Når forskning blir et verktøy for politisk og økonomisk vinning

Kan vi egentlig stole på forskning og vitenskap? Alt i vårt samfunn, er basert på vitenskapelige sannheter. Hva da når disse sannheter avsløres?  En utrolig viktig og tankevekkende artikkel, av Ole-John Saga. Ikke minst på grunn av den samlede mengde tungtveiende bevis.

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:

“Under løfte om anonymitet forklarte forskeren videre at det er relativt vanlig at offentlige oppdragsgivere ønsker endringer i rapportene. De ønsker at noe kommer bedre frem, og at andre resultater blir mindre synlig, kanskje fjernet. Fra forskeren leverer første utkast, til den endelige rapporten blir publisert, er det ofte en periode preget av dragkamp mellom forsker og oppdragsgiver, ble vi forklart. Ofte dreier disse oppdragene seg om evalueringer nettopp av myndighetenes eget arbeid. Derfor kan oppdragsgiverne ha en sterk interesse av å dempe kritiske vurderinger. 

Dette var svært oppsiktsvekkende for oss. For hvis påvirkningen ikke handler om form, men om innhold om konklusjoner, så betyr det i realiteten at oppdragsgiveren jukser med forskningsresultater, og at forskeren gir etter for kravene av hensyn til å sikre seg nye kontrakter senere.

Standardkontrakten for oppdragsforskning er på 10 sider, og er utviklet av Kunnskapsdepartementet. Standardkontrakten for konsulenttjenester er på 16 sider, og er utviklet av direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som tidligere het Statskonsult. Her presiseres det altså at oppdragsgiver har rett til å skrive inn
endringer og å redigere i rapporten. I tillegg kan oppdragsgiver når som helst stanse et prosjekt, og kan også la være å publisere en sluttrapport når den foreligger. Kontrakten som statlige oppdragsgivere insisterte på å bruke, er sterkt i strid med flere helt grunnleggende forskningsetiske verdier.

Eksempler på det er at kontrakten altså ikke gir forskerne rett til å publisere resultatet, og den gir heller ikke forskeren eiendomsrett til eget åndsverk. Dette er en type kontrakt som en forsker helst ikke vil ta i med ildtang. Når stort sett alle forskningsinstitutter likevel har akseptert den en eller flere ganger, så måtte det bety at de var blitt presset til det. Det måtte være et resultat av den unike maktposisjonen som statlige aktører har.”

Les den komplette SKUP rapporten fra 2010 i sin helhet her
http://2010.metoderapporter.skup.no/2010-05%20Styrt%20forskning.pdf

Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda
http://forskning.no/om-forskning-politikk/2016/02/forskernes-rad-legitimerer-politikernes-beslutninger#.VrpfdEsG4dA.facebook

147 norske forskere har fabrikert eller forfalsket data https://www.forskerforum.no/147-norske-forskere-har-fabrikkert-eller-forfalsket-data/

Rektorer rystes av statsråders bruk og holdning til forskning https://forskning.no/forskningspolitikk/rektorer-rystes-av-statsraders-bruk-og-holdning-til-forskning/427674

Professor Peter Ridd says universities no longer value the truth
https://www.youtube.com/watch?v=dy9MFIg98F4&fbclid=IwAR1j9g1LGwo76WiMG30doaF3n5_8JdQImUIq6DGYooWqPBG71nMN8vGEMu0

“De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte.

Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet:

Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.”
https://www.bokkilden.no/vitenskapelig-forskning/sannhet-til-salgs-dag-o-hessen/produkt.do?produktId=15194760

“Forskere er avhengige av tillit. Når forskningsfunn presenteres, bør vi kunne anta at konklusjonene er basert på en objektiv sannhetssøken. Etter jeg kom inn på Stortinget for to år siden, har jeg stadig blitt overrasket over det lave faglige nivået på forskere og forskning, og den høye graden av politisk aktivisme blant forskere.

Forskermiljøene er premissleverandører for politiske beslutninger og blir lyttet til. De vet godt hva de gjør. Hva forskerne sier, hva de vektlegger og hva de unnlater, er med på å forme politikk. Før eller siden viser det seg ofte at det var helt andre motiver enn ærlig forskning som lå bak. Med dette forsvinner gradvis folks tillit til forskning og forskerne har bare seg selv å takke.” https://www.dagbladet.no/kultur/politisert-forskning-er-et-stort-problem/71792282?fbclid=IwAR3BDjd_JKnpbw01pszyveQoo1Aljk5A_aZJiaYA27G6rvpntCWzsGb_qEc

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger https://videnskab.dk/kultur-samfund/medicinalindustriens-forskningsfusk-og-de-kobte-laeger?fbclid=IwAR0pLUCa4sKL0pKIkff-aXZ2yllZBwNmanrTep3Y8hgCWah-IgyVWswBsKQ

“The pharmaceutical industry is a “market for lemons,” a market in which the seller knows much more than the buyer about the product and can profit from selling products less effective and less safe than consumers are led to believe, according to a new analysis.” https://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100817111825.htm?fbclid=IwAR3yrUSQotIOAsV7EMimwCRwLv4CTHy5xyStY3g2FG4tXGwk2iR1Y1DbfNs

Korrupt forskning kan skade folkehelsen https://tidsskriftet.no/2005/10/brev-til-redaktoren/korrupt-forskning-kan-skade-folkehelsen

“Skal det være en offentlig hemmelighed, når mennesker dør i medicinsk forsøg, der er sponsoreret af medicinalindustrien?

Svaret er ja, hvis du spørger topadvokat Neal Parker, ansat hos pille-giganten AbbVie, verdens tiende største medicinalfirma.

Til et møde i Bruxelles kom han med en meget kontroversiel udmelding:

– Alvorlige hændelser er hemmelig kommerciel information, fordi konkurrenterne kan bruge det, når de skal have godkendt deres produkter.

Alvorlige hændelser skal i den forbindelse forstås som seriøse bivirkninger og dødsfald.” https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4567895.ece?fbclid=IwAR2viTwO44tEeUmmTDC2Zl8WWvgnsaweGcRbfBZOpE40ozbOPywOQlxeArw

“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”

Dr. Angell cites the case of Dr. Joseph L. Biederman, professor of psychiatry at Harvard Medical School and chief of pediatric psychopharmacology at Harvard’s Massachusetts General Hospital.  https://ethicalnag.org/2009/11/09/nejm-editor/?fbclid=IwAR0HcA0hKCcXDopFOgUrbKLLF9uRatv7oQdIVXHw6NiOilX9hU5v2H13_nQ

Sidney M Wolfe looks at the system that should, but does not, deter drug companies from breaking the law https://www.bmj.com/content/347/bmj.f7507?fbclid=IwAR0Xf-1u7XFtTiGzuP7dS5LOauBJB6awpLqceDRCeQoV7c0titzHccmqHKc

“In a damning report, the Public Accounts Committee said it was of “extreme concern” that about half of all trial results for medicines available on the global market were not subject to public and independent scrutiny. Warning that doctors and patients are being “undermined” in their ability to make informed decisions on treatment, the committee called on the Government to act to ensure that the results of all clinical trials of every medicine currently being prescribed are made available.” https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/drugs-firms-routinely-withhold-results-of-medical-trials-from-doctors-researchers-and-patients-9035740.html?fbclid=IwAR0pLUCa4sKL0pKIkff-aXZ2yllZBwNmanrTep3Y8hgCWah-IgyVWswBsKQ

“From the psychiatrist who’d never take anti-depressants, to the heart doctor who steers clear of statins, we reveal the medical treatments the experts REFUSE to have themselvesThe report will significantly increase pressure on the world’s pharmaceutical giants to commit to full transparency over clinical trials.” https://www.dailymail.co.uk/health/article-2620866/From-psychiatrist-whod-never-anti-depressants-heart-doctor-steers-clear-statins-reveal-medical-treatments-experts-refuse-themselves.html?fbclid=IwAR0HcA0hKCcXDopFOgUrbKLLF9uRatv7oQdIVXHw6NiOilX9hU5v2H13_nQ

“GlaxoSmithKline fined $3bn after bribing doctors to increase drugs sales https://www.theguardian.com/business/2012/jul/03/glaxosmithkline-fined-bribing-doctors-pharmaceuticals?fbclid=IwAR15WLkQtedZ4oFnPpNUTN7MkjEOX8wonWU6PnRbi4WgKSujL7AGxMUJH7o

Notable Big Pharma Scandals https://www.drugwatch.com/manufacturers/?fbclid=IwAR1-CglgsxOLRaxZIjya2vE9B4tjpC8aUd_5tqtbYp0Taik7XEtpPCh4HGc

The unholy alliance between Big Pharma and the medical profession https://www.kevinmd.com/blog/2012/05/unholy-alliance-big-pharma-medical-profession.html?fbclid=IwAR2_40ccBtxA_rBwBzYLksSDZvmKDoG23w4L35zrE4I4YcLxbkDZ70Pu0jA

Big Pharma, Bad Medicine http://bostonreview.net/angell-big-pharma-bad-medicine?fbclid=IwAR0TsDVebrOvn1dgYUNYPuHWUk0eOohGlHovoepJgPOEmrVerXA970p7yjY

“As scientists, we like to think that science is a bastion of virtue, untouched by science fraud.

The perception is that, other than junk science, science should be beyond reproach, unsullied by lies and propaganda. Results should always be regarded as valid and completely unbiased.

Human nature dictates that scientists are human and are always going to be prone to bias and error. Most such mistakes are subconscious, and a result of looking too hard for patterns that are not there.

Unfortunately, there are a number of more sinister cases, where scientists deliberately fabricated results, usually for personal fame. With the advent of corporate and politically funded research grants, poor results are becoming more dictated by policy than by scientific infallibility.” https://explorable.com/science-fraud?fbclid=IwAR1JPMZQyKtOOPQagh7z6uzaAoTlfHLiao3YSvO7j8IauyJgod0WMTm8cRc

“The report describes five basic methods that corporations use to influence the scientific and policy-making processes:

Corrupting the science. Corporations suppress research, intimidate scientists, manipulate study designs, ghostwrite scientific articles, and selectively publish results that suit their interests.

Shaping public perception. Private interests downplay evidence, exaggerate uncertainty, vilify scientists, hide behind front groups, and feed the media slanted news stories.

Restricting agency effectiveness. Companies attack the science behind agency policy, hinder the regulatory process, corrupt advisory panels, exploit the “revolving door” between corporate and government employment, censor scientists, and withhold information from the public.

Influencing congress. By spending billions of dollars on lobbying and campaign contributions, corporate interests gain undue access to members of Congress, encouraging them to challenge scientific consensus, delay action on critical problems, and shape the use of science in policy making.

