Terrorhendelse i Kashmir kan samle USA og Russland, mot Kina

Både USA og Russland står på Indias side etter at 44 av Indias soldater nylig ble drept i et terrorangrep i Kashmir.

Pakistan gis indirekte skylden. Kina stiller seg bak Pakistan. Ettersom både India og Pakistan har atomvåpen er det ikke til å unngå at stormaktene vil forsøke å stoppe videre utvikling av dette.

At det betyr at USA og Russland plutselig står skulder ved skulder ville nok ikke mange trodd. Begge er varme forsvarere av Indias rett til Kashmir.

Kina er på sin side en like klar støttespiller for Pakistan.

Når vi i tillegg kjenner til Donald Trumps handelskrig med Kina og han nå kan få med seg den amerikanske dypstatens erkefiende russerne i en stor koalisjon mot Kina og Pakistan får vi en meget interessant og ikke helt ufarlig geopolitisk situasjon. Russland og Donald Trump, med hans generaler på den ene siden, og Kina, Pakistan og den amerikanske dypstaten på den andre siden. Siden Trump og hans generaler kontrollerer atomvåpnene er jeg ikke så veldig redd for at denne situasjonen skal komme ut av kontroll. Trump og Putin får nok ryddet opp, akkurat som i Syria.

Men hva vi skje etterpå? Dette skjer jo omtrent på samme tid som Robert Müllers angivelige etterforskning av Trumps angivelige Russland-samarbeid faller sammen som et korthus. Kongressen har medgitt at det ikke finnes beviser, og selv Trumps verste motstander der, Adam Schiff har måttet ta en annen tone. Dette til tross for hans rolle som leder av Etteretningskomiteen i det nå Demokratene kontrollerte Representantenes Hus.

Det bør være hevet over tvil at det pågår en helt utrolig kamp i USA, der Donald Trumps kamp med sin egen såkalte dypstat får svært globale implikasjoner. Hvilket bevises i Kashmir nå.

Store globale implikasjoner er egentlig ikke er så overraskende om man ser på USAs geopolitiske makt etter 1945. Etter mitt syn er det heller ikke overraskende at Russland har fått denne rollen av dypstatens,  den liberale verdensordens fanebærere, med familien Clinton og George Soros i spissen.

For det første finnes knapt et land i verden med mer naturråstoffer enn hva Russland har, inkludert energi.

Europas energimarked anser nok russerne som sitt marked, geografisk sett. Men USA har blitt verdens største oljenasjon og de vil utvilsomt også mene at Europa er deres marked, deres bånd til Europa tatt i betraktning. Vi har Marshall hjelpen og vi har EU, som har jo overlevd de siste 10 årene grunnet gigantiske banklån fra USAs Federal Reserve til EUs egne banker. Her er ikke en gang nevnt NATO, der USA har betalt en ekstrem del av regningen.

Alle bør følge utviklingen av den såkalte Nord Stream 2 gassledningen fra Russland til Tyskland. Her tyder svært mye på en energipolitisk utvikling i Europa som vi knapt har sett starten på ennå.

For det andre har Vladimir Putin omgjort Russland til et kristelig teokrati, gjennom sitt svært nære samarbeid med den russisk ortodokse kirken. Noe som så til de grader kommer i konflikt med alt den liberale verdensorden står for.

For det tredje har er den Russisk Ortodokse kirke en del av den ortodokse hovedkirken i Konstaninopel. Den ble skilt ut fra Den Katolske Kirke på 1100 tallet. Dette var meget ille for kirken i Roma, som i bunn og grunn er viderføring av Romerriket. Med det som bakgrunn bør det ikke overraske om de ønsker å underlegge seg hele verden. Dette er en dramatisk påstand, men gå inn på linkene her og gjerne her for å se noe av begrunnelsen for dette. Den siste linken viser i praksis hvordan det britiske imperiet i realiteten ble en videreføring av Romerriket.

Kirken i Moskva ønsker for øvrig å bli den tredje kristelige hovedkirken i verden.

Russland er dermed en trussel for Vatikanet makt.

