Har skillet mellom pressemelding og presse forsvunnet?

Man kan godt skylde på redaksjoners manglende økonomi og slike ting, men kan noen gi meg eksempel på sentrale rikspresseoppslag som ikke har blitt bygget rundt en pressekonferanse eller en pressemelding, med påfølgende kommentar fra pressetalsmenn og kvinner? De fleste med bakgrunn fra nettopp større riksmedier og fra Stortinget?

Hvilken verdi har egentlig slike saker, om de ikke samtidig følges opp av rikspressen med egne undersøkelser og analyser bygget på en objektivt virkelighetsforståelse? Ikke bare den som egentlig bare er en videreføring av budskapet en aktør ønsket å bringe gjennom sin pressemelding eller pressekonferanse. Tar jeg feil eller er rikspressens formidlede virkelighetsoppfatining generelt sett til forveksling lik den som makten til en hver tid ønsker å formidle? Er «politisk korrekt til en hver tid» det viktigste credo for de fleste pressefolk?

Eksemplene finnes selvfølgelig, og spesielt er NRK etter mitt syn dyktige, men det har kanskje noe med gode budsjetter og relativt stabil arbeidstokk å gjøre? Slik som Brennpunkt er det kanskje bare NRK som kan lage? De har også del gode indviduelle journalister, som Line Tomter og en del andre.

Jeg vil også understreke at intet av hva jeg her skriver handler om lokalpresse.

Men totalt sett for norsk rikspresse sliter jeg med å finne medieoppslag som er annet enn synsing og meningsytringer fra såkalte eksperter og pressens egne kommentatorer. Mange av dem temmelig meningsløse om man følger utenlandsk presse. Vi har en tendens til å være svært «enøyde» og selvopptatte her i Norge. Vi synes å tro vi er verdens navle, og de fleste riksmediene spiller med.  NRK, Klassekampen, Hegnar imperiet og Aftenposten kan glimte til med saker av verdi, men generelt opplever jeg dessverre riksmediene som stadig mer irrelevante.

Selv om de stort sett driver uten penger er flere av de alternative nettmediene etter mitt syn vesentlig bedre. Ikke fordi de alltid presenterer sannheten, men der de pengedrevne riksmediene synes totalt å ha mistet sine visjoner for et bedre samfunn på mammons alter er det politiske eller andre ideelle visjoner som driver de alternative. De gode av dem gjør sitt beste og gjør slik jeg opplever det en kjempejobb med å finne informasjon fra utenlandske medier og slike ting. Samt grave frem ting den politisk korrekte rikspressen aldri vil våge å ta i. De bruker ikke bare Jeff Bezos eide Washington Post, «Clinton News Network» CNN og New York Times som sine kilder, slik man kan få inntrykk av at de toneangivende norske mediene gjør.

Et utrolig viktig moment jeg også opplever som totalt fraværende i norsk og deler av internasjonal presse er rollen denne verdens store etterretningstjenester spiller for å styre verdens utvikling. Ting hemmeligholdes over en lav sko, men mediene synes like fullt å tro at de vet alt. Hvilke medier har du sett som f.eks. forsøker å se forskjell på det som reellt sett handler om rikets sikkerhet og det som hemmeligholdes fordi makten ikke vil avsløres? Minner om hva Franklin D. Roosevelt en gang skal ha sagt.

I Norge er vi heldigvis heldigere enn i de fleste land. Tross en del avsløringer av tilsynelatende det motsatte.

Kan medienes manglende vilje til å forstå hvordan verdens utvikling skyldes det som ble avslørt for en del år siden, da Operation Mockingbird ble kjent. Senere har det kommet mye informasjon som viser at denne verdens elite, gjennom sine etteretningstjenester har hatt sine folk i svært mange store redaksjoner rundt om i verden. Nå reiser til og med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit på Bilderberg møtet, og godtar gjennom dette og også referatforbud.

Derfor irriterer det meg dessverre grenseløst når etter min oppfatning selvbestaltede «sannhetprofeter» som disse, hos Filter Nyheter later som om de vet alt, og vil henge ut alle som ikke er enige med dem. De setter seg på sin høye og svært arrogante hest og definerer et verdensbilde som gir dem rett til alltid å ha rett, og alle som har et annet verdensbilde kan de forsøksvis karakterdrepe så langt de kan. At deres verdensbilde konsekvent synes å unngå å ta høyde for alt som ikke er innenfor deres egen definisjon, uansett hva man kan lese i verdens historiebøker viser vel bare arrogansens natur? Med dette har jeg IKKE sagt at jeg er enig med alle de henger ut, men det betyr ingenting i denne sammenheng. Henger man noen ut hever man psykologisk seg selv opp. Kanskje de har behov for det i Filter Nyheter?

Som en motpost til arrogansen som oppleves hos Filter Nyheter vil jeg avslutningsvis gi litt ros til noen jeg mistenkte ville bli verre enn noen, www.faktisk.no. Stort sett har de overrasket meg positivt, og jeg skulle virkelig ønske at Filter Nyheter kunne lære av dem. Men det er kanskje for mye å vente?

Helt til slutt. Mange har sett at jeg kan være svært kritisk jeg også. Noen vil kanskje mene at jeg sitter i glasshus? Men det er stor forskjell på å sparke oppover og nedover. Det siste forsøker jeg etter beste evne å unngå. Men jeg tåler kritikk, så kom igjen …

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.