Exploiting judicial pathways. Corporate interests have expanded their influence on the judicial system, used the courts to undermine science, and exploited judicial processes to bully and silence scientists.”
https://www.ucsusa.org/resources/heads-they-win-tails-we-lose?fbclid=IwAR0Xf-1u7XFtTiGzuP7dS5LOauBJB6awpLqceDRCeQoV7c0titzHccmqHKc

The Noble Lie: When Scientists Give the Right Answers for the Wrong Reasons https://www.adlibris.com/no/bok/the-noble-lie-when-scientists-give-the-right-answers-for-the-wrong-reasons-9780470072776

How Corporations Corrupt Science at the Public’s Expense https://www.ucsusa.org/resources/heads-they-win-tails-we-lose?fbclid=IwAR0YOBhFmkZgLhIardUtA84GLoOCyQpxVaE1jqoEKNcebzTej-zs4vcVIRc

Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske leger. Det viser det eneste anslaget som er gjort for helsemyndighetene. https://www.vg.no/forbruker/helse/i/EOzO3/anslaget-fem-doer-hver-dag

Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more of the eleven financial links to a company in the pharmaceutical industry. http://behaviorismandmentalhealth.com/wp-content/uploads/2016/06/Cosgrove-2006-paper-on-DSM-IV-COI.pdf

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener møtehonorarene forskningssjef Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret mottok fra legemiddelfirmaet Merck er korrupsjon. https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/KGxr6/honorar-til-forskningssjef-er-korrupsjon

Forskerne må jobbe som selgere. Ni av ti forskere ved forskningsinstituttene vil ha mer tid til faglig utvikling. Isteden slåss de om penger. https://www.aftenposten.no/kultur/i/ngKW5/forskerne-maa-jobbe-som-selgere

En kinesisk domstol har dømt den britiske legemiddelgiganten GlaxoSmithKline (GSK) til å betale drøyt 3,1 milliarder norske kroner i bot etter avsløring av omfattende korrupsjon. https://finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2014/09/kina-gir-milliardbot-og-fengsel-til-britisk-medisingigant

Opplysninger om skumle bivirkninger av medisinen din kan ligge nedlåst i en skuff hos produsenten. https://www.nrk.no/ytring/det-du-ikke-vet_-kan-skade-1.11939873?fbclid=IwAR2PDz_j6YSM5XgUGihKc8VmhfWULvh1xf5rOh9Zbz8S-VlrmDM5EpAPWtk

Bjørg Hansen (58) mener at Neurontin ga henne tungsinn. Flere ringer til Migreneforbundet og forteller at de ble trøtte, triste, svimle eller impotente av medisinen – uten å få effekt. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7egXB/forskere-mener-de-har-avdekket-medisinskandale-jeg-fikk-snaale-og-skumle-bivirkninger

Pillen ga tre milliarder i bot i USA Selges i Norge i dag. NTNU-professor Mattias Linde mener han har avdekket juks rundt en medisin som gis mot migrene i Norge. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lGkyk/ntnu-professor-med-paastand-om-juks-denne-pillen-virker-ikke-mot-migrene

Lege og forsker Per-Henrik Zahl opplyser at Neurontin-saken føyer seg inn i en rekke saker hvor forbrukere har blitt feilinformert om medisin. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/goOn1/knusende-funn-rundt-medisin-mot-migrene-det-er-svindel-og-kriminell-virksomhet

The federal government unveiled data Tuesday detailing 4.4 million payments made to doctors and teaching hospitals by pharmaceutical and medical device companies.

The launch of the so-called Open Payments website, mandated under a provision of the Affordable Care Act, was far from glitch-free: Some users encountered long delays and sometimes error messages trying to access its seven data tables. Also, the site didn’t provide consumers with an easy-to-use lookup tool, a single place to search for a doctor’s name and see all results across data files.

It will take a while to dig deeply into this new trove of data, which covers the period of August to December 2013 and includes general and research payments, as well as payments to companies’ physician investors. All told, according to officials from the Centers for Medicare and Medicaid Services, companies spent a total of $3.5 billion during that period on 546,000 individual physicians and almost 1,360 teaching hospitals.” https://healthimpactnews.com/2014/doctors-earn-3-5-billion-in-kickbacks-from-pharmaceutical-companies/?fbclid=IwAR2Adr2hiEdXRKh7iVbfIXHi1FiLtj-zu_cpTgt6Jv27inWNWAvkjAJ7YKo

Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice https://www.adlibris.com/no/bok/conflict-of-interest-in-medical-research-education-and-practice-9780309131889

Criminal Indifference of the FDA to Cancer Prevention https://www.adlibris.com/no/e-bok/criminal-indifference-of-the-fda-to-cancer-prevention-9781493157754

Innovation breakdown https://www.adlibris.com/no/bok/innovation-breakdown-9781682613917

Thalidomide scandal: 60-year timeline https://www.theguardian.com/society/2012/sep/01/thalidomide-scandal-timeline?fbclid=IwAR0a4tdHDkPa3A28b0mNqdrEflhfQD1bX-NgDUJ5s27uU5iermu2x6k-of8

Nye regler betyder, at lægers indtjening på samarbejde med lægemiddel- og medikoindustrien bliver offentliggjort. Og hvis lægerne glemmer at anmelde samarbejdet, vanker der bødestraf.” https://ugeskriftet.dk/nyhed/laegers-industrihonorar-klar-til-blive-offentliggjort?fbclid=IwAR2iQx3dROiAeVRtxg-vn2P7Itx1WAYbLJHx9BZryBMqGM6n2HfxsjIOk9Q

“Fire offentlig ansatte leger mottar hvert år 600 000 kroner fra legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline. Dette er firmaet som produserer lykkepillen Seroxat. Legene har sitt eget firma hvor pengene fra medisinindustrien går inn. Men de er ikke bare lønnet av industrien; de er også offentlig ansatte behandlere med ansvar for utskriving av resepter.” https://www.nrk.no/dokumentar/mottar-600-000-fra-pilleprodusent-1.905941

“Wager and Williams have exposed cavalier attitudes to biased under-reporting of research among medical journal editors.1 Only 55 (28%) of 200 websites they surveyed required clinical trial registration, and some senior editors felt that trial registration would do little to reduce publication bias.

When asked what other measures might address the problem, some editors suggested having clear journal instructions to authors. In 2012, we assessed the extent to which the websites of 121 high quality clinically relevant journals included in the McMaster Online Rating of Evidence system (http://hiru.mcmaster.ca/more_new/) contain text encouraging authors to submit reports of scientifically robust research, regardless of the direction or strength of the results. Only 14 (12%) did so.” https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6170?fbclid=IwAR27CCqQiU00sFXS1nOCQfL_9NRq_FINrH29S7yhIE9rRl8KjdR1m_NvDgg

“Selective publishing can prevent the rapid spread of beneficial treatments or interventions, but more commonly it means that bad news and failure of medical interventions go unpublished. Adding to the problem of disinformation is misinformation, including slants or biases in media stories about the
research, the German researchers say.

“It’s been shown that reporting bias is associated with all sorts of funding – government funding, department funding, industry funding – but the worst source of bias is industry-funded,” said Kay Dickersin, an epidemiologist at Johns Hopkins University in Baltimore, who was not involved in the German review.

That can mean serious issues for physicians who vow to “do no harm” per the Hippocratic Oath if they unknowingly make treatment decisions based upon bad or incomplete evidence.” https://www.livescience.com/8365-dark-side-medical-research-widespread-bias-omissions.html?fbclid=IwAR2EUl1KeidpTMLIQbCuWDeGs98fS8Z4dYwDtdQNWadmN2d6V8o-xBtYJW4

Reporting bias in medical research – a narrative review https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-11-37

As drug industry`s influence over research grows, so does potential for bias https://www.washingtonpost.com/business/economy/as-drug-industrys-influence-over-research-grows-so-does-the-potential-for-bias/2012/11/24/bb64d596-1264-11e2-be82-c3411b7680a9_story.html?fbclid=IwAR2iOHmTi3wYZr8lz2KVjW1nBDfaBQwk1pm-NT5oSyJ9yCk_sGVn2koQyP4

“THOUGH SCIENTISTS AND science journalists are constantly talking up the value of the peer-review process, researchers admit among themselves that biased, erroneous, and even blatantly fraudulent studies easily slip through it.Nature, the grande dame of science journals, stated in a 2006 editorial, “Scientists understand that peer review per se provides only a minimal assurance of quality, and that the public conception of peer review as a stamp of authentication is far from the truth.”What’s more, the peer-review process often pressures researchers to shy away from striking out in genuinely new directions, and instead to build on the findings of their colleagues (that is, their potential reviewers) in ways that only seem like breakthroughs—as with the exciting-sounding gene linkages (autism genes identified!) and nutritional findings (olive oil lowers blood pressure!) that are really just dubious and conflicting variations on a theme.

Most journal editors don’t even claim to protect against the problems that plague these studies. University and government research overseers rarely step in to directly enforce research quality, and when they do, the science community goes ballistic over the outside interference.

The ultimate protection against research error and bias is supposed to come from the way scientists constantly retest each other’s results—except they don’t. Only the most prominent findings are likely to be put to the test, because there’s likely to be publication payoff in firming up the proof, or contradicting it.” http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/308269/?single_page=true

Evidence is mounting that research is riddled with systematic errors. Left unchecked, this could erode public trust, warns Daniel Sarewitzhttps://www.nature.com/news/beware-the-creeping-cracks-of-bias-1.10600?fbclid=IwAR2G6bb1TtS-hbOYRXR4DbjsRWuMSmgS5HXIAjIsFRjeCE6gVlRQtqVQZZA
Sixty-two percent of Americans believe corruption is widespread across corporate America. According to Transparency International, an anticorruption watchdog, nearly three in four Americans believe that corruption has increased over the last three years.” https://www.nytimes.com/2012/07/11/business/economy/the-spreading-scourge-of-corporate-corruption.html

The pharmaceutical industry funnels money to prominent scientists who are doing research that affects its products–and nobody can stop it https://www.scientificamerican.com/article/how-drug-company-money-undermining-science/

“Ghosted reports are crafted to create demand for highest priced, often inferior medical products. Prominent physicians at prestigious academic institutions are paid to pen their name as fake “authors” in order to gain a semblance of credibility and acceptance for publication in influential medical journals.” http://ahrp.org/ghostwritten-reports-corrupt-science-undermine-public-health/

How did a cultish political network become the public face of the scientific establishment? https://www.theguardian.com/education/2003/dec/09/highereducation.uk2?fbclid=IwAR1q_-f7ZmdG83a-FXNifNAF9Iga2_Lfv7rpih11xyaBIa5DNJjK0gfJQFs

“Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget.” https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817

Big pharma plays hide the ball with data https://www.newsweek.com/2014/11/21/medical-science-has-data-problem-284066.html?fbclid=IwAR0zkp8M7LVixx9rAB83lMOsZ9u-icBivzytgesxKB8Hwu2wyGk5l2hOjWc

“Peter Gøtzsche, leder av The Nordic Cochrane Centre, har fått pris av den britiske legeforeningen for sin bok om hvordan legemiddelindustrien har korrumpert helsevesenet.”  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2014/11/10/fikk-pris-for-industrikritisk-bok/

Ni av ti store legemiddelfirmaer bruker mer penger på markedsføring enn på forskning, ifølge ferske tall. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2014/11/14/mer-til-markedsforing-enn-til-forskning/?x=MjAxNi0xMi0xNSAxODoyNTozMw==&x=MjAxNi0xMi0xNSAxODoyNTozMw==

Et enormt arkiv som tar for seg forskning og dens troverdighet http://www.mintankesmie.no/forskning_og_ressurser.php

Vitenskapen er i trøbbel https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/RdaW/knut-olav-aamaas-troebbel-i-laben

“En ny rapport konkluderer med at korrupsjon på ulike nivåer i helsevesenet er et betydelig globalt problem, både for fattige og rike land.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2006/02/01/korrupsjon-i-helsevesenet/

“Flere store korrupsjonssaker er avdekket i helsevesenet de senere årene. På Sykehuset i Østfold er antikorrupsjonsarbeid satt i system. Og nå vil riksrevisor Per Kristian Foss ha full åpenhet om interessekonflikter.” https://fagbladetjournalen.no/pa-tide-a-snakke-om-korrupsjon/

“Når en vitenskapelig studie trekkes tilbake eller rettes på i etterkant, er det viktig å vite hvorfor.

