Åpent brev om kontanter til Stortingets Finanskomite

Dette er min reaksjon på kontanters fremtidige rolle i den fremlagte Finansmarkedsmeldingen 2018

Hvem jeg er: Mitt navn er Hans Christian Færden, grunnlegger av folkebevegelsen «JA til kontanter». En bevegelse som var på ca. 43000 mennesker da jeg 15. april i år forlot ledelsen der, etter å ha blitt bedt om å lede utviklingen av den nye Global YES to CASH bevegelsen i Europa.

Nå reagerer jeg på «Finansmeldingen 2018»s mangel på konkrete tiltak for å bevare kontanter. Jeg ser fine ord om viktighet og mer utredning, men sannheten er dessverre som det gamle uttrykket sier: «Der Djevelen ville at intet skulle skje, der nedsatte han den første komite». Vi behøver ikke mer utredning, vi behøver politisk handling, og det nå! Før de kommersielle bankene får ALL makt.

Hvem ønsker å gi et totalt bankstyrt land og ditto verden til sine barn?

Hvorfor reell tilgang til kontanter er så viktig: Et demokratisk samfunn forutsetter en maktbalanse. Ingen må få ukontrollert makt om vi fortsatt skal kunne kalle oss et demokrati.

I et samfunn der kommersielle aktører får 100% kontroll over folkets penger, samt kunnskap om hvordan hver og en bruker dem blir demokratiet en illusjon. Spesielt når de samme kommersielle aktørene tjener mer jo mer av andres penger de disponerer. Hele forretningsideen med dagens kommersielle banker er i praksis å tjene på andres penger, ved å bruke dem som om de var bankens egne. Spesielt innen finansmarkedet og trading er de potensielle gevinstene ekstreme.

Om de i tillegg også får hånd om kontanter vil de gjennom den implisitte digital sporingen av pengene kunne få kunnskap om alt og alle. Kunnskap er makt! «Lisens til å trykke penger» og total innsikt i hvordan de brukes av oss alle, inkludert dere i komiteen vil i praksis bli total makt. Hvordan kan man effektivt politisk regulere total makt?

Minner ved denne anledning også om komiteens tidligere vedtak, der f.eks. EUs bail-in direktiv i praksis innebærer at kommersielle banker kan sende regningen til innskyterne når de selv har rotet bort innskyternes penger på det store finanskasinoet. Hva sier dette om makten som allerede er der?

Nok en gang ser jeg det ekstremt viktig å peke på dette. Hva skjer med den demokratiske maktbalansen om en kommersiell aktør både har «lisens til å trykke penger» ut av løse luften og samtidig kan hente inn deler av sine tap ved å beslaglegge innskyternes penger? Innskytere som i et eventuelt kontantløst samfunn ikke en gang vil ha mulighet til å påvirke hva banken gjør.

Kontanter er sentralbankpenger, mens kontopenger i kommersielle banker i all hovedsak er monetisert gjeld. Hvilket betyr at de kommersielle bankene internt stort sett bruker kontanter, mens de vil ta kontantene fra befolkningen. Hvorfor vil de ikke «ta sin egen medisin»?

Jeg opplever Finansmarkedsmeldingen 2018 tydelig på viktigheten til kontanter, men temmelig vag angående hvordan vi kan beholde dem hva som kan og skal gjøres for å beholde dem i daglig bruk også? Noe jeg meget kort har redegjort for viktigheten av over her. I praksis snakker vel meldingen i all hovedsak egentlig om tilgang til kontanter i en krisesituasjon, og kun det?

Hva jeg ser et bankvesen som via tolkningskrumspring gjør Sentralbanklovens § 14 og Finansavtalelovens § 38 til en vits når de gjør fysiske kontanter nesten håpløst utilgjengelige, og dermed Norges Lover til noe som gjelder alle andre enn dem. Jeg forutsetter lovgiver, Stortingets Finanskomite ikke lenger vil og kan sitte stille og se på dette. Jeg begrunner mitt syn med følgende:

Personvern: Hvor mange av komiteen medlemmer bruker fysiske kontanter i sitt dagligliv? Dere som eventuelt aldri bruker kontanter vil jeg spørre om hvor greit det er at banken gjennom sin digitale registrering vet alt om hva bankenes lovgivere gjør med sine egne penger? Er det helt ukomplisert at den som komiteens medlemmer skal kontrollere og regulere vet «alt» om deres private liv? Hvor mye kan ikke leses ut av hver og en av oss sitt pengeforbruk?

Jeg forventer at komiteens medlemmer tar denne problemstillingen på alvor i sitt videre arbeid, både med Finansmeldingen 2018 og senere innsats for et sunt og bærekraftig pengesystem i vårt land.

Tilgjengelighet: Kan medlemmene av Stortingets Finanskomite fortelle når de sist fant en bank som håndterer inn- og uttak av kontanter? I hvert fall til en akseptabel pris? Har noen i komiteen forsøkt å ta med barn eller barnebarn til banken for å få tømt noe så enkelt, men samtidig så viktig som et barns sparegris?

