Mange tror på skapelsesberetningen

En fjerdedel av nordmenn sier at de tror at Gud skapte universet, viser en fersk undersøkelse.

– Det er overraskende at såpass mange svarer at de er åpne for at Gud har skapt universet, spesielt tatt i betraktning av at religion har en lavere status i det norske samfunnet i dag. Likevel ser det ut til at mange har et positivt forhold til bibelhistorien, sier Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.

Ifølge en landsdekkende undersøkelse gjort av YouGov for Nordisk bibelmuseum, svarer 25 prosent at de tror Gud skapte universet, 51 prosent svarer at de ikke tror det har skjedd, mens 21 prosent svarer at de ikke vet.

– Kanskje er det en kortere link mellom vitenskapen og Bibelens innhold enn det vi ofte tenker over. Mange anser Big Bang som en tilfeldig start på universet, mens andre tenker at det er selve skapelsesøyeblikket der Gud sto bak og styrte det hele. I begge tilfeller er det snakk om energi som går over til materie, sier Arnhoff.

Big Bang

Professor i middelalderhistorie Jon Vidar Sigurdsson ved Universitetet i Oslo synes det er svært overraskende at så mange nordmenn tror på skapelsen.

Så godt som all forskning peker i retning av en Big Bang-teori, der en stor eksplosjon i verdensrommet startet utviklingen av universet og var utgangspunktet for alt liv, mener Sigurdson.

– Jeg ville tro at de fleste lærere i norske skoler i dag støtter denne teorien, og videreformidler den til sine elever, sier han.

Sigurdsson mener en forklaring på de høye tallene kan skyldes en opposisjon blant nordmenn.

– De siste årene har samfunnet blitt stadig mindre religiøst. Kristendommen har fått en svakere posisjon. Kanskje folk savner å kunne tro, og ønsker å ivareta de kristne verdiene. Å svare ja på spørsmålet om tro er muligens en opposisjon til utviklingen som har vært, sier han.

Søker svar

Arnhoff tror mange personer ønsker å finne svar på universets opprinnelse i håp om å få en større forståelse av selve tilværelsen.

– Vitenskapen kan bevise at universet har en start, men den sier ikke noe om hvorfor det eksisterer eller hva som har skjedd før, sier han.

På spørsmål om hvilken religion man identifiserer seg mest med, svarer 37 prosent av de spurte kristendommen. De resterende svarer islam, buddhismen, jødedommen, hinduismen, eller at de er troende, men ikke tilhører en spesifikk religion.

– Overraskende nok er det de unge som tror mest.

Blant de i alderen 18 til 29 år svarer 31 prosent at de tror Gud skapte universet, mens 25 prosent av de over 60 år svarer det samme. Kun 21 prosent av de mellom 40 til 49 år tror på Bibelens historie om skapelsen.

– Det er også interessant, at det ser ut til at utdanning har lite påvirkning når det kommer til tro, sier Arnhoff.

Han refererer til tall fra undersøkelsen som viser at det kun er to prosent forskjell mellom de som har grunnskole og de som har universittsutdanning når det kommer til å være troende. De med høyere utdanning er litt sikrere i sin tro, viser tallene.

Bilde:
DET STORE SPØRSMÅLET: Hvordan oppsto universet? (FOTO: Colourbox)

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.