Den squalenbaserte vaksinen Fluad – som å kaste bensin på bålet?

Medisinsk erfaring viser at man bør slukke framfor å stimulere til inflammatorisk brann. Politikerne i nært samarbeide med legemiddelindustrien vil det annerledes. Hvem skal vi lytte til?

Adjuvanter tilsettes vaksiner for å forsterke immunresponsen. Squalen er et slikt komponent og har gjentatte ganger vært tilsatt vaksiner,  med alvorlige bivirkninger til følge. Vi kjenner den best fra anthrax- eller miltbrann-vaksinen, som har vært mistenkt for å ha medført gulfkrigsyndromet, samt også sannsynligvis narkolepsi relatert til svineinfluensavaksinen i 2009.

Norske myndigheter har nå besluttet at de eldre skal få en immunologisk svært kraftig vaksine, som gjentatte ganger har vært gjenstand for utvidede undersøkelser grunnet bivirkninger og dødsfall. Vaksinen heter Fluad og produseres av det multinasjonale og korrupsjonsbelatede legemiddelselskapet Novartis, med hovedsete i Sveits. Selskapet eier patent på den omdiskuterte squalenkomponenten MF59.

Bakgrunnen for det nye vaksinealternativet skal være coronasituasjonen, i kombinasjon med etter hvert velkjent sparsommelig effekt av tradisjonelle influensavaksiner hos eldre. En slik innrømmelse setter influensavaksinering fram til nå i et uheldig lys, da man vet at slike vaksiner er uten hensikt hos voksen ellers frisk befolkning. I følge tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg er den også til skade på befolkningen.

I en studie som ble publisert januar 2020 fant man at sjansen for coronasykdom økte med 36% hos influensavaksinert militærpersonell. Dersom verken de eldre eller normalbefolkning har nytte av denne type vaksinering – må man spørre seg hvem som tjener på denne virksomheten? Effekten av tiltaket i et folkehelseperspektiv forringes således til et kompromitterende spørsmål myndigheter og legemiddelindustri i sparsommelig grad kan redegjøre fornuftig for.

Det viser seg for øvrig også at en av toppkandidatene for pandemivaksine mot covid-19 er basert på squalene. Vaksinen utvikles av det kinesiske selskapet Clover Biopharmaceutical. Som adjuvant i deres vaksinealternativ finner man den samme komponenten som var tilsatt Pandemrix-vaksinen fra GlaxoSmithKline (GSK) i 2009.

Del 1: Squalen, inflammasjon og autoimmunitet:

Autoimmunitet mot squalen og gulfkrigsyndromet

På 90-tallet opplevde det amerikanske militæret at mange soldater ble alvorlig syke i forbindelse med tjeneste i Midtøsten. Sykdommen hadde et autoimmunt og systemisk preg. Omfanget ble etter hvert så omfattende at tilstanden fikk navnet “Gulfkrig-syndromet”

Etter ulike undersøkelser ble det klart at sykdommen kunne relateres til vaksinering av soldatene. Mistanken ble rettet mot anthrax-vaksinen mange av soldatene fikk før de reiste i tjeneste.

“Gulf War Syndrome (GWS) is a multisystemic illness afflicting many Gulf War-era veterans. The molecular pathological basis for GWS has not been established. We sought to determine whether the presence of antibodies to squalene correlates with the presence of signs.”

Som et ledd i undersøkelsene ble soldatene testet for antistoffer mot squalen, hvor blodprøver viste 100% samsvar mellom symptomatologi og blodprøver. I kontrollgruppen fant man ingen pasienter med disse antistoffene.

All (100%) GWS patients immunized for service in Desert Shield/Desert Storm who did not deploy, but had the same signs and symptoms as those who did deploy, had antibodies to squalene. In contrast, none (0%) of the deployed Persian Gulf veterans not showing signs and symptoms of GWS have antibodies to squalene. Neither patients with idiopathic autoimmune disease nor healthy controls had detectable serum antibodies to squalene. The majority of symptomatic GWS patients had serum antibodies to squalene.

