Oilprice.com: Oljeprisen kan bli 0

(Ikke aprilsnarr): – Hva skjer om oljeprisen blir 0? Det er olje- og energibransjens kanskje viktigste nettsted, Oilprice.com som spør om dette. Hva vil i så fall skje da med oss og det norske oljefondet?

Alt synes å handle om korona i disse dager, og alt som er galt eller problematisk blir fremstilt som om korona har skylden. Men har korona skylden for oljepriskrig og en gryende global finanskrise,  som begynte lenge før vi tenkte korona her i vår del av verden? I hvert fall før vi tenkte på Covid-19, koronaviruset som har utløst en politisk panikk som nå holder på å rasere den vestlige verden slik vi kjenner den.

Det store spørsmålet tenker jeg må bli: Hvordan tenker regjeringen at vi skal finansiere videre nedstenging av Norge, om oljeprisen går mot 0 og verdens aksjemarkeder kollapser fullstendig? Spesielt tatt i betraktning at Stortinget har pålagt Oljefondet 70% aksjeandel? Hvordan vil bedrifter der kreditt har vært en sentral del av driften klare seg i en økonomi der banker ryker en etter en, og kredittlinjene derfor er så stramme at nesten ingen kan få kreditt lenger? Noe det ligger an til globalt etter den verste koronakrisen er over og bankkrisene kommer.

Rett før jeg hadde skrevet ferdig denne kommentaren kom også meldingen om at produsenter av lavkvalitetsolje nå betaler for å bli kvitt oljen sin! Det bør vel si sitt?

Aksjemarkedet globalt var allerede grundig oppblåst før koronaen. Finanssystemet ble holdt i gang av stadig tilførsel av nytrykte penger, uten reellt verdifundament, Den såkalte pengetrykkingen ble kalt kvantitative lettelser. Fra september i fjor fremsto disse som rene likviditetslån til bankene, såkalte repolån. Alt ble kjørt i finans- og aksjemarkedet, for på holde dette oppe og unngå hyperinflasjonen som ren forbruksfinansiering lett ville ført til.

Problemet er bare at et oppblåst aksjemarked betyr at vi har aksjeverdier som i liten grad speiler de reelle verdiene i selskapene, og vi har dermed som konsekvens også et svært aksjeoppblåst oljefond der det årlig tas ut 3 % til statsbudsjettet. Men disse prosentene blir jo da i kroner og øre temmelig mye mer enn de reelle verdiene, ikke de pr. definisjon oppblåste verdiene i fondet.

Jeg må selvfølgelig understreke her at jeg ikke har analysert hvert selskap som oljefondet har aksjer i. Så beløpene er usikre, men prinsippet må bli det samme så lenge hele det globale børsmarkedet har fått så mye kunstig stimuli fra Federal Reserve spesielt og andre mer generelt.

Når det gjelder en oljepris på 0, eller kanskje til og med negativ så skal forklaringen etter sigende være enkel. Med kraftig overproduksjon av olje, slik vi har nå, må oljen lagres. Men lagringsmulighetene er på ingen måte ubegrenset. Oljen må etter hvert lastes på tankbåter, som ligger og venter.

Til slutt går ikke dette lenger. Man må enten slutte å produsere olje, eller så må lagrene tømmes. I dagens oljekrig og ikke minst geopolitiske situasjon er produksjonsstopp meget usannsynlig. Krigen som nå pågår i oljemarkedet handler om vesentlig mer enn oljepris. Den handler om slutten på Federal Reserve og petrodollaren. To enheter som fullstendig har dominert verden siden Bretton Woods avtalen i 1944. Nå går det mot slutten for denne liberale, men fortsatt blodige verdensorden. Og oljeprisen med den.

Nå er det så langt jeg har kunnet se ingen grunn til å tro at det ikke lenger blir etterpørsel etter olje. At olje fases helt ut. Men prisen vil neppe noen gang gå opp igjen som før. Mest av alt var den bare en blodig melkeku for verdens pengefyrster. Sentrert rundt petrodollar og Federal Reserve.

Klarer vi i Norge å omstille oss til en slik ny virkelighet?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.