Tyske forskere, jurister og aktivister samlet mot 5G: – Nå skjønner «strålevernet» tegninga!

«Her i Kassel ser du skadene på trærne fra mobilmaster i parker og alleer! Kommer du inn i gårdsrommene der trærne står i skyggen fra mastene, er de gjerne friskere.»  Det var forskeren Cornelia Waldmann-Selsam, biolog med stråleskader på trær som spesiale, som sa dette til meg sist lørdag.

Jeg var i Tyskland for å delta på et møte der en forvaltningsdommer og flere andre jurister og forskere skulle holde foredrag om tiltak mot 5G…

Drøyt 200 mennesker var samlet i Haus der Kirche – Kirkens hus – midt i Tyskland. De fleste kom fra borgerinitiativer rundt i hele landet, grupper som aksjonerer lokalt mot utbygging av mobilmaster og WiFi i skolen og driver opplysningsarbeid. Det foregår temmelig ukoordinert i hver av de tyske delstatene. Målet med møtet var å samle dem og legge grunnsteinen for et felles europeisk initiativ. Men i disse corona-tider var det bare noen få fra utlandet, og hele møtet ble holdt på tysk, med vekt på tyske forhold.

«Jeg hadde møte med folk fra det tyske strålevernet her om dagen,» fortalte en annen forsker meg, og fortsatte «og nå er de tydelig nervøse. For de forstår hvilken vei det blåser: Å benekte skadevirkningene går ikke lenger.»

«Ja, nå har de lagt all nyansering på hylla, og biter seg fast i det gamle dogmet,» tilføyde en tredje, «Nå spiller de bare den gamle melodien på ny, uten en gang å forsøke å begrunne den: Det fins ingen påviste skadevirkninger! Kunnskapsstatus er at ikke-ioniserende stråling bare kan skade gjennom oppvarming! Det er jo direkte latterlig – og det er tragisk!»

Møtet var ellers preget av tysk juss, tyske jurister og tyske problemstillinger, både fra talerstolen og i pausene: – Hva gjør vi nå? Vi har produsert store mengder forskningsmateriale og populærvitenskapelig stoff. Forskningen er ikke problemet, det ser enhver som bruker litt tid på det. Vi vet at insekter og fugler dør av dette. Vi vet at mennesker tar skade av dagens strålenivåer og at 5G vil gjøre strålingen langt mer intens og problematisk. De som er el-overfølsomme ved dagens eksponeringsnivåer er kanarifuglene i gruva som viser oss at vi er på feil spor. Vi vet til og med at 5G kommer til å øke energiforbruket for telekommunikasjon enormt, fra dagens nivå der IKT globalt står for mer CO2-utslipp enn flytrafikken. Det hjelper ikke om vi produserer mer effektivt med raskere kommunikasjon, når det totale ressursforbruket stiger. På toppen av dette ser vi at økosystemene ikke tåler de belastningene som de elektromagnetiske feltene gir.

Dette siste – de belastningene som de menneskeskapte elektromagnetiske feltene påfører økosystemene –  er et tema som miljøbevegelsen og klimafolkene ikke har rørt i, og som de fleste fagfolk er for spesialiserte til å overskue. En svenske jeg tilfeldigvis kom i prat med i Kassel hadde mye å fortelle om dette, og litt forskningslitteratur om slikt hadde jeg alt tatt med meg på reisen. Nå fikk jeg viktigheten bekreftet. Det skal jeg garantert komme tilbake til, for her er det mer å hente av interessante og viktige perspektiver enn de fleste andre steder.

I Tyskland er man spesielt opptatt av personvern og av borgerrettigheter. Det har med den nære fortida å gjøre. Individets rettigheter står alt i grunnlovens første paragraf. Dermed er man også spesielt kritisk mot «overvåkningskapitalismen» – de nye forretningsstrategiene som baserer seg på å analysere kundene ved å lytte på dem gjennom Alexa, se på dem gjennom mobil- og PC-kameraene, dra personlighetstrekk ut av deres eposter, chatting og tvitring, og granske husholdningsrutiner gjennom å analyser deres skittenstrøm – for så å utnytte kunnskapen til å skreddersy produkter eller selge kundedata videre. Det smaker av den totalitære stat, og den smaken er tyskerne allergiske mot.

