JA til tokjønnsmodellen – NEI til radikal kjønnsideologi

JA til tokjønnsmodellen NEI til radikal kjønnsideologi – Et opprop til politikerne på Stortinget og til den norske befolkning om å stadfeste at det kun eksisterer to kjønn, mann og kvinne.