Er det fordi en forsker har fabrikkert resultater, eller funnet opp pasienter, som den norske kreftforskeren Jon Sudbø gjorde i 2006? Eller er det en ærlig bommert, for eksempel at en regnefeil som endret analysen først ble oppdaget etter publisering?

Åpenhet om grunnen til at en studie trekkes tilbake eller endres på er imidlertid en mangelvare, viser en ny undersøkelse.” https://forskning.no/forskningsformidling-forskningsetikk-forskningssvindel/gjemmer-bortforskningsjuks/680747fbclid=IwAR27CCqQiU00sFXS1nOCQfL_9NRq_FINrH29S7yhIE9rRl8KjdR1m_NvDgg

Man spør da ikke en som er totalt innhabil om han eller hennes mening, og så presenterer det som objektivt med mindre man oppfatter det subjektive som objektivt da:
Blant frimurerne fins rundt fire hundre leger samt et knippe legemiddelkonsulenter. – Uproblematisk, sier frimurer og leder for Etisk råd i Legeforeningen, Trond Markestad.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2008/10/29/brorskap-mellom-leger-og-legemiddelkonsulenter/x=MjAxNy0wMS0xMCAyMTowNjozMg==&x=MjAxNy0wMS0xMCAyMTowNjozMg==

“Vitenskapelig juks ødelegger for akademia og treffer ofte hardt for den enkelte forskningsinstitusjon og universitet, slik som Universitetet i Kentucky ved dette tilfellet. Fang mener at misligheter ikke kan forebygges, men at forholdene øker på grunn av et stadig krav til å dra inn penger.

Bringer du ikke inn nok midler, ryker du ut, mener han.

Dette fører til at kvaliteten på arbeidet blir målt i forhold til hvor mange penger man får inn.”
http://www.forskning.no/artikler/2014/mars/384543

“Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) risikerer å bli avviklet som selvstendig institutt og flyttet til Folkehelseinstituttet. SIRUS-forskere frykter for sin mulighet for å ytre seg fritt.” https://forskning.no/om-forskning/rusforskere-er-redd-de-mister-ytringsfriheten-sin/515521?fbclid=IwAR2Jl65YO8bs1bcqSSmwu4nHSitb0AxqQ_DrXO6gIxhGz-yHAustYEojUpg#.VM2XZiEua5Y.facebook

– I Sirus har vi full frihet til å uttale oss som forskere i media, basert på det vi kan. Det frykter vi at vi ikke vil få som en del av FHI. Jeg har jobbet der tidligere, sier Amundsen. https://www.dagbladet.no/nyheter/vi-risikerer-a-miste-frihet-ytringsfrihet-og-troverdighet/60670830?fbclid=IwAR16qSZiNP81Yr9N_9AKtFuy0TDRQwZTjEVPvBvErTqGFu1r3ebPiA7dlmU

“Forskere har også egeninteresser. De overdriver sin egen og sine resultaters betydning. De ønsker mer finansiering og hevder at akkurat deres forskning kan løse viktige spørsmål.

Mediene mangler det kritiske blikket. Det er ikke uvanlig å se at pressemeldinger fra forskningsinstitusjonene blir publisert nærmest uforandret, med en journalist i byline. Redaksjonene ser ikke at institusjonene har interesser å fremme.

Forskningsinstitusjonene kniver om penger og studenter. De posisjonerer seg som de fremste og beste – de som bør få de mest attraktive prosjektene.

Kommunikasjonsavdelingene deres har som jobb å fremme forskningen på egen institusjon. Og det gjør de godt. Deres mandat er ikke å fremme kritikk av egne forskningsprosjekter. Da ville de gjort jobben sin dårlig.

Allikevel er det lite bevissthet i norske medier om at forskerne og institusjonene er aktive aktører som vet hva og hvor de vil.” https://www.aftenposten.no/viten/i/mlnL/nina-kristiansen-forskere-er-ikke-noeytrale

“No ser me òg framveksten av eit «meritokratur» – eit styresett der dei meritterte ekspertane får bestemme stadig meir. Dette undergrev folkestyret ytterlegare, og gjer at avstanden mellom menneske og makt akselererer.

Det er urofullt lite demokratisk opposisjon mot denne utviklinga. Når leiaren av det siste ekspertutvalet offentleg oppmodar til «politisk brutalitet» – som knappast kan lesast annleis enn som ei oppmoding om overkøyring av folkemeininga – for å presse ekspertane sine tilrådingar gjennom, er det framleis ikkje noko utrop å registrere.

Samfunnet treng «eksperten» eller forskaren. Men som gruppe skal vår rolle vera å forsyne den offentlege debatten med kunnskap og kreative innspel, ikkje å konkludere om korleis andre menneske skal leve liva sine.” https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/7qq39/Ekspertveldet-Noreg#.VN24XrLYkec.facebook

“–  FDA tilbakeholder funn av fusk med data og andre former for brudd på god vitenskapelig praksis i en lang rekke kliniske studier, hevder journalistikk-professor Charles Seife ved New York University i en vitenskapelig artikkel” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/02/11/anklager-fda-for-a-skjule-juks/?x=MjAxNS0wNi0yNSAxMDoxMDowMA==&x=MjAxNS0wNi0yNSAxMDoxMDowMA==
Norske leger blir truet og trakassert av ledelsen dersom de forsøker å melde fra om kritikkverdige forhold. Det sier lege og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Eli Berg. https://www.p4.no/nyheter/leger-knebles-til-taushet/artikkel/604060/

Legemiddelindustrien må tøyles https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/6bgR0/legemiddelindustrien-maa-toeyles

Et legemiddelfirma hemmeligholdt risikoen ved en ny medisin. Tester som ble fremstilt som uavhengige, var skrevet av selskapet selv. – Trolig ikke et unikt tilfelle, sier en norsk professor. https://forskning.no/hemmeligholdt-dodsrisiko/976268?fbclid=IwAR2QD_Eve3T12sdbMH1fcUOK3sIu2qbZtT3hAl8M_045bOqL5e7u4R2AVkA

Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke – selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/V49o1/folk-doer-av-hemmelige-bivirkninger

Ett av seks dødsfall over en toårsperiode ved medisinsk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus skyldtes legemidler: –Tallet er høyere enn forventet, sier overlege Just Ebbesen. https://tidsskriftet.no/2001/11/aktuelt/hoy-forekomst-av-legemiddelrelaterte-dodsfall

“NPE utbetalte i 2010 svimlende 818 millioner kroner i erstatning. Det er en økning på ni prosent i forhold til året før.

Akkurat nå jobber 5000 nordmenn for å få erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter legetabber eller svikt ved sykehus.

Tusenvis av disse kampene pågår i årevis, også i Pasientskadenemnda og i domstolene.
De offisielle tallene fra NPE viser bare det som blir registrert som feilbehandlinger.
– Dette er bare toppen av isfjellet, ifølge NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.” https://www.vg.no/forbruker/helse/i/d6Mjq/npe-betaler-ut-nesten-en-milliard-kroner-i-aaret-i-erstatning-samlet-utbetaling-er-hoeyere-enn-noensinne

“We are writing to you as a group of clinicians and scientists to express our concern about the escalating problems of drug failures and adverse drug reactions. The UK pharmaceutical industry is in crisis, as the departure of Pfizer from the Sandwich site makes plain. Likewise, health care is in a web of crises, many of which are intimately linked to the pharmaceutical industry’s major problems.
Adverse drug reactions have reached epidemic proportions and are increasing at twice the rate of prescriptions.” https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60802-7/fulltext

“Enligt Allen Frances sker diagnostiseringar för lättvindigt i en tid där läkarna får allt mindre tid med patienterna, och han menar att manualen är en bidragande faktor.

– Det tas ingen hänsyn till psykologisk eller social kontext utan allt tolkas som biologiska symtom som kan botas med tabletter.

Allen Frances menar att människor mer än någonsin är offer för läkemedelsindustrin och att den medicinska behandlingen i många fall är farligare än patientens ursprungliga tillstånd.” https://modernpsykologi.se/2015/03/18/allen-frances-normala-beteenden-sjukdomsforklaras/?fbclid=IwAR2i6bkf-RSR4hmxPLn7y7m-JQi4P8fBIY4keg5uzDrGa–vb2ByIGWuXc8

Halvparten av de rundt 4500 dødsfallene som skyldtes skader på sykehus i fjor, kunne vært unngått. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Wn6qK/rapport-4500-doedsfall-skyldes-sykehusskader

Forskere regner med at 2000 dør hvert år på grunn av feil behandling eller medisinering. 15.000 får varige skader. https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/2000-dor-av-legetabber/183382.html

Et stort antall guatemaltekere ble infisert med syfilis eller andre seksuelt overførbare sykdommer på 40- og 50-tallet. Nå trues et amerikansk universitet av milliardsøksmål. https://www.dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392?fbclid=IwAR2EUl1KeidpTMLIQbCuWDeGs98fS8Z4dYwDtdQNWadmN2d6V8o-xBtYJW4

Multibillion-dollar settlements against big drug companies have become all too common in recent years. Here’s a rogues gallery of the worst offenders https://healthland.time.com/2012/09/17/pharma-behaving-badly-top-10-drug-company-settlements/?fbclid=IwAR1z9xzyutJZXC-4rmgo-d_tDeJoFIHj1zR3I0L-G2r-wHf9kTNO8A5JQo4

“I et fungerende representativt demokrati skal de folkevalgte arbeide til det beste for helheten, og ikke handle på vegne av økonomiske særinteresser. Er det slik i dagens Norge? Når Mattilsynet presser EU til å godta økning av giftverdier? Når giftstoffer fra oppdrett fjernes fra prioriterte miljølister (for eksempel kobber)? Når regler rundt sykdom endres etter hvert som problemene vokser?

Når oppdrettskriminalitet lønner seg, fordi bøter for lovbrudd er mindre enn den økonomiske gevinsten?

