Greta Thunberg og pengegaloppen bak henne

Debatten går høyt nå etter at Greta Thunberg satt verdenslederne på plass i FN. Men hva er det som har gjort en svensk 16 åring på måneder til en av verdens mest kjente mennesker, og hvorfor synes hun å skape slik konflikt? Jeg har forsøkt å se på saken fra en kanskje uvanlig synsvinkel.

Hvem tenker på penger der klimaproblemet kommer på dagsorden? Noe som synes å skje overalt nå. Men hvorfor skal vi ikke følge pengene også å klimasaken, om uttrykket «Følg pengene …» har mening andre steder? Gjør man det vil man kunne få interessante, men også ganske skremmende tanker om klimasaken. Verden sliter opplagt med klimaendringer, og de vil i ti-årene fremover kunne skape store endringer for alle, uansett hva vi gjør for å stoppe endringene.

De naturlige endringene kan vi ikke gjøre noe med. Klimaet på jorden har alltid gått i bølger. Ekstremvær er intet nytt. Nordpolen var like varm på 1930 tallet som den er nå. Svingningene har kommet og godt gjennom hele klodens historie. Interessant er dette kartet, som målinger fra 1961 viser at kan ha blitt laget i en tid er Sydpolen var isfri. Kartet stemmer meget godt med målingene som i 1961 ble gjort av landmassene under isen. Hvordan kunne man på 1520 tallet kjenne utseende på landmassene under isen på Sydpolen, eller mest sannsynlig mye tidligere? Kartet kan ha vært gammelt allerede da.

Selv om vi i vår tid både har store endringer på solen og de magnetiske polene bytter plass, noe som påvirker klimaet, er det liten grunn til å benekte at mennesket selv også også bidrar til å forsterke de naturlige endringene. Nedhugging av regnskog, store topografiske endringer, mulig ødeleggelse av slike ting som Golfstrømmen og andre ting må opplagt ha noe å si for klimaet. I tillegg til et sannsynlig klimagassproblem.

Hvor stor andel av endringene som skyldes CO2 og klimagass kan diskuteres, selv om det er liten grunn til å debattere effekten av eksempelvis CO2 alene. Mengden som må til er likefullt et spørsmål. Hvor stor andel av atmosfæren er CO2?

Hva er for øvrig konsekvensen av atmosfæreforskning som denne, i det minste i områder som berøres? Man skyter energi ut i ionosfæren, for forskningsformål. Men kan det ha bivirkninger?

Et annet spørsmål er teknologi som muligjør værmodifisering? Hvilke bivirkninger har bruk av dette? Hvordan kan vi vite når det brukes og når det ikke brukes? Temmelig ubehagelige tanker kan man få etter å ha lest her. Det er ekstreme pengegevinster å hente om man kan kontrollere været. Værvåpen ville være det ultimate våpen.  Et interessant dokument i så måte finner man her. For ikke å snakke om denne artikkelen fra Smithsonian Instituttet. Denne linken er kanskje den mest skumle, men også den med med best viderelinking til dokumentasjon på påstandene. Jeg legger den her slik at hver og en av State og Globes lesere selv kan vurdere denne informasjonen.

Kortversjonen av alt jeg har skrevet her til nå må jo være at spørsmålet om klimaendringer er vesentlig mer komplisert en slik vi har fått det presentert? Hvorfor syns man å ha valgt et parameter og latt de andre ligge? La det være helt klart at jeg ikke tror den enkelte forsker er bevisst dette. Men alle forsker på sitt felt, og ingen forskning kan gjøres uten forskningsmidler. Hvem har fått forskningsmidler? På hvilket grnnlag? Hvem har blitt avvist? Hvorfor? Hvem er finanskildene?

Behøver årsalen til ensretting inn mot klimagasser alene å være så mye vanskeligere enn dette?

Pengegaloppen

Det hele koker ned til penger, uansett hvordan vi snur og vender på det.

Pengesystemet er verdens «blodomløp», noe det har vært i hvert fall siden 1307, da lederne for de opprinnelige tempelridderne ble brent på torget i Paris. De hadde kommet tlbake fra Jerusalem med enorme rikdommer. Vi bør nok gjette på at de kom med gull. Dette likte paven dårlig. Pengene/gullet skulle kirken ha . Paven og den da lut fattige keiseren av Frankrike fikk nok tak i litt av riddernes penger da de kvittet seg med lederne. Men riddere på lavere nivå fikk med seg det vesentlige og flyktet til Sveits og Skottland. De startet det moderne bankvesenet.

Verdenshistorien har å mange vis etter dette handlet om kampen mellom dem som har gull og dem som ikke har det. Mange kriger har blitt kjempet, inntil 1928, da en avtale skal ha blitt laget blant verdens kongelige, som etter hvert hadde blitt eiere av det vesentlige av gullet. Tanken var å redusere det store antallet kriger i verden. Kriger som nesten alltid i bunn og grunn handlet om makt og gull.

