Disse partiene kan motstandere av overføring av norsk suverenitet til EU og FN stemme på

Hvilket parti kan en som med et EU-medløpersk Stortingsflertall som det vi har nå vil bevare et demokratisk Norge avgi sin stemme til?