Bransjen har ikke bare stor innflytelse over politikken og forvaltningen, men også over vitenskapen. Fri forskning er en av grunnsøylene for vår vestlige demokratiske samfunnsform. Undergraves vitenskapens troverdighet er det høyst alvorlig.

Én ting er at oppdrettsbransjen bestiller forskningsrapporter, og offentliggjør alle positive funn mens de negative hemmeligholdes. Et annet problem er at alle, selv Havforskningsinstituttet, er avhengig av å tjene penger, og det er oppdretterne som sitter på dem.” http://www.bt.no/meninger/kommentar/Alle-mann-til-merdene-3356449.html
 
“Miljøforskeren som ba myndighetene om å forby lusekjemikalier på grunn av rekedød, mener oppdrettsnæringen legger press på forskningen. Bransjen svarer med å si at det er uheldig hvis det trekkes feil konklusjoner ut fra studien hun leder.” https://www.nrk.no/trondelag/forsker-advarte-mot-lusekjemikalier-som-dreper-reker-_-foler-seg-presset-av-oppdrettsnaeringen-1.14233027?fbclid=IwAR1nB8iuLUqDSdRm2NhbCmTlYCi8SNJiShPAmW1y8-p3m_Dzsr816nMHM94
“Historien om da Chiles oppdrettsindustri ble ruinert av et norsk virus – og hvordan stipendiat Siri Vike nesten ble knust som forsker da hun oppdaget det.” https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/06/et-forskermareritt?fbclid=IwAR0EwcXkVyZYpPiJ8l3n32K22usw5KRYkjZR-_vvSpVh9zvYAkqRte5m-6M
“Brit Hjeltnes er gift med en laksegründer, Merete Hofshagen med en lakselobbyist. Var de inhabile da de satt i Vitenskapskomiteen for mat og miljø sin ekspertgruppe og skulle vurdere om fet fisk er sunt?
Ja, mener jurister Morgenbladet har snakket med.
Med det inngår saken i en lang rekke habilitetssaker rundt laks de siste årene.
 
Mest kjent er statsrådene. Fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp) kom fra stillingen som samfunnskontakt og medieansvarlig i verdens største brønnbåtselskap, Sølvtrans AS, som leverer tjenester til oppdrettsbransjen. Sølvtrans dumpet lusegift ulovlig i havet. Etter en generell vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet kom Nesvik til at han var habil i saker om brønnbåt og oppdrettsnæring, ifølge NRK.
 
Hans forgjenger Per Sandberg (Frp) fikk habilitetsspørsmål da det kom frem at kjæresten, Bahareh Letnes, hadde registrert et selskap som skulle drive «kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter».
 
Lisbeth Berg-Hansen var medeier i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen AS mens hun også var fiskeriminister, noe som avfødte stadige spørsmål om hennes habilitet.
Men også landbruks- og matminister Lars Peder Brekk var inhabil i saker der Sinkaberg-Hansen var part, fordi broren Are Brekk var styreleder.
 
Sigbjørn Johnsen, statsråd i samme regjering, fikk habilitetsspørsmål stilt fordi han hadde vært styreleder, og inntil 2010 hadde aksjer, i oppdrettsselskapet Cermaq.
Noen år før det igjen var Svein Ludvigsen minister. Da ble habilitetsspørsmål ble stilt fordi broren var nestleder av Norges Sildesalgslag.
 
Fiskeridirektør Liv Holmefjord har selv hatt sine egne habilitetssaker, i og med at hun eier 9,6 prosent av aksjene i Bolaks AS.” https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/10/laks-og-den-irriterende-habiliteten
“Medicinalfirmaer har skjult, at kvinder risikerer aborter, dødfødte babyer og misdannede børn, hvis de spiser lykkepiller under graviditeten.” https://www.bt.dk/danmark/medicinalfirmaer-politianmeldes-for-at-tieomdoedebabyerfbclid=IwAR2QD_Eve3T12sdbMH1fcUOK3sIu2qbZtT3hAl8M_045bOqL5e7u4R2AVkA

“I STARTEN, PÅ 1600-TALLET, ble forskningen utført av noen få hundre personer. På 1800-tallet var det steget til noen få tusen aktive forskere. Til sammen oppdaget de nær 95 prosent av de litt over førti naturlovene vi kjenner til. Forskningen var sentrert rundt enkeltpersoner i små team. De var finansiert av stiftelser og rike forretningsfolk som la få føringer. Forskerne hadde stor frihet. Det var en tid med mangfold og derfor effektiv selv-korrigering.

Nå er det vanlig at mange forskere jobber sammen om å utvikle den samme ideen. Slike forskerkollektiv er imidlertid ikke mer objektive enn én enkelt forsker er det. I forskerkollektiv tenker man nemlig grunnleggende likt. Det blir derfor «rammet» av et gammelt engelsk ordtak som sier at «der alle tenker likt, er det ikke mange som tenker særlig meget».” https://www.aftenbladet.no/meninger/i/WBnxL/myten-om-den-objektive-forskeren-og-offentlig-finansiert-forskning#.VSPf-DgCGT8.facebook

I flere tiår har forskere latt være å publisere mange av forskningsresultatene sine. Det har tatt livet av tusenvis av mennesker. https://forskning.no/bakgrunn-forskningen-du-ikke-far-se-forskningens-historie/narforskernestaushettarliv/489973fbclid=IwAR3YB4jG0Xkr_CBW8nmLDPAl_l3yh7iZM75Nj4L1GQitD–ay36d3-bQNqE
forskning.nos undersøkelse viser at mange norske forskere har unnlatt å publisere resultatene sine fordi noen ikke likte svarene. https://forskning.no/forskningsetikk-forskningen-du-ikke-far-se-om-forskning/storre-problem-enn-forskningsjuks/490065?fbclid=IwAR11lYMqOINcAKvhoxCLR0t2sOhorYOIx8eykakYGuL_w7-EudhkYIwYdpw
Open access-utgiveren BioMed Central trakk nylig tilbake 43 artikler etter avsløring av falske vurderinger. Juksingen er blitt mer avansert og organisert enn tidligere. https://forskning.no/forskningsetikk-de-nasjonale-forskningsetiske-komiteene-partner/flere-falskefagfeller/489944fbclid=IwAR0w1dzg1Cc1tw83NR_t8UjCa1_bjdkJ2uRhyxwzZfGV6uLkAq4YkVSAT3E
Ghana har stanset en Ebolavaksine-studie etter å ha mottatt klager om at innbyggerne har blitt utnyttet som prøvekaniner. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/15/fikk-mobiltelefon-og-5-dollar-for-a-delta-i-ebola-studie/

“TROVERDIGHET. Om ikke dette skulle være nok, kom The Lancets kjente redaktør, Richard Horton, på banen i sommer (4) og hevdet: «Much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness».

I samme artikkel er tidligere redaktør av New England Medical Journal, dr. Marcia Angell også sitert: «It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine».

UAVHENGIG FORSKNING. Så her sitter vi på berget med hauger av retningslinjer og veiledere. Hvordan skal vi kunne stole på dem? En sak er at retningslinjene oftest beskriver enkelttilstander og andre pasienter enn de virkelige menneskene vi møter i allmennpraksis. Men situasjonen synes enda verre. Selve kunnskapsgrunnlaget er sviktende. Bør EBM omdøpes til Evidence Biased Medicine?

Mange har i ulike sammenhenger fremhevet behovet for økt uavhengig forskning. Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten tyder ikke på at regjeringen har noen ambisjoner i så måte (5).

Gjør myndighetene som strutsen – og stikker hodet i sanden?” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/14/hva-i-all-verden-skal-vi-tro-pa/?x=MjAxNS0wOS0xNiAwNjoyMzoyNA==&fbclid=IwAR2i6bkf-RSR4hmxPLn7y7m-JQi4P8fBIY4keg5uzDrGa–vb2ByIGWuXc8

“Det er nærmere rutine at industriens egne studier overdriver effekten og sminker bivirkningsprofilen til egne produkter. Det bør lovfestes at leger i Norge ikke kan motta penger fra legemiddelindustrien uten registrering og offentliggjøring.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/23/trygge-og-effektive-legemidler/?fbclid=IwAR1jNn49ncaoe4nJVeVLPA5KftlTWKX9of4l9Sh5bfBXVg0Mvqpqyng2U-k

“GlaxoSmithKline vil betale uafhængige sundhedsjournalister på eksempelvis Politiken for hjælp til omtale af lægemiddelstudie. »Helt skævt«, siger journalistformand.”  https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5609360/Kritik-Medicinalgigant-vil-k%C3%B8be-journalisters-loyalitet

Forskere kan påvirke politikken ved å delta i offentlige utvalg. Men når kunnskapen deres når stortingssalen, er den fritt vilt. https://forskning.no/politikk-om-forskning-oslomet/politikerne-plukker-forskning-som-passer-deres-egen-agenda/441448?fbclid=IwAR0SgJRVIZ8lpufpEKMXRybDSZq-gJk3pkIDeenp2skP-dYUWP8_l2xQVNg#.VrpfdEsG4dA.facebook

“Det skjer ikke sjelden at politikere haler og drar i forskningsresultater for å få dem til å passe egne meninger. Slik gjør de det. https://olehartattordet.blogg.no/wp-admin/post.php?post=1456&action=edit&wd_fb_og_status=1

“Pharmaceutical companies are causing biased information to be given to doctors about the efficacy of drugs, causing an epidemic of misinformed practitioners that is “costing hundreds of thousands of lives” across the world, it has been claimed.

Speaking to The Independent, Dr Aseem Malhotra, an NHS cardiologist and a trustee of the King’s Fund health think tank, claims there is “a systemic lack of transparency in the information being given to doctors to prescribe medication, in terms of the benefits of drugs being grossly exaggerated and their side effects under reported in studies”.

“Lægemiddelstyrelsen, som er anvarlig for hvilken medicin, der kommer på det danske marked, domineres af topchefer i medicinalindustrien og læger, der er økonomisk afhængige af den.” https://www.tv2lorry.dk/lorryland/sponsorlaeger-dominerer-laegemiddelstyrelsen
“Pilleprodusenten Pfizer betalte forskningen som professor Ulrik Malt gjorde på den nye lykkepillen Zoloft. Da pillene skulle lanseres sa Malt at 85 prosent av pasientene ble bra. Tallet var misvisende – for han fortalte ikke at en av tre forsøkspersoner trakk seg på grunn av bivirkninger eller fordi de var misfornøyd. https://www.nrk.no/dokumentar/professor-i-dobbeltrolle-1.905943?fbclid=IwAR3Bfo-x6tI1eOmFbDFW1kczI_XUjvyBLKBKbl9KAgmcwfZKzgHKXiypIE8
“Et af verdens største medicinalselskaber, schweiziske Novartis, er under anklage i USA for at have bestukket tusinder af læger med dyre middage og arrangementer for at få dem til at udskrive selskabets medicin mod hjerte-kar-sygdomme.” https://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-27-medicinalfirma-anklagetforsystematiskbestikkelsefbclid=IwAR2YoMF_E2YjUYGiJguRZWuosypTqqOXobX07lVec26curhJi5BU2eBw-kU
“Mange danske læger kan putte godt med pengesedler i lommen – de bijobber nemlig på livet løs for danske og internationale medicinalfirmaer. 1694 af dem gør det lovligt, mens 650 gør det ulovligt.” https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4158161.ece

“En av Norges fremste forskere, terrorforsker Thomas Hegghammer, er sterkt kritisk:

– Dette er et system som skaper mest mulig polerte søknader. Det er ikke en konkurranse om den beste forskningen, men en konkurranse om å lage de flotteste salgsbrosjyrene for forskning. Innen mitt fagfelt kan jeg verken se at det gir mer og bedre forskning, eller nye forskningsgjennombrudd.