Det snakkes også høyt og godt om bank i butikk, men har noen av komiteens medlemmer forsøkt å få ut mer enn det som i praksis kun er vekslepenger fra butikken? Har komiteens medlemmer sett at større kjeder som Meny vil eller har trukket seg fra ordningen? Hvor vil det til slutt bli mulig å få tak i kontanter?

Når fant komiteens medlemmer sist en minibank, utenom den sentrale bykjernen her i Oslo? Hva tenker medlemmene om at folk i distrikts-Norge flere steder tvinges til å reise 60-70 km for å få tak i kontanter? Hva betyr denne reisingen i tillegg for klima og miljø?

Jeg forventer at Finanskomiteen også tar lovverket på alvor og pålegger bankene reell tilgjengelighet for fysiske kontanter. Lovverket vi har nå kan åpenbart omgås på enkelt vis. Om nødvendig må det endres. All snakk om behovet for kontanter i en krise, slik Finansmeldingen gjør, blir meningsløs om infrastrukturen har blitt fjernet. En infrastruktur som for øvrig koster omtrent det samme uansett kontanter-volum. Med andre ord vil prisen på bruk av kontanter gå opp om bruken går ned. Hvem vil tjene på det?

Myten om svarte penger: Fysiske kontanter utgjør drøyt 2% av det totale antallet med norske kroner. Men i diskusjonen om skatteunndragelser og svarte penger skulle man tro at de fysiske kontanter er hele problemet. La det være krystallklart, svarte penger og skatteunndragelser er alvorlig! Det er også svarte penger blant kontantene. Men noe bør vi har lært av offshorepenger og de globale bankene med HSBC i spissen hvitvasking av narkopenger, for å nevne noe. Beløpene er ekstremt mye større digitalt enn fysisk, det er det all grunn til å tro.

Derfor forventer jeg at Finanskomiteen kontakter landets utmerkede skattedirektør og hører med ham hva som virkelig kan gjøres for å få ta grep om de virkelig store skatteunndragelsene? Jeg har personlig hatt flere gode samtaler med ham om hvordan f.eks. landet større banker kan bli skikkelig sjekket. Jeg ønsker ikke å gjengi fra personlige samtaler med ham, men Holthe er en mann dere etter min oppfatning bør lytte til når det gjelder hvordan de de største, dem som man men viss rett kan tenke har fått lov til å utvikle seg til en stat i staten, kan bli sjekket.

Gjeldsofre og kontanter: Den enorme mengden med privat gjeld i vårt land bekymrer noen og enhver, inkludert finansministeren og sikkert også dere. Programmet «Luksusfellen» viser for all verden hvor galt det kan gå. Men har noen av komiteens medlemmer tenkt på hvorfor programmet bruker kontanter for å illustrere problemstillingene til dem som behøver hjelp?

Forskning, blant annet i regi av Mastercard viser at vi bruker opptil 25% mer penger via kort enn om vi må ta kontanter opp fra lommen. Annen forskning viser at det handler om at er en viss ubevisst smerte ved å gi fra seg noe fysisk for at man skal få noe. Denne smerten blir opphevet ved bruk av kort eller annen digital betalingsform.

I tillegg kommer et annet meget viktig poeng. Hvor er ofte det første stedet et barn lærer om viktigheten av sparing og penger verdi gjennom nettopp bruk av sparegris? Hvordan skal man lære barn verdien av sparing og penger uten at det har et fysisk uttrykk?

Fysiske kontanter mer enn noe annet handler også om følelse av pengers verdi og dermed et av de klareste motmidlene vi har mot en totalt forgjeldet befolkning.

Avslutning: Takk for oppmerksomheten til deg som har lest så langt som hit. Etter å ha lest hva Finansmarkedsmeldingen sier om kontantenes fremtidige rolle ble jeg på vegne av fremtidige generasjoner bekymret. Etter min tid i JA til kontanter hadde jeg med respekt å melde håpet at vi var kommet lenger enn dette.

Med all respekt for meningsmotstanderne vi som jobber så hardt for kontanter har i Finans Norge så opplever jeg nok at deres lobbyister til tider synes å nå frem med argumenter overfor dere som til tider får meg til å tenke at vi kan glemme hva vi kjenner som demokrati, nå innføres «bankokratiet»? Jeg ber dere med dette ta det ansvaret for bevaring av Norges demokrati som påligger de folkevalgte medlemmene av Finanskomiteen og faktisk ta bevaring av reell tilgjengelighet for fysiske kontanter på alvor. Det er folket komiteen arbeider for, og det er folkets/våre barns fremtid dette gjelder.

Går ut fra at mange av dere har barn selv? Bygger vi et godt samfunn for mennesker, eller et godt samfunn for digitale maskiner og Finans Norges pengefokuserte medlemmer? Dette er spørsmålet jeg selv stiller meg hver dag. Takk for at dere også vil gjøre det samme!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.