Forskerne mente etterhvert at antistoffutviklingen mot squalene var relatert til enkelte spesifikke partier av antraxvaksinen hvor stoffet ble identifisert. Forkortelsen ASA står for anti-squalene antibodies. Altså antistoffer mot squalen:

“The incidence of ASA in personnel in the blinded study receiving these lots was 47% (8/17) compared to an incidence of 0% (0/8; P < 0.025) of the AVIP participants receiving other lots of vaccine. Analysis of additional personnel revealed that in all but one case (19/20; 95%), ASA were restricted to personnel immunized with lots of vaccine known to contain squalene”

“These results suggest that the production of ASA in GWS patients is linked to the presence of squalene in certain lots of anthrax vaccine”

I den prisbelønte dokumentaren Direct Order får man innsikt i de lidelsene amerikanske soldater har vært igjennom som følge av den squaleneforsterkede antrax-vaksinen. Spesielt har de nevrologiske bivirkningen vært belastende for de mange soldatene som i etterkant av tjenesten lever svært begrensede liv med store helseplager.

 

Pandemrix, squalen og narkolepsi

Høsten 2009 kom GSK på markedet med den hasteutviklede svineinfluensavaksinen Pandemrix. Vaksinen var tilsatt squalenekomponenten AS03.

Allerede året etter svineinfluensavaksineringen bekreftet svenske og finske myndigheter at vaksinen hadde medført den autoimmune hjernesykdommen narkolepsi. Det har vært diskutert hvorvidt det var squalenekomponenten eller antigenkomponenten H1N1  som var utslagsgivende for bivirkningene. Pandemrix ble raskt tatt av markedet. I ettertid er det tilsatt antigen fra H1N1 i andre vaksiner uten at man har sett tilsvarende økning av narkolepsi, mye taler derfor for at det var squalenekomponenten som var utslagsgivende. I retrospektive studier vektlegges nettopp det aspektet; at vaksinen var tilsatt squalen.

«Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 (squalene) adjuvanted

pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis»

 

Covid-19 vaksine tilsatt squalen

Blant selskapene som ligger lengst fremme i utviklingen av en pandemivaksine finner man kinesiske Clover Biopharmaceuticals. De mottok nylig 660 millioner fra den internasjonale pandemi koalisjonen CEPI og er nå klare til å starte produksjonen av 1 milliard vaksiner.

Kinesiske Clover Biopharmaceuticals har kommet så langt med en vaksine at norskbaserte CEPI nå investerer mer enn 660 millioner kroner i å bygge produksjonskapasitet allerede før kliniske forsøk er gjennomført.

Selskapet har valgt en teknologi basert på adjuvansforsterkning og har lånt GSK`s adjuvansteknologi i form av AS03. Den samme komponenten som var tilsatt svineinfluensavaksinen.

But to boost this, GSK in February lent its support to Clover’s efforts to test that hypothesis by handing over its AS03 adjuvant technology to the biotech, which incorporated the mix of squalene, DL-α-tocopherol and polysorbate into its preclinical tests.

GSK used AS03 in the Pandemrix vaccine it developed to protect people against a pandemic H1N1 strain that circulated in 2009 and 2010. Clover, like GSK before it, is looking to the adjuvant to boost the immune response triggered by its vaccine, thereby enabling it to provide protection using smaller amounts of antigen.

 

Squalen og autoimmunitet

Den bakenforliggende årsaken til autoimmunitet mot squalen kan relateres til at molekylet er kroppsnært, samt at det gis som injeksjon. Lignende reaksjoner forekommer ikke dersom man spiser squalen – for eksempel i form av olivenolje.

Man gjenfinner squalen i mange av kroppens strukturer basert på fett. Blant annet er deler av hjernecellene våre omgitt av stoffet myelin,  hvor squalen inngår. Hormonsystemet i form av steroidhormoner og D-vitamin baseres også på squalen. Enkelte forskere mener at økt dødelighet for covid-19 kan relateres til lave D vitaminnivåer, hvilket man mulig kan anta faller uheldig ut dersom kroppens eget squalen er under angrep. Et aspekt som vil behandles nærmere i en senere artikkel.