Hegghammer fortsetter:

– For min del kan vi godt trekke oss ut av hele programmet. Det vil kanskje være et tap å miste advanced grants fra Det europeiske forskningsrådet (støtte fra til spesielt fremdragende forskere og gode prosjekter, red.anm. ), men ikke de andre delene av Horisont 2020. Jeg skjønner at det må være noe konkurranse mellom forskere, men dette er ute av proporsjoner.

Thomas Hegghammer mener vi må vurdere om midlene brukes riktig.

– Det handler ikke bare om milliarder vi kunne brukt til norsk forskning, men enorme kostnader ved de svært byråkratiske søknadsprosessene. Det hevdes gjerne at vi MÅ være med for ikke å bli isolert fra det internasjonale forskersamfunnet. Dette er fryktpropaganda og jeg kjøper det ikke.

Hegghammer innvender at hvis du driver med god forskning blir du selvsagt invitert til å holde foredrag i utlandet, til å bidra til prosjekter internasjonalt, og så videre.

– Hvis vi hentet disse midlene hjem, ville det dessuten ikke vært noe i veien for å finansiere internasjonal forskning her hjemme, sier forskeren.” https://www.aftenposten.no/norge/i/BJv90/norge-betaler-milliarder-til-eus-forskningsprogram-faar-bare-halvparten-tilbake

“Socialstyrelsen bestämde att erbjuda gratis HPV-vaccin till flickor.Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet.” 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2GxeE/vaccinexperter-hade-starka-band-till-industrin?fbclid=IwAR3fKgvTXYZbN2jhRpIU6dwbFCSJyKfXVFqlogPuiSGMsu8lq8hOJ8ZZgmo

Kunnskapsdepartementet krever at universitetene og høgskolene sørger for atforskere publiserer resultatene sine. Men konsekvensene er få dersom institusjonene ikke gjør dette. https://forskning.no/forskningen-du-ikke-far-se-forskningsetikk-om-forskning/regjeringen-arbeidsgiver-ma-ta-ansvar-for-at-forskerne-publiserer/486702?fbclid=IwAR3Oyo2HXy9tByB_BlcvkYi7gAoLXOODlbLas9TJ0yoZmPKDmKeHIaT_xNY

“Juddy Curry: “Polanyi’s essay provides some interesting insights, as well as some striking contrasts with the Republic of Science in the early 21st century.

Polanyi’s analogy of the scientific process with markets captures the pure incentives that drive scientists – search of truth, intellectual satisfaction and individual ego. What happens when the externalities of the Republic of Science produce perverse incentives, and careerism becomes a dominant incentive that requires publishing a lot of papers rapidly and producing headline-worthy results (who even cares if these papers don’t survive scrutiny beyond their press release)? (see What is the measure of scientific success?) What happens is that you get increasing incidence of scientific fraud (see Science: in the doghouse?), cherry picking and meaningless papers on headline grabbing topics that don’t stand up to the test of time (see Trust and don’t bother to verify).

And what happens when the ‘hand’ guiding science isn’t ‘invisible’, i.e. science is driven by politics, such as a political imperative to move away from fossil fuels and towards renewable energy? Federal funding can bias science, particularly in terms of selecting which scientific problems receive attention (link).”
https://judithcurry.com/2016/05/30/the-republic-of-science/

“Lege Sigbjørn Rogne går hardt ut mot at staten lar legemiddelindustrien styre valg og godkjenning av medisiner og behandlingsformer. – I Norge er vi i dag prisgitt et system som setter industriens inntjening høyere enn hva som er best for pasienten, sier Rogne.” http://www.ifinnmark.no/ms/helse/nyheter/lege-sigbjorn-rogne-ms-pasientene-far-behandling-som-er-best-for-legemiddelindustrien/s/5-81-292966
“Firmaet har jukset med blodprøveresultater. Blodprøvene er del av godkjenningen av såkalte generika, legemidler som skal ha samme virkning som et originallegemiddel. Friske forsøkspersoner får på ulike tidspunkt både originalen og kopien, og så sammenlignes blodprøvene. Det indiske firmaet skal ha brukt den samme blodprøven i begge tilfellene, og dermed oppnådd like resultater.” https://www.abcnyheter.no/livet/helse/2016/08/01/195232750/migrenemedisin-stoppes-etter-blodprovejuks?fbclid=IwAR1ooWI-qwT1mnt0xJoIkDzmcSqoDLUD5IFB4AdcTv0UV8Rg8GmPF-7SZe0

“Til sammen gikk forskerne gjennom 319 tilfeldig utvalgte studier. 182 av disse var finansiert av industrien og skulle vise hvor effektive og trygge bestemte legemidler er sammenliknet med tilsvarende produkter.

Denne typen forskning brukes ofte av legemiddelfirmaer når de skal markedsføre produktene sine overfor leger.

Resultatene var tydelige: Forskerne fant en sterk sammenheng mellom om studien var betalt av industrien og om den gav funn som var fordelaktige for sponsoren. Faktisk ga 97 prosent av studiene som skulle vise at et produkt ikke var dårligere enn andre preparater, fordelaktig eller ønsket resultat.”
https://forskning.no/partner-de-nasjonale-forskningsetiske-komiteene-forskningsetikk/97-prosent-av-legemiddelstudier-stotter-sponsoren/484621?fbclid=IwAR1q_-f7ZmdG83a-FXNifNAF9Iga2_Lfv7rpih11xyaBIa5DNJjK0gfJQFs

“Det er behov for en offentlig debatt om legemiddelindustriens forsøk på korrupsjon, sier kommunelege Elisabeth Swensen i Seljord i Telemark til NRK. Hun er en av initiativtakerne bak oppropet.
Kritikken rettes mot politikerne, lederne i helsevesenet og ikke minst legene selv. I en avisannonse går over 220 norske leger ut mot det de karakteriserer som en korrupsjonskultur innen helsevesenet.

Økonomisk press
De ønsker å bekjempe det økonomiske presset fra legemiddel-industrien.

Ifølge legemiddelindustriens egne tall brukes det i gjennomsnitt mellom 50 000 og 70 000 kroner i markedsføringspenger på hver eneste norske lege.” https://www.nrk.no/norge/leger-med-opprop-mot-korrupsjon-1.512823?fbclid=IwAR0Xen6fNlLYR2-Yk7ZFJtgM9ruABFMSw5Aoeprgvbm43xlVCPVWq-Hez4k

“Too much medicine is doing more harm than good – and costing hundreds of thousands of lives worldwide, leading experts have warned. They maintain drugs companies are developing medicines they can profit from, rather than those which are likely to be the most beneficial.” https://www.dailymail.co.uk/health/article-3460321/How-Big-Pharma-greed-killing-tens-thousands-world-Patients-medicated-given-profitable-drugs-little-proven-benefits-leading-doctors-warn.html?fbclid=IwAR3Bfo-x6tI1eOmFbDFW1kczI_XUjvyBLKBKbl9KAgmcwfZKzgHKXiypIE8

Norsk stjerneforsker går i strupen på legemiddelindustrien: – De handler om profitt og grådighet https://www.tv2.no/nyheter/8562911/?fbclid=IwAR0oKUOiTRU4V5vi_0Bglog7CXJrShreedrh6TxmrqVzn4NF5NFr8vHG_Z0

“Kan vi stole på den medisinske forskningen? Den er det beste instrument vi har for å finne sannheten, men svaret mitt er likevel: Mye mindre enn vi liker å tro.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/10/04/kan-vi-stole-pa-medisinsk-forskning/

Den erfarne overlegen og psykiateren Trond Aarre meiner legemiddelindustrien er uetisk og grådig. Han kastar all legemiddelreklame i søpla. https://www.nrk.no/vestland/har-kutta-all-kontakt-med-legemiddelindustrien-1.13251955

“Det er velkjent at studier som er sponset av legemiddelindustrien oftere kommer med et positivt resultat for medisinen de tester enn studier uten slike økonomiske bindinger. Flere undersøkelser viser det, blant annet en fra 2015 som De nasjonale forskningsetiske komiteene omtaler.

Men spiller også forskeres personlige økonomiske interesser en rolle?
Ja, ifølge en studie som har testet nettopp dette.

Den tyder på at forskere som får penger fra legemiddelfirmaet som produserer medisinen, er mer troende til å publisere positive resultater om nettopp denne medisinen, uavhengig av om forskerne har fått penger til å gjennomføre selve studien.” https://forskning.no/helse-om-forskning-forskningsetikk/forskere-betalt-av-legemiddelindustrien-gir-medisiner-tommel-opp/352421?fbclid=IwAR0fHfWDemHOnfj7LIQNOthTyPbu4CKleojNagRijTWYbQBAMnXuWsrBRrM#.WPdRJJjPAyk.facebook

“Du får i likhet med leger og myndigheter hovedsakelig bare vite det som legemiddelindustrien ønsker at du skal få vite.” https://www.dagbladet.no/kultur/det-du-ikke-far-vite-om-pillene/68633698?fbclid=IwAR2iOHmTi3wYZr8lz2KVjW1nBDfaBQwk1pm-NT5oSyJ9yCk_sGVn2koQyP4

“Fem australske forskere hevder at dette skyldes en holdning hos tidsskriftene: Ikke-funn blir ikke akseptert. forskning.no har snakket med flere norske fagfolk som mener det samme.

– Det er ikke forskerne som ikke vil, det er tidsskriftene som ofte ikke vil ha studier når resultatene avkrefter hypotesen, sier Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

– Tidsskriftene er pengemaskiner. De vil holde på sin posisjon og inntjening. De har ikke bare vitenskapelige motiver, sier medisinprofessor Ole Didrik Lærum ved Universitetet i Bergen.
Redaktør Narasimhan synes derimot at artikler som omtaler ikke-funn sjeldnere er av så god kvalitet som artikler som melder om funn som viser sammenhenger.

Det kjenner ikke den danske forskeren Jørn Wetterslev seg igjen i.
– Ettersom det er mange forsøk av dårlig kvalitet som faktisk blir publisert, virker det litt overdrevet å si at kvalitet er den eneste eller hovedårsaken til ikke å publisere, sier Wetterslev, som er forskningsleder for Copenhagen Trial Unit ved Rigshospitalet i København.

