Ingen formelle krav for jobb i norsk barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet leverer nå utredningen om kompetanseløft i barnevernet med påfølgende tiltak til Barne- og familiedepartementet.  Der fremgår det at det ikke kreves noen formelle krav for å få jobbe i denne potensielt svært inngripende etaten.