I boken “Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims” av journalist Gary Matsumoto får man innsikt i hvorfor denne typen olje-adjuvanter medfører komplikasjoner i menneskekroppen. Man bringer her på bane forholdet omkring kroppsnære stoffer som kan forvirre immunforsvaret og medføre autoimmunitet. Kroppens immunforsvar vil da angripe vevet det var ment å skulle beskytte. Forskeren Pamela Asa siteres slik:

“Oil adjuvants are the most insidious chemical weapon ever devised”

“Strictly speaking it is not the injected oil that does the damage, it is the immune systems response to the immune system’s response to the oil. Squalene is a kind of trigger of the real biological weapon: the immune system. When the immune system`s repertoire of cells and antibodies start attacking the tissues they are supposed to protect, the results can be catastrophic”

 

Dyrestudier med squalene

Skaperen av squalen som adjuvant, Jules Freund advarte allerede i 1956 om svært alvorlige bivirkninger som sterilitet, MS, lammelser og en rekke autoimmune sykdommer hos forsøksdyr. Selv i svært begrensede doser så man slik symptomatologi oppstå:

“Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis (stoppage of sperm production), experimental allergic encephalomyelitis (the animal version of MS), allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders”

Gjentatte dyrestudier viser hvordan squalen fremmer autoimmunitet og sykdommer spesielt relatert til hjernen, nervesystemet, revmatologi og steroidhormoner:

Rat models are useful for studies of the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) since rats are extraordinarily sensitive to induction of arthritis with adjuvants. Injection of not only the classical complete Freund’s adjuvant but also mineral oil without mycobacteria and pure adjuvants such as pristane and squalene, induce severe arthritis in many rat strains 

“Although mineral oils are generally considered nontoxic and have a long history of use in humans, the mineral oil Bayol F (incomplete Freund’s adjuvant, IFA) and certain mineral oil components (squalene and n-hexadecane) induce lupus-related anti-nRNP/Sm or -Su autoantibodies in nonautoimmune mice”

“Seven groups of 3-month-old female BALB/cJ mice received a single intraperitoneal injection of pristane, squalene (used in the adjuvant MF59), incomplete Freund’s adjuvant (IFA), three different medicinal mineral oils, or saline, respectively. Serum autoantibodies and peritoneal cytokine production were measured. In addition to pristane, the mineral oil Bayol F (IFA) and the endogenous hydrocarbon squalene both induced anti-nRNP/Sm and -Su autoantibodies (20% and 25% of mice, respectively)” 

“Squalane (perhydrosqualene), pristane and hexadecane were excellent substitutes for mineral oil in preparing arthritogenic adjuvants from various mycobacteria, C. rubrum and N. asteroides. These oily compounds were also very effective adjuvants per se, in the absence of bacterial material or emulsifier, for inducing EAE in Lewis rats.”  (EAE=allergic encephalomyelitis)

 

Bensin på inflammasjons-bålet

Myndighetene hevder at de ønsker å gi de eldre den kraftige og inflammasjonsfremmende vaksinen Fluad kommende høst grunnet covid-19 situasjonen. Man ønsker at de eldre skal være ekstra godt beskyttet, slik at de ikke får både influensa og corona.

Argumentet fremstår merkelig, spesielt fordi man vet at en del av strategien i behandling av covid-19 er nettopp det motsatte. Dette i form av inflammasjonshemmende behandling, hvor det kraftige kortisonpreparatet Dexametason har vist seg lovende. I tillegg testes det ut andre inflammasjonsdempende medikamenter som sikter seg mer direkte inn mot interleukiner og såkalt cytokinstorm.

Pasientene dør av inflammasjonen immunforsvaret fremmer framfor viruset i seg selv. Ofte ser man såkalt ARDS-utvikling (akutt lungesvikt syndrom) i lungevevet hos disse pasientene. Dette forteller noe om den systemiske inflammatoriske prosessen, og er et symptom på overreaksjon fra immunforsvaret framfor infeksjonen i seg selv.

