Har skillet mellom pressemelding og presse forsvunnet?

Man kan godt skylde på redaksjoners manglende økonomi og slike ting, men kan noen gi meg eksempel på sentrale rikspresseoppslag som ikke har blitt bygget rundt en pressekonferanse eller en pressemelding, med påfølgende kommentar fra pressetalsmenn og kvinner? De fleste med bakgrunn fra nettopp større riksmedier og fra Stortinget? Hvilken verdi har egentlig slike saker, …

Les mer