– Jeg kjenner til flere eksempler på studier av høy kvalitet som forskerne har brukt mange forsøk på å få publisert. Det er definitivt fordi budskapet om ingen effekt virket mindre interessant for tidsskriftet.

Erlend Hem er enig. Han er tidligere assisterende sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hem mener en del av de store tidsskriftene er mer opptatt av at artiklene de trykker skal vekke oppsikt, enn at de er av god kvalitet. Han viser til flere eksempler på at tunge tidsskrifter som Science og Nature har tatt inn artikler som seinere har vist seg bare å være tull.
– De fleste skjeler, mer eller mindre bevisst, til hvor stor oppmerksomhet artikkelen vil få, sier Hem.” https://forskning.no/om-forskning-forskningen-du-ikke-far-se-forskningsetikk/tidsskrifter-vil-ikke-ha-visse-forskningsfunn/488732?fbclid=IwAR0sqJI3UEGyGn-XuKmYBp_VuEDns5yExId9OzAnEu4MXPvegq2LdLrXv8c

Billionaire pharma founder busted in opioid scheme https://nypost.com/2017/10/26/billionaire-pharma-founderarrestedinusopioidscheme/fbclid=IwAR1u1xoPCFXP5E8pOAdvzRfIICbguI5H_mnEPHFaxOzY1sjoZ_BO9zs8qwM

“You’re aware America is under siege, fighting an opioid crisis that has exploded into a public-health emergency. You’ve heard of OxyContin, the pain medication to which countless patients have become addicted. But do you know that the company that makes Oxy and reaps the billions of dollars in profits it generates is owned by one family?” https://www.esquire.com/news-politics/a12775932/sackler-family-oxycontin/?fbclid=IwAR1q_-f7ZmdG83a-FXNifNAF9Iga2_Lfv7rpih11xyaBIa5DNJjK0gfJQFs

“A world-famous British scientist failed to disclose that he held a paid consultancy with a chemical company for more than 20 years while investigating cancer risks in the industry, the Guardian can reveal.

Sir Richard Doll, the celebrated epidemiologist who established that smoking causes lung cancer, was receiving a consultancy fee of $1,500 a day in the mid-1980s from Monsanto, then a major chemical company and now better known for its GM crops business.

While he was being paid by Monsanto, Sir Richard wrote to a royal Australian commission investigating the potential cancer-causing properties of Agent Orange, made by Monsanto and used by the US in the Vietnam war. Sir Richard said there was no evidence that the chemical caused cancer.” https://www.theguardian.com/science/2006/dec/08/smoking.frontpagenews?fbclid=IwAR3Kg6GGf83CLDW8R-OIeJ1zc4bxsKVYfayWUAkYO9A0o16GYBRXYKrA1lE

“DET HELE BLIR VERRE av at det ofte er nærmest umulig å overprøve forskernes påstander. Forskning kan være kompliserte saker, vanligvis skrevet på et internt stammespråk og gjerne basert på kompliserte modeller med egne faguttrykk. Det som hevdes kan derfor i praksis ofte ikke overprøves av andre enn en liten gruppe – altså noen ganske få forskere på samme forskningsfelt.

Forskere løser et pusle­spill, men har ikke alle brikkene.
Dermed blir det gjerne slik at en forskers påstand aksepteres, også når den er feil. Det finnes ikke en mer effektiv måte å drepe en diskusjon på en å si: «Forskning viser at…» – og deretter påstå et eller annet som støtter opp om ens synspunkt. Ingen kan ta deg på det. Å diskutere med en forsker er simpelthen å spille kamp med feige lag.

NESTE GANG en forsker er helt sikker på at jorda er verdens sentrum, at man ikke trenger å vaske hendene når man går fra obduksjonssal til fødestue, at lærere må ha prestasjonsbasert lønn for å ta ut sitt potensial eller at Pepsi Max ikke er skadelig, bør man altså være skeptisk.

Forskere løser et puslespill, men har ikke alle brikkene. Resten av brikkene må legges av andre. Skal bildet fylles helt ut, er den erfaringsbaserte kunnskapen like viktig som den forskningsbaserte.” https://www.aftenbladet.no/meninger/i/MjmXo/Stol-aldri-pa-en-forsker?fbclid=IwAR0s1kbYSkE7Xp2TJSd4eHllYsSdceI-DMyfvQnNDUz3MUO_py1sDXp00Mc

“Den globale legemiddelbransjen omsetter for 600 milliarder dollar i året. Det burde være nok til å gjøre en ordentlig jobb på et livsviktig felt. I sin forrige bok, Kvakksalverne, tok legen Ben Goldacre et sviende oppgjør med den alternative legeindustrien og dens journalistiske medløpere. I Bitter pille legger han den mektige farmasøytiske industrien under lupen.

Det han avdekker, er både fascinerende og skremmende. Goldacre avslører at i stedet for å basere medisin på bare vitenskap, produserer de store farmasøytiske selskapene egne «forskningsresultater», som overdriver nytteverdien av produktene de selger, og villeder pasientene. Goldacre viser også at helsearbeidere og pasientgrupper har latt seg kjøpe av den farmasøytiske industrien. Resultatet er at pasienter ikke får den behandlingen de burde fått – ofte med fatale konsekvenser. Goldacres etterrettelige og velskrevne kritikk er både viktig og nødvendig.

Den har skapt stor debatt i Storbritannia, og vil engasjere norske lesere i like stor grad. «Dette er en bok som vil gjøre deg rasende – ordentlig, rykende illsint. Et fantastisk verk.» Daily Telegraph«Goldacres stil og tekstens tilgjengelighet gjør den umulig å legge fra seg.» The Guardian«Goldacres nitide gjennomgang vil bli vanskelig for de farmasøytiske toppsjefene å forsvare seg mot.» Sunday times.”
https://www.adlibris.com/no/e-bok/bitter-pille-9788205453845

“Universitetsforskere skal i fuld frihed søge sandheden og ikke lade sig styre af, hvad der er politisk korrekt og hensigtsmæssigt for magthavere af den ene eller anden slags. Sådan er det desværre ikke altid i dag.” https://www.berlingske.dk/kronikker/professor-emeritus-politiske-hensyn-begraenser-den-frie-forskning

“Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt reagerer på legemiddelfirmaers krav om hemmelige avtaler med det offentlige helsevesenet og sier de ikke er juridisk holdbare.
Som betingelse for å forhandle om rabatt på dyre medisiner, stiller legemiddelfirmaene strenge krav til konfidensialitet, skriver Bergens Tidende. I minst ett tilfelle har det også kommet krav om at myndighetene må legge fram en liste over alle som har fått informasjon om avtalene. Det er noe av det som får jussprofessor Bernt til å reagere.

– Det er problematisk både av hensyn til personvern og for forvaltningens integritet. Det er ikke greit at private kommersielle aktører får en særlig adgang til å fotfølge hva enkeltpersoner i forvaltningen til enhver tid vet, sier Bernt.
Han sier også at det omfattende hemmeligholdet også er problematisk på et mer overordnet og prinsipielt nivå.

– Det grunnleggende juridiske poeng er at loven går foran avtaler. Helseforetakene kan ikke avtale seg ut av sine lovpålagte forpliktelser til å gi allmennheten innsyn i viktige og konsekvensfylte beslutninger. Da åpner man i prinsippet opp for å skjule alle slags typer transaksjoner som noen ønsker å holde skjult.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2018/08/15/195424163/jussprofessor-ut-mot-hemmelige-medisinavtaler?fbclid=IwAR0Xen6fNlLYR2-Yk7ZFJtgM9ruABFMSw5Aoeprgvbm43xlVCPVWq-Hez4k

“José Baselga er en av verdens mest kjente brystkreftforskere. I flere forskningsartikler har han ikke oppgitt eierskapet sitt i legemiddelselskaper hvor han selv tjener flere millioner dollar på medisiner.” https://forskning.no/kreft/kjent-kreftforsker-oppga-ikke-kommersielle-interesser/1238800?fbclid=IwAR3fKgvTXYZbN2jhRpIU6dwbFCSJyKfXVFqlogPuiSGMsu8lq8hOJ8ZZgmo

“Stanford-eksperimentet ble berømt. Det er omtalt i de fleste lærebøker og blir brukt i psykologiundervisningen, det er blitt til film og TV. Forskeren bak studien, Philip Zimbardo, ble selve eksperten på å forklare menneskers grusomme handlinger.

– Vi bare spilte
Nå er lydopptakene og dokumentene fra eksperimentet frigitt. Og en forsker og skribent i magasinet Medium har gått gjennom materialet fra 1971 og har intervjuet flere av forsøkspersonene. – Vi bare spilte, sier de nå. Det bekreftes av opptak og notater.

Zimbardo har hevdet at ungdommene selv formet rollene sine som fanger og voktere, at det var deres egen utvikling prosjektet dokumenterte. – Nei, de ble lært opp, skriver Ben Blum i Medium.

Zimbardo leide inn en tidligere fange som konsulent før og under eksperimentet. Han sto for opplæringen av vokterne, viser det seg nå. Han fikk beskjed av Zimbardo om å lokke frem tøff adferd hos vokterne og ga dem trakasseringstips. Og studentene fulgte hans instrukser.” https://www.aftenposten.no/viten/i/3jbokP/kjent-eksperiment-avsloert-som-skuespill-naa-maa-laereboekene-skrives-om

“NRK-programmet Folkeopplysninger klarer nok en gang å skape debatt og overskrifter på bakgrunn av et banalt programkonsept. Plukk og miks blant ymse naturvitenskaplige metoder for å påvise at folk er lettlurte, naive, følelsesstyrte eller uopplyste.

Programmet slår oss i hodet med positivisme-køllen så vi våkner opp og skjønner at det de trodde var en god sak er uvitenskapelig tull og fjas. Vi får se folk med store idealer og verdier bli latterliggjort, avkledd og avslørt. Det hele er klippet og mikset til så nyanser blir borte, og til slutt renvaskes det hele i underholdningsmaskinen, så det fremstår uangripelig og uansvarlig. Som underholdning trenger det ikke vise noen form for akademisk eller journalistisk etterrettelighet, etterprøvbarhet eller kildekritikk – det er jo bare laget for å more oss.

Problemet er at det som gjør programmet underholdene er at alle andre enn programskaperne selv piskes rundt i manesjen med krav om etterrettelighet, etterprøvbarhet og kildekritikk, noe de altså selv slipper lekende lett unna.

Dette grepet er ikke nytt og det ligner noen av de metodene Michael Moore bruker i sine filmer. Det plukkes dokumentasjon og forskning som passer inn i den forhåndsbestemte fortellingen man vil fortelle.

Den store forskjellen på Moore og Folkeopplysningen er riktignok at mens Moore har en normativitet i bunn, er Folkeopplysningen tilsynelatende verditom. Moore er opptatt av å sparke oppover. Institusjoner, personer og firma med makt og innflytelse skal tas på vegne av den lille mann uten makt og innflytelse. Systemkritikk er en eksplisitt agenda.

