Unntakstilstand i USA er varslet

Kommentaren og tittelen over, som du her får lese er kun en kvalifisert spekulasjon, basert på mange års research på nett, i medier, bøker og blant menneskelige kilder rundt i verden. Les den som den slik. Mye tyder på at det mest dramatiske kommer før sommeren.