Dette er det menneskelagde klimaproblemet

Gro Harlem Brundtland er på ingen måte den viktigste i denne filmen. En film som via medieoppslag gjennom mange år og klar tankeevne hos filmprodusenten  viser hva som åpenbart må være i hvert fall en sentral del av sannheten om det som også i filmen mer enn antydes er det menneskelagde klimaproblemet vårt.