Den svenske patologen Elisabet Englund ved universitetet i Lund forteller at pasientene ikke dør av viruset, men av inflammasjonen. Hun bekrefter at man ikke gjenfinner virus i organene hos de avdøde:

Coronaobduktioner förbryllar läkare: ”Hittar inga tecken på virusinfektion i organen”. Elisabet Englund jobbar på patologen i lund och arbetar just nu med att obducera personer som avlidit av corona. Här berättar hon för TV4Nyheterna om de förvånande upptäckterna.

Med stor sannsynlighet vil eldre personer som er inflammatorisk “primet” med en slik kraftig vaksine, bli ekstra sårbare for slike immunologiske overreaksjoner man har sett ved corona, forøvrig sannsynligvis også ved andre infeksjoner.

I tillegg til Fluad-vaksinen vil de eldre sannsynligvis bli eksponert for en eksperimentell corona-vaksine til høsten. Fra tidligere forskning vet man at det har vært svært vanskelig å lage en vaksine mot denne type virus grunnet alvorlig inflammasjon. Videre snakker man sannsynligvis om en m-RNA eller DNA vaksine. Denne typen genteknologiske vaksiner har vært kritisert for å kunne fremkalle nettopp utilsiktet og kraftig immunologiske reaksjoner. Den inflammatoriske byrden blir på et slikt samlet grunnlag gjenstand for betraktelige synergieffekter man i begrenset art kan forutsi konsekvensene av.

 

Italia – inflammatorisk priming

Det bør også nevnes at Italia, som var offer for et av de mer kraftige coronautbruddene, gjentatte ganger har brukt Fluad-vaksinen til sine eldre, og var blant de første som opprinnelig godkjente denne vaksinen. Den siste versjonen av vaksinen er en firekomponentsvaksine.

En kartlegging på individnivå ville vært interessant med tanke på vaksinehistorikk, sykdomsforløp relatert til corona samt mengdebestemmelse av antistoff mot squalen.

Det kunne også være nyttig med en kartlegging over land som har brukt Fluad relativt hyppig de siste årene målt opp mot dødelighet av corona, videre sammenlignet med land som aldri har brukt denne eller tilsvarende vaksiner tilsatt squalen.

Er det urimelig å undre seg over hvorvidt Norge vil oppleve tilsvarende tilstander som Italia neste vinter?

 

Del 2: Korrupsjon og hemmelighold

Italia stanset Fluad

I 2014 stoppet Italia den squalentilsatte vaksinen Fluad fra Novartis etter 13 dødsfall:

Thirteen people in Italy may have died after taking a flu vaccine made by Swiss pharmaceuticals giant Novartis.

Italy’s drug regulator, the Italian Pharmaceutical Agency (AIFA), said in a statement on Sunday that it was investigating an additional ten cases, on top of three reported late last week.

The most recent fatality was an 83-year-old from Umbria, the agency said.

The agency last week banned the use of two batches of the Fluad vaccine after three people died within 48 hours of receiving it.

Dette var riktignok ikke første gang italienske myndigheter har stanset Fluad-vaksinen. I 2012 advarte Italienske myndigheter mot den samme vaksinen basert på bivirkningsrapporter:

“The Italian Health Ministry advised citizens not to buy or use the drugs Agrippal, Fluad, subunit Influpozzi and adjunvated Influpozzi until further notice.

It said 487,738 vaccine doses were affected, and the move came after the Italian Pharmaceutical Agency decided further tests on the products may be necessary following indications of possible side effects.

Switzerland’s drug watchdog then also raised a precautionary red flag for flu vaccines Agrippal and Fluad, saying that at most 160,000 doses were affected” 

 

Forurensning av Fluad-vaksinen

De gjentatte problemene med Fluad-vaksinen startet allerede i 2004, da Chiron hadde patenten på MF59. Vaksinen ble stanset i flere land grunnet kontaminasjon. Produksjonsanleggene ble undersøkt og det ble avdekket alvorlige forhold. Det amerikanske legemiddelverket (FDA) uttalte at ingen av Chirons vaksiner var trygge.

