Barnelege oppdrar sin 3 år gamle sønn som jente, og vil tvinge frem kjønnsskifte

Münchhausen by Proxy er en mental sykdom hos en mor eller far, og som kan føre til livstruende skade hos barn. I USA pågår nå en etter mitt syn meget alvorlig sak. En mor som er barnelege gjør, mot farens vilje alt for å skifte kjønn på sin lille gutt.