Tagged: Teknologi

Leter etter smarte løsninger for fornybar energi 0

Leter etter smarte løsninger for fornybar energi

Forskere spår at alle norske hus om få år vil ha hvert sitt solcellepanel. Men hva må til for at folk flest skal satse på fornybar energi?

Hvordan best behandle de med flere alvorlige sykdommer? 0

Hvordan best behandle de med flere alvorlige sykdommer?

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

Skal sikre verdens lengste flytebru mot kraftig vind 0

Skal sikre verdens lengste flytebru mot kraftig vind

For å bygge brua må utbyggerne vite nøyaktig hvordan vinden oppfører seg. Det skal forskere sørge for med ny metode for å måle vinden.

Hjerneskannere i skolen kan avsløre elever som ikke følger med 0

Hjerneskannere i skolen kan avsløre elever som ikke følger med

Danske forskere har vist at man kan hjerneskanne hele skoleklasser for å finne ut om elevene følger med på undervisningen. Teknologien kan brukes til å forbedre undervisningen, sier forskere, men ikke alle er enig.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.