Det skal ha vært de to sønnene til den russiske tsaren som nesten 50 år tidligere hadde startet prosessen, som endte i 1928.

Det kongelige gullet fikk i 1928 kun en forvalter, en såkalt M1, som styrte det som vi kan kalle Verdens Arvefond.  Huset Romanov i Russland og keiserriket Østerrike/Ungarn, to sentrale kongelige tapte kampen som fulgte da de to brødrene begynte samlingen, og siden har det på mange vis blitt enda verre. Den privateide amerikanske statsbanken Federal Reserve ble julen 1913 maktfaktoren og startet relativt kort etter kampen mot forvalteren. DEn moderne kampen om makten på jorden, representert ved gull var i gang.

I 1944 kom Bretton Woods avtalen, som et resultat av 2. verdenskrig. Federal Reserve ble for alvor «pengekongen» med sin USD, verdens reservevaluta. I 1971 kom petrodollaren da president Nixon opphevet gullstandarden. Alle måtte bruke denne i internasjonal handel. Petro-dollaren gjorde at USA kunne ha så mye gjeld de ville, for USD omsetningen ble gjort til global standard.

Dette er en kvalifisert gjetning, men mye tyder på at det var en plan om redusere gull som verdi som kom i 44. Rett og slett fordi kreftene bak Federal Reserve, tross sin oppbygging aldri fikk tak i de helt store gullverdiene. Fra 1954, om jeg ikke husker feil var det tomt for gull hos Federal Reserve. (kilde. Ben Bernanke, bankens tidligere sjef).
 
Mangelen på gull gjorde at man måtte skape pengevekst på annet vis. Pengeverdi basert på tillit alene kom, og tillitspengene, formelt kalt fiatpenger måtte komme i arbeid så mye som mulig. Grunnet blant annet renter og inflasjon skapte det pengevekst, og raskeste veien til fia/tillitspengevekst var enormt stor aktivitet, Pengene måttet ha en så hurtig omsetning som overhodet mulig. Noe krig historisk alltid har sørget for. Tillitsbaserte penger produseres av økonomisk aktivitet.
 
Med andre ord styres i svært stor grad økonomisk aktivitet, inkludert etterspørsel av annet enn hva vi har blitt opplært til å tro. Du kommer kanskje til å nekte for dette, men dette er overhodet ingen hemmelighet i finansverden. Det er selvfølgelig så mange parametere at 100% styring er umulig. Men penge/finansmarkedet styres nok til at de store alltid kan bli større. På et makronivå er det min uærbødige påstand at et fritt marked kun er en illusjon.

Finanskrisen i 1907 var en medvirkende årsak til 1. verdenskrig, men kampen om gullet var helt åpenbart viktigst når det gjelder 1. verdenskrig. Robber barons var sentrale. Sjekk hvem som finansierte Lenin og du vil finne spor til Tyskland og London/USA. Opprettelsen av Federal Reserve var et viktig verktøy i gullkampen.

Det er viktig å forstå at krisen ofte kommer en del år før krigen. Slik som krisen i 1929, som øyensynelig ble løst av Roosevelt i 1933 da han konfiskerte alt gull fra befolkningen. Dette var samme år som Hitler kom til makten. Tilfeldig?

I 1938 var krigen et faktum, selv om den for alvor kom i gang i 1939.

Siden Syria-krigen startet i 2011 har vi risikert 3. verdenskrig, og det har vært på håret flere ganger. Men denne gang (antagelig for første gang i historien) har motstanden blitt for stor. Internett og etter sigende en global koalisjon av land som vil ha bort petrodollaren har stilt seg i veien for en ny krig. Den lot seg ikke selge inn. Og de kjøper gull med begge hender. Petrodollaren er egentlig allerede død (i live ved hjelp av vill pengetrykking/kunstig «åndedrett»), og med den rikdommen til alle som har blitt rike av den.
 
Om man ser hva Trump stort sett gjør, ikke hva han sier så er det temmelig klart at han bevisst raserer Federal Reserve dollaren, nfor å bli kvitt de evige krigenes verden. Krig er bad for business i hans verden og ikke minst mistenker jeg ham for å ville ha en plass i historiebøkene. At hans personlighet er uspiselig kan vi være enige om, men det jeg har skrevet er etter alt jeg kan se en stor del av bakgrunnen for hans kamp mot globalisering. Han ønsker åpenbart ingen global føydalstat.
 
De første tydelige tegnene på kollaps/resett av hele det globale systemet til gullbacking kan komme innen uker. men mest sannsynlig ved sommerstid neste år. Kanskje klarer de med pengetrykking som fortsatt blåser opp et kunstig aksjemarked å holde det gående til etter gjenvalg av Trump. Men jeg tviler litt på det.
 
