Det føles godt, så gjør det

(Første gang publisert 04.04.13)
Vegard Rydh er 30 år gammel, med en nystiftet familie og en liten sønn. Han har skrevet ett hjertesukk  om seksualmoral i en voldtektstid. Man kan mene at voldtekt og sex ikke er det samme, men stemmer det der “alt” er lov? Jeg mener Vegard Rydhs tanker passer svært godt som ett innlegg, kanskje for debatt her på State of Globe.  – Hans Christian Færden, ansv. redaktør.

I Dagbladet den 2. november leser jeg følgende sitat

“De fleste jentene tar ansvar. På tide at alle gutter tar sin del. Vi må opparbeide en felles seksualmoral. Gjennom grundige og brede kampanjer i skolen.”

Dette er en godt skrevet artikkel rundt voldtektene som er funnet sted i Oslos gater de siste månedene. Gunhild Dahlberg etterspør større seksualundervisning i skolen. Forebyggende arbeid som holdningskampanjer og mer informasjon burde kanskje være tilgjengelig. Skoleelever burde kanskje få hjelp til å få et godt seksuelt etisk og moralsk arbeidsverktøy. Voldtekt er tydeligvis et langt større problem i Norge enn hva som var meg bekjent, 8000-16000 årlige voldtekter er ALT for mye. Men det bør jo gi oss noen indikasjoner på samfunnets status? Hvordan står det til med det norske samfunnet i dag? Hvordan havnet vi her? For jeg må jo si at ropet etter å opparbeide en felles seksualmoral har nesten en bitter ironi ved seg.

Paralellt med ett åpenbart behov for seksuell moral blomstrer sexindustrien i Norge. Det er ikke mer enn et par år siden pornobransjen feiret at pornofilmene er blitt lettere tilgjengelig. Tidligere i år leste jeg en artikkel i en av de større norske avisene om psykiatere som slo alarm på ungdoms stadig utagerende seksuelle utforskning. Grensene blir presset i større og større grad, helt til det punktet hvor unge mennesker trenger psykriatisk hjelp. Her snakkes det om seksuelle eksprimenter som hører hjemme i pornofilmer osv.

Så langt meg bekjent er det fortsatt slik at norsk lov forbyr kjøp av seksuelle tjenester, men ikke salg av dem. Og det er selvsagt flere årsaker til slik politikk, men hva blir holdningene i samfunnet vårt? Samfunnet vårt er hva jeg vil kalle “overseksualisert”. Alt selges gjennom sex i dag. Det er praktisk talt nakne eller halvnakne damer hvor enn man ser! Skaper dette noen typer holdninger da det gjelder seksuelle moralske verdier? Jeg vil jo tro at vi på et sted mister både menneskeverdet og seksuelle moralskeverdier ved å hele tide bedrive inklusivisme. Vi skal inkludere alt og være åpne for alt og dermed må grensene vår flyttes, ellers vil noe føle seg støtt. Den tynne røde strekene skyves foran oss, imens alle alarmer om sunne gode verdier blinker stille i et hjørne. Alarmene er tydeligvis innstilt på “mute”.

Mange snakker om hvordan vi lever i et postmoderne samfunn, med postmoderne holdninger. Om jeg skal raskt oppsummere et postmoderne samfunns holdninger må det bli noe slikt som: “føles det godt er det bare å gjøre det”. For postmodernismens mantra er jo at det ikke eksisterer objektiv sannhet, i dette tilfellet verdier. Jeg lurer på hvordan man i alle dager skal skal skape en felles seksual moral i et samfunn der alt egentlig er lov? For når alt kommer til alt koker dette ned til en konsekvensetikk. Her blir alle moralske valg veid opp mot konsekvensen, og på den måten kan man beholde et fritt samfunn, der jeg kan utfolde meg som jeg vil og alle/alt er inkludert. Hva slags moral skal vi lære de kommende generasjoner da, når det gjelder sex? Det norske samfunn står i et kjempe dilemma. Noe må vi gå på kompromiss med, og det er enten grensene våre eller individets sikkerhet og menneskeverd i samfunnet.

Postmodernismen lenge leve sier nå jeg… Å i det hele tatt ta opp temaer rundt moral og etikk i et postmoderne samfunn er fullstendig absurd. Felles seksuelle verdier er selvsagt mer enn velkomne etter min mening, men jeg tror ikke det er mulig å få til uten et paradigmeskifte. Nesten en verdirevolusjon. Det må i hvert fall sterke virkemidler til for å skape felles moralske verdier, som på lengre sikt skal motarbeide voldtekter og seksuelle overgrep. Skal vi skape holdninger her må vi vekk fra tanken om at alt er sant. Jeg mistenker samfunnet vårt noen ganger for tenke som Ole Brumm; “ja takk begge deler”. Vi vil ha frihet uten konsekvenser og moralske fellesverdier som skal sette rammer, men de må for guds skyld ikke på noen måte påvirke hverandre! Det blir helt feil. Vi kan lære veldig mye av bøndene i Norge da det gjelder dette temaet om seksuell moral. De høster det de har sådd. 8000-16000 voldtekter på årlig basis fortelles det, da blir mitt spørsmål: Hva har vi sådd?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.