Shipment of Chiron’s 48 million doses of vaccine was halted last week when the British government shut down the plant because of concerns about contamination. US officials had held out little hope that any of the Chiron vaccine could be used, and today’s announcement confirmed the bad news.

Tilsvarende situasjon ble avdekket i 2012 da Novartis var eier av MF59 patenten. Man fant da partikkelkontaminasjon av vaksinen. Noe som medførte at den ble stoppet i Spania, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike og Italia.  

France, Germany and Spain have joined Switzerland, Austria and Italy in banning flu vaccines produced by Novartis after small particles were found in batches of both Agrippal and Fluad

 

Uetiske vaksineeksperimenter på hjemløse

Det er ikke kun vaksinen Fluad som stiller Novartis i dårlig lys. I 2007 testet Novartis en fugleinfluensa-vaksine gjennom et tysk firma. Vaksinen ble satt på hjemløse og fattige polakker som ble kompensert med en godtgjørelse på 2 dollar. Forsøkspersonene ble aldri informert om at de testet en helt ny vaksine, og trodde det dreide seg om en ordinær influensavaksine.

Dødeligheten for de hjemløse i dette området økte fra 8 til 21 personer dette året. Ingen av dødsfallene ble registrert eller etterforsket som potensielle vaksinebivirkninger. Novartis ble ikke stilt til ansvar for disse forholdene da man rettslig valgte å la ansvarsbyrden pålegges tredjepart.

Although no deaths have been directly proved as a result of the trial, the director of a homeless centre in Grudziadz told a Polish paper that in 2007 there were 21 deaths in the centre, compared with the average of about eight.

 

Fluad testet på eldre institusjonspasienter

Til tross for at skaperen av adjuvantet squalen på det sterkeste advarte mot bivirkninger, ser man at Novartis som nå eier patenten på MF59, fortsatt forsvarer tilsetning av stoffet i sine vaksiner. Det benektes at vaksinen kan føre til autoimmunitet gjennom egenproduserte sikkerhetsstudier.

Mye av kritikken som har vært rettet mot MF59 beror på på at utprøvingen av vaksinen ble gjort på sykehjemspasienter med en snittalder på 71,5 år. Basert på aldersrelaterte helseplager kan det være komplisert å kartlegge bivirkningsfrekvens i denne pasientgruppa. Man vet også at immunforsvarets vitalitet influeres av alder. De opprinnelige forsøkene ble foretatt av den tidligere patentinnehaveren Chiron. Patenten ble deretter overtatt av Novartis i 2006 i forbindelse med oppkjøpet av Chiron.

 

Novartis med ny omfattende korrupsjonsdom

Det er lite som taler for at Novartis tar lærdom av sin uetiske og korrupte fremferd. Nylig ble selskapet dømt til å betale omfattende summer for blant annet smøring av helsepersonell relatert til foreskrivning av resepter, manipulasjon av legemiddelpriser og bestikkelser i forbindelse med epidemiologisk forskning i hensikt av å øke legemiddelsalget. Slike forhold skal ha funnet sted blant annet i Vietnam, Hellas og Sør-Korea.

Novartis AG and a former subsidiary of the Swiss drugmaker agreed to pay a combined $347 million to resolve allegations that the companies ran schemes to bribe public hospitals and clinics in Greece, Vietnam and South Korea, U.S. authorities said Thursday.

The agreements announced Thursday detailed a scheme by the Novartis subsidiary, based in Greece, to bribe employees of Greek state-owned and state-controlled hospitals and clinics by sponsoring their travel to international medical conferences, including events held in the U.S.

What the subsidiary wanted in return was clear, prosecutors said. According to the agreement, the Novartis unit expected the publicly employed health-care workers to increase the number of prescriptions they wrote for Lucentis, a medication used to treat certain eye conditions.

The Novartis subsidiary also admitted in its settlement with prosecutors to paying bribes between 2009 and 2010 to health-care providers in connection with an epidemiological study aimed at increasing the sales of Novartis-branded drugs.

The bribery schemes constituted a conspiracy to violate the FCPA, according to prosecutors. In attempting to hide the schemes, the Greek subsidiary also caused Novartis to record false books and records, in what constituted a second conspiracy to violate the antibribery statute, prosecutors said.

