Åtte store bidragsytere for Hillary Clinton har blitt tiltalt

Åtte av Hillary Clinton og Clintonstiftelsens bidragsytere til presidentvalgkampen i 2016 har blitt tiltalt for å konspirere om ulovlige pengeoverføringer og andre kriminelle handlinger knyttet til valgkampen og tiden etterpå.