Så mange ønsker å migrere til vesten

Den 12 desember vedtok FNs medlemsland migrasjonsplatteformen i Marrakech.  Gallup, et amerikansk opinionsundersøkelsesselskap, intervjuet mellom 2015 og 2017 nesten 500 000 voksne i 152 land .