,
Veronica Lorenzen,
Irene Hansen,
Rigmor Nygaard,
Tommy Sandbakken,
Tone Kongself,
Turid Volden Moe,
Merete Lund,
Jan-Georg Stoum,
Mai-Britt Standahl,
Marlene Andersen,
Rune Stølen Fossberg,
Edna Fallao,
Biopat Aina Korssund Måkestad,
Lillian L. Røssland,
Linda-Mari Kronstad,
Jeanette Sandnes Jansen,
Kristin Omnes,
Per Ivar Gullanger,
Helsefagarbeider Kine Louise Funner Larsen,
Linn Emilie F. Larsen,
Eirik Johnsen,
Adjunkt Haral Ængen,
Homeopat Reidun de Clive-Lowe,
Lege David de Clive-Lowe,
Homeopat Jon Holden,
Tony Holm,
Lektor Finn Kolberg,
Rebecca Tostrup Worsley,
Sykepleier Margrethe Salvesen Zivcic,
Egil Andresen, Elisabeth Johansen,
Vibecke Kjølner,
Adjunkt Toril Romsø,
Tidligere ordfører for Frp Per Hotvedt Nielsen,
Nina Renate Richvoldsen,
Maria Isabel Moddy,
Torild Skaar Tørnros,
Ann Elisabeth Arnecke,
Ragnhild Marie Runde,
Karin Marie Hagen,
Caroline Nystrøm,
Jasminka Markowska,
Aril Vedvik,
Kristine O. Andersen,
Vigdis Sørensen,
Sykepleier Stein Arne Sørli,
Ole-John Saga,
Hans Krister Steine,
Ann Jorunn Hiller,
June Aurdahl,
Ann Kristin Løken,
Helsefagarbeider Heidi Skarås,
Jung NguyenWivikke Tank- Nielsen
Sykepleier Anne Westvang Tuddenham,
sykepleier Åsne Margrete Reiten
Tone Holtbakk
Dag Thomas Rogstad
Eike Simons
Jill Grevstad
Hanne Kristin Lervåg Nilsen
Karin Johansen,
Pleiemedarbeider Laila Ester Kausland
Robert Asbjørn Husby Hansen
John Alexander Vega
Alf Holm
Kristina Stavnes Reinertsen
Thuy Dalen
Hege Mererte Bredesen Hansen,
helsearbeider Magdalene Tegeman,
fysioterapeut Bjørg Hokstad Ahlbom
Tommy Nyrum
Monica Wassli
Lillian Dyrnes
Erik Mattias Eliasson
Dag Thomas Rogstad
Merete Nygård
Åsne Margrete Reiten
Karin Grunnvåg
Tove Fjellanger
Edel Jakobsen
Jan Einar Jakobsen
Randi Eldevik
Homeopat Hilde Moldestad
Jordmor og Sykepleier Monica Tournaire Nodbye
Shirley Stålerød
Johnny Winterthun
Aleksander Bjargo
Vibeke Sandåker
Kristoffer Stålsett
Anne-Mette Lien Øye
Anne Haugen
Vårin Beate Holm
Vigdis Haugtrø
Thomas Finne
Karen-Sofie Thorstensen
Liz Hammerstad
Sølvi Raknem
Carl Erik Farnes, biopat
Tina-Victoria Hagerup
Susan Anine Abildsø
Sølvi Raknem
Einar Johannes Storesund
Mona Johanne Samdahl
Trond Søbstad
Monica Drexel, medisinstudent
Håvard Alisøy Søvig
Anne Grethe Gaaserud
Brynhild Myraskog, miljøarbeider
Grete Hjorth Berge
Inghild J.Andersen
Venche Helleberg Marthinsen
Signe Irene Brødsjø
Morten Raknes Johansen
Solveig Nørstebø
Svein-Roar Aas
Mari Sofia Samuelsen
Brynhild Myrkaskog
Marita Stordahl
Kristina Stavnes Reinertsen
Thorbjørn Haakenstad
Frank Foldin
Venche Helleberg Marthinsen
Vibeke Berger
Jan Helge Moe
Ann Christin Hansen
Nina Nakaidze
Kim Hammerstad
Sita Pettersen
Kristin Albrigtsen
Svein Roar Aas
Asgeir Wassli
Emilisenta Rad

 

 

Referanser (ved interesse, kan flere referanser oppgis):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-genteknologiloven/id2701165/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38

https://www.hcs.harvard.edu/hghr/online/dna-vaccines/

https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN?fbclid=IwAR3Ny-GWIMgEXw0QOCPS3mVHP2dZyREA2N86HY3-uehn73eOM38vv512TGI

https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-vaccine-covid-19-cure-doctor-moderna-novavax-oxford-a9523091.html

https://childrenshealthdefense.org/news/modernas-guinea-pig-sickest-in-his-life-after-being-injected-with-experimental-vaccine/

https://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Reports/covid-19/covid-19-meltdown-pharmas-big-money-win.aspx

https://www.frittvaksinevalg.com/coronavaksinen-en-eksperimentett-va

https://www.frittvaksinevalg.com/lovendring-vil-medfore-at-vaksiner-

https://www.frittvaksinevalg.com/ny-bioteknologilov-tvungen-genterap

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.