Juristenes budskap var i hovedtrekk følgende: Lovgivningen er ulik i de ulike delstatene, men myndigheter på kommunenivå har stor frihet til å innføre restriksjoner på elektromagnetisk stråling. De har til og med plikt når de ser at dette gjelder helse og miljø, og at det er på tide med føre-var-tenkning. Her er det ressurser å hente både i grunnloven og i lokale forvaltningslover. Og derfor må politikerne opplyses, og de må bli sitt forvaltningsansvar bevisst.

Men med 5G og små-antenner som kommer til å spre seg som kaniner på Gotland må sakene heves ikke bare til politisk nivå, men til statlig nivå. Det man kan få til lokalt, er stort sett bare å få flyttet en mast eller innføre mobil- og WiFi-frie skoler. På nasjonalt nivå må politikerne ta kontrollen over strålevernet, og gjøre det uavhengig av sterke lobbyinteresser.

Når Tyskland så skal teppelegges med 5G-master, må saken løftes videre til felles-europeisk nivå. For det er EU-kommisjonen og dens byråkrati som skaper lovene og de felles målsettingene som deretter må innføres i hvert medlemsland [og stort sett i EØS-landene også, gjennom en automatisk beslutningsprosess som vi i Norge later som om vi har vetorett mot].  Her må det altså samarbeidet på europeisk nivå.

Så mye lengre enn dette kom ikke møtet før jeg måtte springe for å rekke toget til Frankfurt.

Det skal bli spennende å se fortsettelsen. For den lille stiftelsen ICNIRPs uheldige dominans over grenseverdiene er blitt et stort tema. Den holder til på ett kontor i det tyske strålevernets lokaler og mottar støtte fra den tyske stat. Også den «bransjeinfiserte» leveransekjeden fram mot de nasjonale strålevernene er blitt et vrient tema. Og nå settes det ord på dette i Europaparlamentet. For mens utbyggingen pågår, viser et notat til europaparlamentarikerne med all tydelighet at her er EU-systemet på ville veier. Og at alarmklokkene burde ringt for lengst, og føre-var-prinsippet sjaltet inn.

Vil du se hva som står i notatet om 5G som europaparlamentarikerne fikk i februar i år, ser du HER. (Tilføyelse 5.3.20: Den danske søsterenheten til Faktisk.no har «sjekket» notatet og funnet det ensidig og ubalansert, men ikke funnet noen faktafeil. Journalistene spurte – ja, hold deg fast! – tre forskere som alle er kjente for sin ensidighet den andre veien… Hva slags svar kan du vente deg da? Se mer HER.)

Hvis du venter noen dager, får du notatet i norsk versjon. Vi er i gang med oversettelsesjobben. Den jobben burde selvsagt DSA, «strålevernet», ha gjort. Etaten er jo pålagt å drive opplysningsvirksomhet overfor allmenheten. Men i DSA vil dette dokumentet ikke bli oversatt eller spredt. Det ville bli for pinlig. For fra DSA heter det at man «følger godt med» på 5G, men ennå ikke har sett noe som tyder på at 5G kan innebærer noe problem.

Ikke rart at Lars Klæboe, seniorrådgiveren i DSA som fungerer som ICNIRPs røst i Norge, i referat fra det første møtet i nye samarbeidsforumet for forvaltningen om strålesaker skriver at man vil se på hvordan man skal øke informasjonsvirksomheten. Kanskje det er for seint?

Bilde:
Litt av materiellet fra møtet i Kassel: tysk orden, saklighet, nøyaktighet og grundighet, og dobbelte doktorgrader både her og der

Einar Flydal, den 3. mars 2020

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.