Står vi sammen har fremtidshåpet aldri vært større

Står vi sammen har fremtidshåpet og mulighet for fred i verden aldri vært større. Dette er kjernen i alt du kan lese om her på State of Globe.