 

Tilrettelegger norske myndigheter for korrupsjon?

Avslutningsvis bør det nevnes at Novartis og legemiddelforeningen var blant Stortingets betrodde høringsinstanser under utredningen av ny bioteknologilov som fant sted denne våren. Disse endringen gikk i favør av vaksineindustriens nye genteknologiske plattformer.

For Novartis’ vedkommende dreier det seg om utvikling av en såkalt DNA-vaksine. Det bør understrekes at denne vaksineteknologien er blant de sterkest kritiserte med tanke på potensialet for påvirkning av humant DNA og mutagene effekter. Nok en gang ble et lovverk opprinnelig tiltenkt å skulle beskytte befolkningen undergravd til fordel for krefter med stadig tyngre innflytelse over de angivelig folkevalgte.

Bør man anta at norske politikere befinner seg på et høyere etisk nivå enn andre lands politikere? Bestikkelser og korrupsjon skjer ikke nødvendigvis kun i form av penger. Lovnad om lukrative verv og ansettelser er også strategiske virkemidler.

I Norge har man sett hvordan individer i maktapparatet sjonglerer mellom verv som folkevalgte og ansettelser direkte relatert til legemiddelindustrien – uten at dette synes å fremme nevneverdig nysgjerrighet hos juridisk kvalifiserte. Ville det være fornuftig med karantenetid eller andre korrupsjonsforebyggende tiltak overfor politikere og personer med nøkkelposisjoner i statsapparatet?

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07).

Norges engasjement internasjonalt er også interessant når det gjelder GAVI og CEPI, sistnevnte med hovedkontor i Oslo. Det nære samarbeidet med Bill Gates kommer da tydelig til syne, hvor Norge bidrar med oljemilliarder i bytte mot sentrale posisjoner i de overnasjonale organisasjonene. Ved første øyekast fremstår arbeidet idealistisk – berører man derimot materien noe dypere under overflaten kommer korrupsjonsaspektene til syne og man innser at det eksisterer en hel pandemiindustri, hvor politikere som Erna Solberg, Monica Mæland og Bent Høie medvirker i form av tilrettelegging av udemokratiske og industrivennlige juridiske rammebetingelser i konflikt med Grunnloven.

 

Informasjonskarantene

Journalister har gjentatte ganger påpekt hvordan åpenhet har vært et skadelidende aspekt vedrørende corona-epidemien. Allerede 20 mars nektet Folkehelseinstituttet (FHI) å gi fra seg pandemidata til pressen, hvorpå informasjonen senere ble destruert til tross for tydelig uttrykt innsynskrav fra media.

Videre ble det nylig framsatt krav om at Koronakommisjonen skulle pålegges 100 års taushetsplikt. Et svært urimelig, ikke mindre absurd krav som ikke hører hjemme i et demokrati. Man kan si at informasjonen således har vært gjenstand for vel så strenge isolasjonstiltak som selve viruset.

Samtidig ser det ut til at FHI og legemiddelverkets fagpersonell i liten grad har arbeidet direkte pasientrelatert med kritisk syke. Kunne det være fornuftig å invitere intensiv– og anestesileger inn i debatten? Dette er fagpersoner med dyp forståelse for den inflammatorisk balansegangen som må ivaretas når disse pasientene skal behandles. Stadig flere leger og epidemiologer stiller spørsmål omkring fornuften i pandemihåndteringen og sikkerheten vedrørende den nye og eksperimentelle vaksineteknologien.

Det innledende spørsmålet befattes seg med hvorvidt man burde stille sin tillit til disposisjon for fagekspertisen eller politikere i samrøre med legemiddelindustrien og overnasjonale organisasjoner.

Mye taler for at myndighetene selv har besvart dette spørsmålet da de beseglet sin resistens mot åpenhet i form av krav om 100 års informasjonskarantene.

 

Forfatter:

Hominem Unius Libri Timeo

 

Photo by focusonmore.com

2 kommentarer om “Den squalenbaserte vaksinen Fluad – som å kaste bensin på bålet?”

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.