Vokterne

(Denne artikkelen ble første gang publisert 20.03.11)

Hva er det med Israel, som påstås å være Guds lovede land? Et land som, basert på et angivelig mange tusen år gammelt løfte fra Gud Fader, i manges øyne myrder, stjeler og ødelegger. Mens dets innbyggere i andres øyne er denne verdens mest forfulgte folk. Jeg har forsøkt å se med nye øyne på saken.

Er Gud rabiat og ond, eller er det noe som ved første øyekast ikke er så åpenbart? Leser man den kristne Bibelen litt nøyere er nemlig historien om det lovede landet ikke så rett på sak som de fleste Israel-venner synes å mene.  I Det Gamle Testamentet i er meldingen riktignok krystallklar. Fra 1. Mosebok 15.18-21 og flere ganger ut over i Mosebøkene gjentar Gud sitt landløfte til Abrahams etterkommere. Men det poenget nesten ingen synes å se er at de fleste oversettelser snakker om Israel, ikke om jødene. Abrahams barnebarn Jacob, som på ett noe sleipt vis kjøpte førstefødselsretten fra sin bror Esau, fikk tolv sønner. Denne samme Jacob fikk navnet Israel da han kjempet mot Gud, via en engel, og vant.

Rød tråd

Det finnes en rød tråd gjennom de fleste religioner. En som leder tilbake til den opprinnelige Gud Skaper. Gud er nok også vesentlig større enn vår smålighet når det gjelder tro og “evigheten i våre hjerter”, som Bibelen så fint kaller det i Forkynneren 3.11. Det er derfor Han har ordnet det så fint at alle blir dømt (får komme til Ham eller stenges den dagen det er over her på jord) i henhold til den mulighet de har fått til å tro. Gud er RETTFERDIG! Han tvinger ingen! Den som mot bedre vitende har valgt Gud bort kommer heller ikke til Himmelen. Gud ønsker ikke at andre enn Hans venner skal komme dit. Ville du ønsket dine fiender/motstandere velkommen til ditt hjem, for at de skulle bo der til evig tid?

I alt jeg sier/skriver om disse ting må du på denne bakgrunn aldri oppfatte meg annerledes enn at jeg elsker alle mennesker, uansett religion. Ingenting handler om det. Jeg tror heller ikke du vil finne noen som har sett meg være ufin mot noen av en annen religion. Mennesker, uansett hva de tror, har samme verdi.

Utfordret Gud

Men det finnes bare EN vei til evig liv i Gud Faders nærhet, og den er gjennom Jesus. Han er Veien, Sannheten og Livet! Bare les Johannes 14,6. Klarere enn det står der finner man det ikke.

Babels Tårn er der forvirringen ble skapt. Nimrod (faktisk Lucifer selv i følge noen losjer/hemmelige selskap) skal fremstått som leder for menneskene som ville bygge et tårn helt inn i Himmelen. Selv om det her må poengteres at Bibelen ikke stadfester dette direkte. Gud Fader (Skaper) kunne ikke tillate dette, da Nimrod med ved å bygge Babels Tårn ville kunne samle menneskeheten under sine vinger og utfordre Guds autoritet. Mennesket, med Nimrod i teten kunne selv blitt Gud, men uten det rene hjertet Gud Fader selv har.

Gud slo dem derfor med total forvirring rundt språk og religion (dette siste står ikke direkte i Bibelen. Men det er vanskelig å ikke lese mellom linjene at også religionsforvirring ble en del av pakken). Herfra kommer den enorme spredningen av religioner, der Buddhismen er ett av de eldste avvikene fra det opprinnelige Gudsforholdet.

Avvik

Det er god grunn til å tro at falne engler/demoner fremstår som guder i mange av avvikene. Bibelen forteller at det er mange guder, men bare EN Gud Skaper. Derfor er det slik jeg leser det IKKE riktig at det er samme Gud, med forskjellige navn i f.eks. islam og kristendom. De eneste religionene med samme Gud er kristendom og jødedom. Gud Fader (Skaper) bruker ett navn på seg selv som sier mer enn alle andre navn andre til sammen: “Jeg Er …. “. Bare fyll på resten. Han er den som kan og er MER ENN ALT.

Men fordi om demoner har skapt rot, har de ikke klart å ødelegge helt. Det ligger rester av det opprinnelige i alle religioner.

Arvens voktere

Ett folk ble gitt tillit fra Gud Fader til å ta vare på den opprinnelige Gudsrelasjonen, eller rettere sagt en mann, Abraham. Han kom fra byen Ur i Kaldea, en by i det gamle Sumer riket. Der Babels Tårn ble bygget. Abraham ble gitt landet Israel, og ble også lovet at hans familie skulle bli ett folk som skulle tilbe den ene og sanne Gud. Arven skulle tas vare på, selv om forvirringen var kommet. Til gjengjeld for å ta vare på arven skulle de også arve jorden (ta vare på den på vegne av Gud).

