Trump har tatt kontrollen over Federal Reserve

Det synes nå hevet over tvil. Trump og den amerikanske statskassen har via nasjonalisering av finansmarkedet tatt kontrollen over Federal Reserve. Jeg våger denne påstanden, selv om intet offisielt har kommet om dette ennå.