Folkeopplysningen på sin side er opptatt av å sparke de som lar seg sparke. De institusjonene og personene som veltes, veltes fordi de lar seg velte, fordi metoden virker på dem. I det ene øyeblikket går det ut over snuskete firma som blir rike av å selge virkningsløse slankemidler, men i det neste går det ut over grasrotbevegelser og alternative nisjeforetak som sloss for å overleve i skyggen av multinasjonale giganter.

Under ligger en ide om at en naturvitenskapelig forskning eller positivisme som livsinnstilling er nøytral. Forskerne tar på seg hvite frakker, munnbind og lateks-hansker før de manipulerer med sosiale fenomen uten å ta hensyn til eller vise frem egne verdier eller verdiene til menneskene som er involvert i de sosiale fenomenene.

Enhver som forsker på sosiale fenomen vet at dette er et for lengst tilbakelagt vitenskapssyn. Å studere sosiale fenomen er ingen uforpliktende verdinøytral lek. Å forske på GMO-motstand er meningsløs uten å forholde seg til hva et føre-var-prinsipp overfor egen helse eller miljø innebærer som en livsholdning, eller hvor skepsisen mot store multinasjonale selskap kommer fra. Å forske på økologisk mat er meningsløs uten å forholde seg til at mat og måltid for oss i stor grad handler om verdier og følelser.

Derfor forteller Folkeopplysningen også ulike verdiladede fortellinger, slik Moore gjør, men uten å være helt eksplisitt på hvor den går hen. Det er ikke sikkert programskaperne er helt klar over det selv heller. En åpenbar fortelling som stadig gjentas er at folk som ikke blindt stoler på statlige kontrollorgan, men insisterer på retten til å vurdere selv på bakgrunn av intuisjon, følelser eller verdier er paranoide og dumme eller fanatiske idealister. Her etableres det et nytt presteskap. Noen har gjort tenkningen og beregningene for oss. Det er bare å si «amen» og følge strømmen av lydige vitenskapstilbedere.

Folkeopplysningen som programkonsept hadde vært gull verd i hendene på Goebbels. En smilende kjekkas på skjermen kunne lekende lett ha bevist at jødene var en belastning for Tyskland økonomisk og sikkerhetsmessig. Det var bare å stole på de statlige anbefalingene. I hendene på Donald Trump-tilbedende oljeselskap kunne samme konsept lekende lett bevise at ideen om global warming er en kinesisk konspirasjon. Det er bare å kjøre på med åpne oljekraner.

Poenget er at vitenskap aldri er nøytral. Det kan aldri gjøres til en uforpliktende lek. Den er alltid i noens tjeneste, og den er alltid preget av de verdiene forskeren bærer med seg. Folkeopplysningen er intet unntak og det faktum at det skapes debatt uansett hvilket fenomen programmet tar for seg, er en indikator på at folk opplever at verdier er i spill. Dette holder seertallene høye, men under kan det snike seg inn en degradering av folks egen dømmekraft og behov for å stille kritiske spørsmål.

Presteskapet har gjort analysene og risikovurderingene for oss. Og hvis positivistisk naturvitenskap er den nye religionen, er fenomen som Folkeopplysningen dens pinsevenner.” https://godmorgenallesammen.blogspot.com/2016/09/positivisme-som-lettbeint-underholdning.html?m=1&fbclid=IwAR2Jl65YO8bs1bcqSSmwu4nHSitb0AxqQ_DrXO6gIxhGz-yHAustYEojUpg

“Inntrykket mitt frå debattar i tradisjonelle og sosiale media er at underhaldningsserien har fått ein nærast uangripeleg status i kretsar som reknar seg for å vere vitskaplege. Er ein kritisk til kjeldeval eller presentasjon av fakta, blir ein gjerne mistenkt for å vere uvitskapleg. Viss Wahl har sagt det, må det vere riktig, liksom. Dette i seg sjølv er uheldig.

Eitt av dei viktigaste kjenneteikna ved vitskap er jo nettopp at det er anti-autoritært, og at ein bygger ny kunnskap ved å utfordre etablerte teoriar.

Eit anna problematisk punkt er at fakta faktisk ikkje synest å vere det mest viktige for programskaparane. I fleire omgangar har serien utelate viktige kjelder og fakta, som å intervjue forskarar om kombinasjonseffektar av kjemikaliar i økologiprogrammet.

Dei har også konstruert konflikter, sist i kjernekraftprogrammet, der miljøorganisasjonar hevdar dei blir tillagt meiningar dei aldri har hatt om kjernekraft. Dette er sannsynlegvis eit resultat av eit altfor trongt programkonsept der det alltid må vere ei konflikt mellom riktig og galt, og der det ikkje finst noko midt imellom.

Der Folkeopplysningen etter mi meining har gjort mest skade, er likevel at det har bidratt til å sementere velkjente myter om naturvitskap. Her er nokre av dei.

Myte 1) Naturvitskapen gir oss umotstøytelege bevis
Sjølv om naturvitskapleg kunnskap er den beste kunnskapen vi har på eit gitt tidspunkt, så er det ikkje det same som at alt vil bli ståande til evig tid. Eitt av dei verkelege adelsmerka ved naturvitskapleg kunnskap er nemleg at den kan reviderast og bli endra ettersom vi får ny kunnskap.

For å unngå å sementere myten om at naturvitskapleg kunnskap gir eit endeleg fasitsvar kunne programskaparane ha gjort publikum merksame på at teknologiske framskritt eller nye analysemetodar kan gi oss ny viten der vi har lite kunnskap i dag.

Myte 2) Naturvitskaplege forskarar er særleg objektive
Naturvitskaplege forskarar er berre menneske. Dei er ikkje immune mot å bli bevisst eller ubevisst påverka av sine eigne haldningar, sosial kontekst eller vitskapstradisjonar. Dette er ein av grunnane til at forskarar kan komme til ulike konklusjonar sjølv om dei har tilgang til same data. For å motverke denne myten kunne det vore lurt av Folkeopplysningen å bruke fleire forskarar med ulike oppfatningar, i staden for å framstille enkeltståande forskarar sine synspunkt som ein fasit.

Myte 3) Naturvitskap og dens metodar kan gi svar på alle spørsmål
Denne myten er særleg problematisk, og den går igjen fleire stader i programserien. Mens nokre, avgrensa problem heilt klart er mat for naturvitskapen, er det fleire som går langt utanfor naturvitskapens domene. I programmet om kjernekraft var til dømes økonomiske, samfunnsmessige og etiske utfordringar utelatne.

Vil vi verkeleg la vitskapsfolk ta alle avgjerder for oss på alle livets område?

CRISPR-oppdagar Jennifer Doudna innsåg raskt at vitskapsfolk ikkje burde vere åleine om å avgjere korleis vi skal bruke dette kraftfulle verktøyet. I 2017 kom ho derfor med boka A Crack in Creation. Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution, der ho oppfordrar allmennheita til å ta stilling til korleis vi skal regulere bruken av verktøyet.

Vitskapen har ikkje det fulle og sanne svaret på alt
Fakta er ikkje ein mangelvare i dagens samfunn. Tvert imot blir vi bombardert med informasjon berre vi tar opp smarttelefonen. Faktatilgangen har ikkje gjort det enklare for oss å vite kva som er riktig eller ikkje. Studiar tyder i staden på at vi lar haldningane våre avgjere kva fakta vi ønsker å «tru på».

Eitt av dei nyttigaste verktøya for å vurdere informasjon er å ha kunnskap om kva naturvitskap er, og skjøne korleis det fungerer. Det er den typen folkeopplysning vi treng, framfor å få stadfesta myten om at vitskapen har det fulle og sanne svaret på alle spørsmål.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJKpEg/folkeopplysningen-vil-knuse-myter-men-bygger-sjoelv-opp-under-dei-unni-eikeseth

“NRKs opplysningsprogram fortsetter å vise oss hvordan humbugen florerer. Slanke-industrien er blant dem som fikk sitt pass påskrevet.

Men dessverre finner man også humbug og korrupsjon innen forskningen. Fra USA kommer det i disse dager en rapport om hvordan sukkerindustrien på 1960-tallet betalte forskere ikke uvesentlige beløp for å dempe den antatte sammenhengen mellom sukker og hjerteinfarkt og la fett bli syndebukken.

Rapporten antyder at fem tiår med forskning på ernæring og hjertekarsykdommer i USA i ikke liten grad kan ha blitt påvirket av sukkerindustrien. Tre Harvard-forskere ble i 1967 betalt om lag 50 000 dollar (dagens verdi) for å publisere en oversiktsartikkel om sukker, fett og hjertesykdom der sammenhengen mellom sukkerinntak og hjertesykdom ble bagatellisert, mens mettet fett ble framhevet som skadelig.” https://www.dagbladet.no/kultur/medikamentforskning-bor-ikke-vaere-i-hendene-pa-industrien/63426420?fbclid=IwAR2i6bkf-RSR4hmxPLn7y7m-JQi4P8fBIY4keg5uzDrGa–vb2ByIGWuXc8

Dersom SV får det som de vil, kan leger og sykepleiere måtte offentliggjøre hvor mye penger de får fra legemiddelselskapene. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/10/16/fremmer-forslag-i-stortinget-kan-bli-slutt-pa-legers-hemmelighold-av-industripenger/?fbclid=IwAR0LlHwgFpfNFS9SBO-mkEQmvMx_r6XOWSWd5Umq2OQMVQkezIBcUnatCJw

“Pharmaceutical giant Purdue Pharma LP secretly pursued a plan, dubbed “Project Tango,” to become “an end-to-end pain provider” by selling both opioids and drugs to treat opioid addiction, all while owners on the board — members of one of America’s richest families — reaped more than $4 billion in opioid profits, according to a lawsuit newly unredacted on Thursday.

The suit says the company and its owners, the Sackler family, whose name adorns some of the most prestigious cultural institutions in the country, engaged in a decade of deception to push their pharmaceuticals, namely the painkiller OxyContin, on doctors and patients, publicly denying what internal documents show they privately knew to be true: that the highly addictive drugs were resulting in overdoses and deaths.

Purdue examined selling overdose antidotes, including Narcan, as “complementary” products to the same doctors to whom it sold its opioids, the lawsuit claims, and although the company maintained a ledger of doctors it suspected of inappropriate opioid prescriptions and other forms of abuse, dubbed “Region Zero,” it continued to collect revenue from those doctors.” https://edition.cnn.com/2019/01/31/health/purdue-pharma-unredacted-lawsuit/index.html?fbclid=IwAR1z9xzyutJZXC-4rmgo-d_tDeJoFIHj1zR3I0L-G2r-wHf9kTNO8A5JQo4&utm_content=2019-02-01T16:53:08&utm_medium=social&utm_source=fbCNN

“More than 40 US states have filed a lawsuit accusing pharmaceutical firms of conspiring to artificially inflate the cost of common medicinal drugs.

