Washington DC, City of London og Vatikanet er suverene stater

– Visste du at City of London er verdens finanshovedstad? At Washington DC er verdens militære hovedstad, og at Vatikanet er verdens religiøse hovedstad? Og at alle disse tre geografiske begrensede stedene er suverene enheter i landene vi finner dem?

Washington DC, City of London and the Vatican are sovereign states

– Did you know that the City of London is the world’s financial capital? That Washington DC is the world’s military capital, and that the Vatican is the world’s religious capital? And that all these three geographic limited places are sovereign entities in the countries we find them?