For det fjerde er Russland fortsatt hjemlandet til Huset Romanov, den gamle tsarfamilien. De var og er i nær familie med både den engelske kongefamilien og den tyske keiserfamilien. Europas kongehus, det russiske inkludert har i stor grad sine felles røtter i Tyskland. Et Tyskland som frem til omlag 1450 var en sentral det Tysk-Romerske Riket.

Her er bindingene til Roma tydelige, og man studerer de såkalte Black Nobility familiene som styrte i Venezia og Firenze vil man også kunne finne spor av dem inn til Vatikanet. Det påstås at disse er den egentlige maktstrukturen bak Vatikanet. Vi snakker egentlig om keiser-familiene fra det gamle Roma.

Grunnen til at jeg tar opp alt dette er forhåpentligvis mulig å se nå? Hva har gjort Russland til Vestens valgte fiende?

Svaret er så langt jeg kan se egentlig ganske enkelt. Råstoffer, penger og blodig maktkrig i familien. Bare se hvem som finansierte Lenin. Meningen er delte. Tydelige spor peker både mot Wall Street og Tyskland.  Derfor linker jeg til begge. Kanskje var det også en blanding? Se også hva som skjedde med Romanov keiseren og hans nærmeste familie i 1917.

Følg pengene. Svaret er nesten alltid der.

Forstår vi nå litt mer om hvor historisk det som pågår er? En sprø president støttet av sitt lands krigstrette, men ekstremt erfarne ledere går rett i strupen på hele denne historisk svært gamle verdensorden, men som etter 1947 har blitt den liberale verdensorden vi kjenner. I praksis en orden der det er vanskelig å se det på annen mpte enn at penger erstatter nær sagt alle menneskelige verdier?

Det synes dessverre å være liten innsikt i og forståelse av dette i en vanlige samfunnsdebatten, selv om intet av dette er hemmelig. Det krever bare litt research. I hvert fall tyder medieoppslagene  på begrenset forståelse, så kompartementaliserte og kun beskrivende av hva man kan se som medieoppslagene stor sett er. Mange mennesker frykter det vi ser nå, men hvor er analyser som kan gi innsikt, en grad av forståelse og håp knyttet til det som pågår?

State of Globe, som du nå leser har ikke noen mer fasit enn andre. Men etter beste evne forsøkes det her å samle info fra internasjonal presse, blogger, bøker osv. Samt via et nettverk av mennesker rundt i verden.

På denne bakgrunn prøver vi etter samme beste evne å sette informasjon sammen og mest av alt stille spørmål vi mer enn noe egentlig hadde ønsket å se og høre i de store mediene, ikke bare i små blogger.

Terrorhendelsen i Kashmir er en hendelse med etter mitt syn har ganske åpenbare geopolitiske implikasjoner, og som jeg svært gjerne skulle sett mer om i de store mediene. Mediene som mest av alt synes å ville konstruere en konflikt mellom USA og Russland? En konstruert konflikt vi nå har godt grunn til å tro er mellom USAs dypstat og Russland? Hvorfor kan vi ikke få litt innsikt og dybde i det som presenteres?

Hvilke av de store mediene her hos oss har publisert at den amerikanske Kongressen har innsett at det ikke finens bevis for russisk innblanding i valget? Hvilke medier publiserer informasjon som i det minste stiller spårøsmål, slik som du kan lese om i kommentaren her på State og Globe? Og ikke minst, hvilke medier har på seriøst og upartisk vis forsøkt å forklare den reelle maktkampen mellom Trump og dypstaten som nå pågår i USA? Hvorfor må vi til sære nettsteder som dette for å kunne lese godt forklarende artikler om den verden vi lever i?

Jeg vet selvfølgelig det høyst forutsigbare svaret på det siste spørsmålet her. Svaret vil være et et spørsmål: Hvor er dokumentasjonen?

Noe dokumentasjon vil du ha i linker. Annet vil vi få ved å legge sammen 2+2, basert på tilgjengelig informasjon. Men det er selvfølgelig ytterst viktig å vise hva som er hva. Tydeliggjøre hva som er analyse og tolkning og hva som er fakta.

Kilde: Can a full-blown crisis between India and Pakistan be averted? | Kashmir | Al Jazeera

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.