Det klareste tegnet på Guds Pakt med Abraham og hans etterkommere var Paktens Ark. Men den ble borte. Da sendte Gud sin Sønn. Men heller ikke det hjalp på den forvirringen som også ble hos dem, og som ble stadig mer voldsom etter oppholdet i Babylon. De måtte konkurrere om jorden med Lucifer, denne verdens fyrste. En rolle han fikk da Lucifer og en tredjedel av englene ble kastet ut av Himmelen, fordi de gjorde opprør mot Gud. Hvem skulle lede jorden, Abrahams arvinger eller Lucifer? Kongebarna eller denne verdens fyrste?

Her havnet kjernen til mye av denne verdens videre elendighet. Et minne om den originale Gud ble tatt vare på, men av ett folk som bare ble verre og verre i sitt opprør mot den samme Gud som de skulle vokte minnet om. Til og med Guds Sønn klarte de å drepe. Grunnen er ikke så vanskelig å forstå. Lucifer satt selvfølgelig alt inn på å ødelegge dette Israelfolket, som bar på arven fra Den Hellige. Arven fra Lucifers dødsfiende. Han som til slutt vil føre Lucifer rett ut i avgrunnen. Noe Lucifer vet.

Har blitt testet

Den første alvorlige testen kom i Abrahams tid, da arabernes ætt ble skapt gjennom Abrahams utroskap med sin tjenestepike Hagar. Deres sønn Ishmael ble arabernes stamfar og mye tyder på at han i realiteten også ble Egypts grunnlegger. Han ble lovet stor rikdom på vegne av sin kommende ætt av Gud. Men Ishmaels ætt fikk ikke kontroll over jorden.

Neste test kom da brøderne Esau og Jacob (barnebarn til Abraham) ble født. De var tvillinger, men Esau kom først og skulle arve alt. Men han solgte sin førstefødselsrett til broren. Esau var sulten etter en dag ute på marken, og lot broren få førstefødselsretten, bare han selv fikk en tallerken linsevelling. Dermed ble det Jacobs ætt som skulle arve jorden. Kampen om førstefødselsretten, og dermed makten over jorden har preget planeten vi lever på siden den gang.

Jacob er Israel

Jacob fikk tolv sønner, som dannet hver sin av Israels tolv stammer. Ruben var eldst, men Juda var gjennom sin personlighet Jacobs valg, sammen med Benjamin og Josef blant brødrene. Jacob sa i sin velsignelse av sine sønner på sitt dødleie (1, Mosebok 49) at Ruben grunnet sin personlighet ikke fikk førstefødselsrett. Han og hans ætt skulle være som alle de andre. Både Kong David og Josef, Jesu stefar var av Judas ætt. Jødene er alle av Judas ætt, men de er bare en av de tolv stammene som skal regjere jorden. Ingen fikk som vi her ser forrett foran noen av de andre.

Dette kan det være grunn til å tro er mye av grunnlaget for Israels problemer. Hvem er det egentlig som bor der i dag? Det sies at det var Juda og Benjamins stammer som kom da Israel ble gjenopprettet i 1948.

Senere skal et par stammer til ha blitt funnet, blant annet i Etiopia. Men hvorfor skriver f.eks. Paulus i Romerbrevet 9,6 at ikke en hver jøde er jøde? Hvorfor er jøde erstattet med israeler i andre oversettelser? Vi har her sett at de ordene ikke er synonymer. Hvorfor snakker Johannes i Åpenbaringsboken om Satans Synagoge? Hvor er hele Jacob/Israel? Hvor er Israels Tapte Stammer? Hvem er de som vi i dag kjenner som vokternes arvinger?  Det er liten grunn til å tro annet enn at de er medlemmer av Juda og Benjamins stammer. men er de bare det?  Hva er en jøde? Handler det om blodslinje eller religion? Er den sanne Gudsarvens arvens voktere dem som har de rette blodslinjene, eller dem som har den rette religionen? Hva er jødedommen? Israel fikk Torahen, men hvorfor holder dagens jøder så fast i Talmud? Og ikke minst, hvem er Dans stamme, stammen som i følge Jacob skulle skape så mye vondt for sine brødres stammer?

Be om fred for Jerusalem

Spørsmålene er mange, svært mange. La meg bare slå fast at Bibelen ber oss om å be for fred for Jerusalem. La oss velsigne landet med det vi som kristne har. Evangeliet om Ham som er Veien, Sannheten og Livet. Han som er Messias, men likevel Han som det jødiske folk fortsatt venter på. Israel er Guds lovede land, men folket gikk feil. La oss hjelpe både dem og oss inn på den rette vei. Anti-semittisme er styggedom, men det samme er løgn og bedrag. Se derfor på treets frukter, og tenk utenfor den kristne systemboksen. Men definitivt innenfor Bibelboksen. Lite er nok som vi tror, men en ting er sikkert. Israel skal komme på plass som aldri før. Gud svikter ikke, selv om mennesker gjør det.

I denne utleggingen, som i hovedsak er bibelsk, men også dels historisk fundert ligger min oppfattelse av hvorfor en trosretning er rett, mens de andre er misforstått. De kommer alle fra den samme kjernen, men forvirring ble skapt for at ikke begrensede mennesker med Lucifer til leder skulle begynne å konkurrere med Gud Skaperen.

Hvor mye det hjalp kan nok diskuteres. Men det er en annen historie.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.