«Folkets revolusjon» når Trump nå tar kontroll over Federal Reserve

Den amerikanske statsbanken er for mange selve symbolet på alt som er galt denne verden. En sentralbank som hverken var amerikansk da den ble startet eller er spesielt sentral for USA.  Det er vanskelig å tallfeste hvor mange mennesker som indirekte og direkte er døde grunnet den banken. Men nå taler ting for at det er slutt. Trump gikk til valg på å overta kontrollen over Federal Reserve, og nå har denne prosessen startet.

Federal Reserve ble etablert i 1913 av europeiske bankfamilier, som i all hovedsak var fronter for flere såkalte europeiske Black Nobility familier (i stor grad de gamle romerske familiene fra den opprinnelige patrisier-tiden) og gjennom deres bankfront Rotschild kontrollerte det britiske imperiets hovedbank, Bank Of England. Man kan ha mange tanker om hvorfor de etablerte Federal Reserve, og det er mine tanker basert på en del års research jeg kommer med når jeg nå skal forsøke å skrive noe om det.

USA ble den nye verden som det gamle britiske imperiet «flyttet til» etter første verdenskrig, som ble en ekstremt kostbar affære for pengekoryfeene i City of London, verdens finanshovedstad. Hvilket i praksis betød den finansielle ledelsen i Det Britiske Imperiet, minst like godt kjent under navnet Romerriket. Det formelle tysk-romerske riket ble formelt oppløst rundt 1450, men etter at pave Innocent III drøyt 200 år tidligere tok kontroll over England tyder historisk dokumentasjon på at England ble utviklet som front for et fortsatt høyst oppegående romersk imperium.

Tar jeg for hardt i, historisk sett om jeg påstår at «Rosenes Krig» og den senere utviklingen som førte den skotske Stuart slekten til den britisk tronen i realiteten var en del av den tysk-romerske imperiekampen? En kamp som også førte til år uten noen britisk monark, på Oliver Cromwells tid. En kamp som ikke ble vunnet av  «det tysk-romerske Vatikanet» før Stuart-slekten ble avsatt etter dronning Anne i 1714?

Denne oversikten over britiske monarker helt siden 800-tallet illustrerer etter min oppfatning bedre enn det meste hva jeg har skrevet over her om familiekontroll i regi av europeiske Black Nobility familier. Riktignok viser oversikten kampen på de britiske øyer, men bakom lå etter mitt syn utvilsomt Black Nobility. De har i omtrent 1000 år styrt alt av verdier i denne verden, med den katolske kirke som sin religiøse front, City of London som sin økonomiske og Washington DC som sin militære front.

Hva får oss til å tro at denne i realiteten romerske familiekontrollen ikke lenger har noen aktualitet?

Oversikten viser at det tyske Huset Hannover, i realiteten også en av de gamle italienske Black Nobility familiene, overtok den britiske tronen etter den siste Stuart regenten, dronning Anne. De kontrollerte det britiske monarkiet frem til og med Dronning Victoria. Hun overlot tronen  til sønn Edward, som hun hadde med Prins Albert fra et annet tysk fyrstehus Saxe-Coburg und Gotha. Disse har sine røtter i et annet gammelt romersk familiedynasti, Wettin.

Det hører også hjemme i denne familieoversikten å peke på fyrsten av Hannover som den som bygget opp familien Rotschild. Det het opprinnelig Bauer og var en tysk jødisk relativt sett vanlig familie som drev med pengeveksling. Noe som etter sigende var ansett som for «skittent» for det de facto romerske Black Nobility aristokratiet, og ikke minst i praksis gjort ulovlig av kirken. Skjoldet for familiebusinessen var et rødt skilt, og derav navnet Rotschild. Det lød nok mer aristokratisk og finere enn det på den tiden «skitne» jødiske Bauer-navnet.

Gjennom denne jødiske pengeveksler-familien kunne det eldgamle tysk-romersk aristokratiske familiehuset Welf få kontrollen over verdensøkonomien også. Uten å bryte kirkens lov mot ågerrenter. Huset Welf hadde jo også en av de siste tysk-romerske keiserne. Til og med en russisk keiser kom fra dem.

Rotschild familien ble bygget opptil å bli kontrollere for både Vatikanets finanser og Bank of England. I tillegg kom egentlig bare Russland, som hadde kuttet kontakten med Roma i 1054 og den nye verden, Francis Bacons nye Atlantis, som mange senere har tolket var på den andre siden av Atlanterhavet.

Etter ekstremt store gull-lån fra «vinnerne» av silkehandelen på 1200 tallet, dynastifamiliene som fikk gull mot silke og annet verdifullt de hadde, var alt klart for på bygge opp Opplysningstidens Europa.  Noe som var helt nødvendig for neste skritt. Spesielt etter at den tyske keiseren stengte den europeiske døren for Adam Weishaupts Illuminatet. Kanskje var det bevisst, for å jage dem til den nye verden? Dette er kun en spekulasjon, men alt som senere har skjedd via det skotske frimureriet I USA gir i hvert fall denne tanken rom.