The lawsuit alleges that as many as 20 companies have been involved in fixing prices for over 100 drugs, including treatments for diabetes and cancer.

One of the firms accused is Teva Pharmaceuticals, the world’s largest producer of generic medicine.

Teva, which has denied any wrongdoing, says it will defend its actions.

The legal action, which follows a five-year investigation, accuses drugs companies of involvement in a scheme to boost prices – in some cases by more than 1,000% – and was filed on Friday by Connecticut Attorney General William Tong.” https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48241663?fbclid=IwAR3Oyo2HXy9tByB_BlcvkYi7gAoLXOODlbLas9TJ0yoZmPKDmKeHIaT_xNY

“Over the past year, evidence of Monsanto’s deceptive efforts to defend the safety of its top-selling Roundup herbicide have been laid bare for all to see. Through three civil trials, the public release of internal corporate communications has revealed conduct that all three juries have found so unethical as to warrant punishing punitive damage awards.

Much attention has been paid to Monsanto conversations in which company scientists casually discuss ghostwriting scientific papers and suppressing science that conflicts with corporate assertions of Roundup’s safety. There has also been public outrage over internal records illustrating cozy relationships with friendly regulators which border on – and possibly cross into – collusion.

But these once-confidential Monsanto documents demonstrate that the deception has gone much deeper. In addition to the manipulation of science and of regulators, the company’s most insidious deceit may be its strategic manipulation of the media, according to the records.

We recently learned that a young woman falsely posing as a freelance BBC reporter at one of the Roundup cancer trials was in fact a “reputation management” consultant for FTI Consulting, whose clients include Monsanto. The woman spent time with journalists who were covering the Hardeman v Monsanto trial in San Francisco, pretending to do reporting while also suggesting to the real reporters certain storylines or points that favored Monsanto.

Lawyer Tim Litzenburg, who represents several plaintiffs suing Monsanto over claims Roundup causes cancer, told me that he has traced what he calls a “dark money project” by Monsanto aimed at winning favorable public opinion. The project includes planting helpful news articles in traditional news outlets; discrediting and harassing journalists who refused to parrot the company’s propaganda; and secretly funding front groups to amplify pro-Monsanto messaging across social media platforms.” https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/02/monsanto-manipulates-journalists-academics?fbclid=IwAR3Gj_vMR__3gkaSNcoZdj3pHpBCm67ro_gwZPvwnJR_zcUinLnF7lKdjdo

“2000 lokalsamfunn saksøker farmasiindustrien for å ha medvirket til den amerikanske opioidkrisen. Selskapene er ikke enige i søksmålet.

Advokat Paul Farrell leder en kjemperettssak på vegne av lokalsamfunnene. Nå slår befolkningen tilbake mot farmasiindustrien og vil ha pengene tilbake.

Massesøksmålet blir kalt det største i USAs historie og ble fremmet i Cleveland i delstaten Ohio fredag forrige uke. 2000 byer og kommuner har anklaget en rekke aktører i farmasiindustrien for å ha medvirket til opioidkrisen i landet. Søksmålet inneholder tusenvis av dokumenter fra selskaper på tvers av både salgsindustrien og farmasiindustrien, ifølge New York Times.

Siden 1996 skal opioidkrisen ha tatt over 200.000 liv over hele landet.” https://www.aftenposten.no/verden/i/K3lj27/2000-byer-og-steder-saksoeker-farmasiselskaper-i-historisk-massesoeksmaal-i-usa

“Goldacre og kollegaene hans så nærmere på 67 kliniske studier publisert i verdens fem største medisinske tidsskrifter. Kliniske studier er forskning på nye legemidler eller behandlingsmetoder. Hjelper disse pillene mot feber? Har denne hostesafta noen bivirkninger?

Det første de fant ut var at det i de aller fleste studiene var justert på utfallsmålene. Før du begynner en studie må du finne ut hva du vil ha svar på. Hvis rapporten du etter hvert publiserer svarer på noe annet enn det du spurte om før du starta har du forandra utfallsmål.

Dette er ikke i tråd med CONSORT-retningslinjene, som er en standard for publisering av forskning. Det er heller ikke særlig overraskende, ifølge Goldacre, som påpeker at det kan være mange gode grunner til å forandre utfallsmål. Det Goldacre derimot ble overraska av var responsen de fikk når feil ble påpekt.

– Man hadde kanskje forventa at de skulle si “takk for at dere gjorde oss oppmerksomme på dette, vi skal prøve å bli bedre.” Men det var lite endringsvilje å spore, og noe av responsen minna mest om forsøk på svertekampanjer.

– En forferdelig plass å publisere
CONSORT-retningslinjene sier også at tidsskrifter skal publisere korreksjoner på artiklene hvis det behøves. Goldacre og hans team sendte 53 korreksjonsbrev. 23 ble publisert.

– Medisinske tidsskrifter er rett og slett en forferdelig plass å publisere kliniske studier, konkluderer Goldacre.

Når du skriver en artikkel om en klinisk studie kan du velge å presentere bare noen av dataene du har samla inn, for så å legge ved din egen tolkning av tallene.

Goldacre argumenterer for at clinical study reports er veien å gå. Der må forskerne plotte inn alle dataene det spørres om, og alt ligger åpent så alle kan lese.

– Det vil gjøre forskninga mer transparent, og gir mindre rom for spinn. Vi som forsker i medisinfag må gjøre oss fortjent til tilliten vi føler vi har krav på.” https://www.nrk.no/viten/avslorer-store-problemer-i-medisinsk-forskning-1.14591163?fbclid=IwAR3YB4jG0Xkr_CBW8nmLDPAl_l3yh7iZM75Nj4L1GQitD–ay36d3-bQNqE

“Avskjedigelsen av den brysomme forskeren Peter C. Gøtzsche har store implikasjoner for synet på Cochrane, for synet på medisinsk forskning – og ikke minst for alle verdens pasienter som ikke lenger har en uavhengig forsker-vaktbikkje til disposisjon.

Den danske professoren og toppforskeren Peter C. Gøtzsche ble i september 2018 avskjediget fra forskernettverket Cochrane og i januar fra Universitetet i København. Han har lenge vært en torn i øyet til Cochrane og mektige industriinteresser.

Gøtzsche har gjennomgått en så absurd prosess at man får assosiasjoner til en blanding av middelaldersk hekseprosess og «rettssak» mot personer som var uønsket av regimet i Stalin-epoken i Sovjetunionen. Saken burde engasjere mange fordi den er av største betydning for synet på den uavhengige medisinske forskningen – og dypest sett om hva som er god medisinsk behandling av ulike sykdommer.

HPV-VAKSINEKRITIKKEN. Gøtzsches siste dråpe, som fikk Cochrane-ledelsens beger til å renne over, var hans forskergruppes vurdering av HPV-vaksiner. Da hadde andre forskere i Cochrane allerede publisert en oversikt som i praksis ga denne vaksinen et godkjentklapp på skulderen.

Gøtzsches gruppe, som hadde tilgang til langt flere og mer pålitelige data, kom til en annen og mer kritisk konklusjon om disse vaksinene. Dermed utfordret Gøtzsche både den mektige vaksineindustrien og andre forskere i Cochrane, og dette provoserte tydeligvis Cochrane-ledelsen sterkt.

FARMASØYTISK PRESS? Det er sannsynlig at Cochrane-ledelsen i mange år har vært under sterkt press fra kommersielle interesser som farmasøytisk industri. Det er også hevet over tvil at Cochrane har blitt mer industrivennlig. Gøtzsche dokumenterer i sitt forsvarsskrift hvordan topplederen over tid også har utviklet seg til å bli stadig mer diktatorisk, og at sentralledelsen har gjort seg immun for alle typer kritikk.

UTEN VAKTBIKKJE. Avskjedigelsen av Gøtzsche har store implikasjoner for synet på Cochrane, for medisinsk forskning og ikke minst alle verdens pasienter som ikke lenger har en uavhengig forsker-vaktbikkje til disposisjon. Da er det merkelig at saken mot ham ikke har vært fokusert på i norske aviser i det hele tatt. I en tid der beskyldninger om «falske nyheter» og konspirasjonsteorier brukes om alt man ikke liker eller har tro på, er det nettopp den frie og uavhengige forskningen vi må sette vår lit til! Cochrane var engang et uavhengig «fyrtårn» for medisinsk forskning, og det er derfor heksejakten mot Gøtzsche er så viktig å gjøre kjent.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/07/varsleren-som-ikke-lar-seg-kneble/?fbclid=IwAR0SgJRVIZ8lpufpEKMXRybDSZq-gJk3pkIDeenp2skP-dYUWP8_l2xQVNg

Sigbjørn Rogne 07.08.2019 14.28.19

Lege

Legemiddelfirmaer har kjøpt politisk og medisinsk innflytelse i mange tiår. Arnold Relman, redaktør i NEJM, skrev i 1980 “The New Medical-Industrial Complex”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198010233031703 Legemiddelfirmaer ansetter tidligere politikere i lederstillinger og betaler høye honorarer til leger for å få innflytelse på behandlings- og legemiddelvalg.

Jeg har kritisert dette: https://www.dagensmedisin.no/…/med-pasientene-som-paskudd/ Norske leger flest har nok med sitt eget arbeid til å engasjere seg i det uforsvarlige at det er legemiddelfirmaene som i all hovedsak utfører randomiserte kontrollerte studier av legemidler mot sykdommer.”

“Den amerikanske farmasi-giganten Johnson & Johnson er dømt til å betale mer enn fem milliarder kroner i erstatning etter såkalte opioid-krisen. Overdoser av smertestillende medisiner har ført til flere dødsfall enn trafikkulykker i USA de siste årene.” https://www.nrk.no/urix/farmasi-gigant-i-usa-domt-etter-opioid-epidemi-1.14674872

“Filmskaper Lilian Francks søken etter å oppdage hva som ligger bak den altruistiske fasaden til verdens største folkehelseorgan, medfører at hun avdekker et skremmende bilde av korrupsjon.
Gjennom intervjuer med høytstående personer hos WHO, tidligere ansatte og statsråder, undersøker filmen hvordan slik storskala-korrupsjon kan fortsette uforstyrret. Det er en historie om en korrupt politisk organisasjon, som i stor grad er finansiert av private aktører.
 
“Filmen avslører hemmelige påvirkninger fra tobakk, farmasøytisk og atomkraftindustriene hos organisasjonen. Hun viser et skremmende portrett av vårt nåværende samfunn, der regjeringspolitikken blir borte.” (IMDb)” https://dagfallet.com/2020/04/21/trust-who-tysk-dokumentar-avslorer-en-korrupt-helseorganisasjon/?fbclid=IwAR3CLwtd_MoY-37Mj-0jvs4KrhoD2nKNZicOR3jkX5rADz0tI46UmJUOCdc

Og vil man se en annen dokumentarfilm som har klare paralleller til dokumentaren over her så kan jeg anbefale denne på det sterkeste “The Corporation” https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg
Tidligere publisert 7.3.20 på Ole-Johns egen blogg, «olehartattordet«.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.