Finansmarkedet viser tydelige tegn på at noe kan være nær (Repo/SOFR tabellene). Det mer enn ryktes at det er en ny og klart større enn sist Lehman hendelse som kan være første hendelse. En virkelig stor bank som kollapser.

Midt oppe i disse så ustabile pengetidene lever vi i en tid med mange naturlige grunner til klimaendring, i tillegg til klimagassproblemer, nedhogst av regnskog og mye annet.

Det finnes gode grunner til å mene og tro at de samme kreftene som har tjent seg styrtrike på olje og petrodollar lenge har sett etter en ny måte å bevare sin makt på, så lenge de ikke kontrollerer gullmakt. Den opprinnelige oljefamilien, Rockefeller, solgte seg helt ut av olje i 2014. Lederen for den samme familien bidro i 1968 til å etablere Romaklubben. De startet det som, nå er i praksis er klimabevegelsen i 1972. Starten var boken «Limits to Growth», der den norske, da student, Jørgen Randers var medforfatter. Noen vil også mene at det var da Rockefeller familien betalte for tomten som FN bygget kom på. Minner også om Gro Harlem Brundtland og hennes Brundtland-kommisjon. Hennes rolle frem mot Rio-møtet i 1992. Hun var og er kanskje fortsatt også medlem av Roma-klubben.

På siden av dette, men like fullt relevant, er Rockefeller-stiftelsens rolle som en av de aller største innen farmasøytisk industri. En industri som også er en ren pengemaskin, men der forskningen til tider er av meget tvilsom kvalitet. Redaktør av fagbladet Lancet har skrevet at kanskje 50% av all medisinsk forsking er feil og ubrukelig. Med dette innen pengefylte farmasi bør man kanskje spørre om det er særlig mye bedre innen klimaforskning? 97% av publisert forskning er enige om CO2/klimagassnarrativet, men betyr det at vi har full konsensus? Hvem fikk forskningspengene? Hvem fikk ikke godkjent sine prosjekter. Og av hvem?

Mye av forskningen pågår i oligark USA. Politikerne er i meget stor grad i lomma på sine kampanjefinanskilder. De vil ha noe igjen for innsatsen. Når de samme politikerne bevilger penger til universiteter osv., som igjen  finansierer forskningen blir vel faren stor for at fri forskning i stor grad en illusjon? Penger går dit pengemakten ønsker, og den ønsker det som tjener den selv. Akkurat som i farmaindustrien?

Minner også om at mange universiteter er private og lever av donormidler. Universiteter som også er dypt inne i forskning. Hvem tror, med hånden på hjertet at alle donormidler kommer uten en pris? Uten føringer?

Alt jeg tar opp her blir bare samlet sett bare spørsmål som hver og en må tenke igjennom og svare på selv. Men man må kanskje kunne spørre seg om pengenes rolle kan være farlig stor? En rolle som også bekreftes her av FNs tidligere klimasjef Cristiana Figueres. FN vil fjerne kapitalismen, men hva kommer i stedet? Hva er planen for det nye pengesystemet som å så fall skal erstatte kapitalismen? Les gjerne også mer her.

Finnes noen annen mulighet enn at petro-dollar erstattet av natur/klima-dollar? Og det samme for andre valutaer? At det som var oljebacket valuta nå skal bli naturbacket? At all natur blir monetisert og at den frie verden slik vi kjenner den slutter å eksistere?

I så fall må befolkningen «tvangs»urbaniseres og får sterkt begrenset sine transportmuligheter. Naturen som pr nå blir eiet av oss alle har plutselig blitt til penger, eid av pengemakten? Suverene nasjoner blir å såfall kun en fjern drøm, mens de relle klimaendringene vil gjøre livet stadig tyngre for den jevne mann og kvinne. For klimaendringene blir jo ikke møtt i sin fulle bredde. om alt fokuset ligger på det som skaper globalisering og nytt naturbacket pengesystem.

Les FN Agenda 21 her før du for alvor bestemmer deg for hva du skal mene. Dette er riktignok en frivillig plan som ble oppdatert i 2015 da FNs Agenda 2030 ble vedtatt, men det er ikke vanskelig å se pushet mot urbanisering og begrensning av fri transport.

Dette kan selvfølgelig forklares med angivelig beskyttelse av sårbar natur, og det gjøres da også. Men går det an å lese det helt uten en vss uro, når man samtidig har kikket pengeverden litt i kortene?

Hva vil skje om jeg har rett i dette med fra petro til natur når det gjelder backing av valuta? Jeg overlater svaret på det spørsmålet til deg kjære leser, og håper du samtidig har fått noe å tenke på når det gjelder kampen for et mer stabilt klima på. Det er mange andre klimainnlegg også her på State of Globe. Du finner de fleste av dem her.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.