Tagged: Skole og utdanning

Menn bruker like mye bistandspenger på familien som kvinner 0

Menn bruker like mye bistandspenger på familien som kvinner

En norsk studie om bistand viser at far prioriterer barna like høyt som mor. Og menn tenker mer økonomisk langsiktig enn kvinner. Men bistandsforsker i Florida er skeptisk til metoden. 

Hvorfor får så mange barn spesialundervisning? 0

Hvorfor får så mange barn spesialundervisning?

Mange flere elever får spesialundervisning nå enn før. Det skyldes økt fokus på tester og resultater, mener norske lærere.

Arbeidsmarkedet blir kjønnsdelt når ungdom må velge yrke tidlig 0

Arbeidsmarkedet blir kjønnsdelt når ungdom må velge yrke tidlig

Allerede i 10. klasse må mange ungdommer bestemme seg for hva de skal bli. Da er det ikke lett å velge utradisjonelt. 

Slik kan blogging brukast i undervisninga 0

Slik kan blogging brukast i undervisninga

Blogging i undervisninga myndigjer elevane på ein annan måte enn dei tradisjonelle sjangrane i skulen, viser ein ny studie. Publisering av bloggen er ein av grunnene til at elevane tar ansvar for eigen tekst, meiner forskar.

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring? 0

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter 0

Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter

Forskere har utviklet et eget skjema som læreren kan bruke når hun vurderer elevene. Det tar ikke mer enn to minutter per elev og gir en pekepinn på hvilke ferdigheter læreren, eleven og foreldrene kan jobbe med. 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.