Det ble lånt gull som ble brukt til å finansiere den industrielle revolusjon i Europa. Med Europa som senter lå alt til rette for å ta neste skritt for å skaffe total verdensmakt for det gamle romerske aristokratiet, også kjent som Black Nobility og de egentlige herskerne i Vatikan-staten gjennom jesuittene. Vi fikk kolonitid, slavehandel, opiumskrigen med Kina, og ikke minst Cecil Rhodes, selve ikonet på det britiske (tysk-romerske) imperiets storhetstid.

Men det som manglet var å beseire pavefienden Russland, landet med ekstreme naturressurser og et sinn som sto og egentlig står Roma midt i mot. Akkurat som mannen som har lovet å «tørke ut sumpen», Donald Trump. Er felles fiende, det romerske aristokratiet, også kjent som Black Nobility en av de viktigste grunnene til båndene som nå knyttes mellom Trump og Putin? Gir det historiske bildet jeg har forsøkt å tegne mer forståelse av hva som egentlig kanskje pågår?

Robber barons. de nye familiene som inntil Trump har kontrollert USA nesten siden president Andrew Jacksons tid er svært sentrale for den videre utviklingen frem mot det i realiteten ultradramatiske som ligger i at Donald Trump, de romerske aristokrat-familienes til nå sannsynligvis verste og farligste fiende overtar deres hovedbank.

Albert Pike var den store i det den amerikanske delen av det skotske frimureriet på slutten av 1800-tallet. Han venn i Italia var Guiseppe Mazzini, mannen som i praksis la grunnlaget for mafiaen. Den som startet med Corleone familien på Sicilia og på 20 tallet kom til USA da det ble «for hett» i hjemlandet.

Pike og Mazzini utviklet direkte og indirekte det skotske frimureriet og mafiaen. Mens John Rockefeller, den kanskje mest kjente av robber barons utviklet olje og farmasøytisk industri. Vår tids kanskje mest innbringende produkter. Fra ca. 1860 og fremover utviklet også Wall Street seg kraftig, på mange vis i takt med aktivitetene til Rockefeller, JP Morgan og andre kjente robber barons og bankfolk med Rotschild røtter i Europa. Det bygget seg opp et momentum, der det romerske aristokratiets front, Rotschild og hans venner var helt sentrale sammen med de amerikanske robber barrons.

I 1913 skjedde det som forandret alt, En gruppe bankiere, så langt jeg kan finne alle med mer eller mindre åpne bånd til eller felles interesser med Rotschild familien samlet seg på Jekyll Island. Rett for jul i 1913 fikk de lurt med seg president Woodrow Wilson. Den privateide amerikanske sentralbanken var et faktum.

Måneder etterpå startet oppgjøret,  1. Verdenskrig med et Tyskland som kanskje ikke lenger var «en av romergjengen». Fire år senere kom den russiske revolusjon, av noen researchere påstått finansiert av familier som Schiff og andre, Rotschilds venner på Wall Street. Mens andre mener finanskildene var i Tyskland. Resultatet blir egentlig det samme for den saken jeg legger grunnlaget for her.

Etter oppgjøret med Tyskland kom den for Tyskland helt ulevelige Versailles traktaten, og veien var helt åpen for Hitler.

  1. Verdenskrig var også i stor grad et finansielt foretakende i regi av Wall Street m. fl., som sendte mye penger inn på begge sider i krigen. Vel kjent er Union Bank og Prescott Bush sin finansiering av Hitler. Mindre kjente er kanskje IBMs bidrag til logistikken i Auschwitz, Fords motorer til tyske jagerfly m.m.. Minst kjent er det kanskje at det sies å være USAs viktigste verktøy for utenlandsk etterretning, CIA ble bygget med Gestaposjef Heinrich Müllers internasjonale Gestapo nettverk som fundament. Det er farlig mye som peker mot at det som Hitlers nestkommanderende ved krigens angivelige slutt admiral Canaris skal ha sagt: «Vi vil bygge vårt fjerde rike på ruinene av Amerika» nesten fikk lov til å skje. Inntil Donald Trump og hans generaler kom for på rydde opp.

Med overtakelsen av det romerske aristokratiets viktigste bankmotor de siste snart 105 år Federal Reserve kan det se ut til at det romerske aristokratiet går på sin største smell på mer enn 1500 år. Er det noen grunn til å undre seg over at det er slik en kamp rundt menn som nå er i Det Hvite Hus?

Helt avslutningsvis kan jeg tenke meg på anbefale et dokument som bedre enn nesten noe jeg vet viser «bankvesenets verdenshistorie». Dokumentet har ligget åpent på nettet i ganske mange år, men har åpenbar sensitiv informasjon også. Derfor mener jeg ikke at alt er 100% korrekt. Tenk selv når du leser igjennom dette, men vit at alt jeg har funnet og fått vite i årene jeg har drevet research forteller meg at de store linjene er korrekte. Dokumentet anbefales, tross begrensningene, og det på det sterkeste!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.