Tagged: Pedagogiske fag

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring? 0

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter 0

Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter

Forskere har utviklet et eget skjema som læreren kan bruke når hun vurderer elevene. Det tar ikke mer enn to minutter per elev og gir en pekepinn på hvilke ferdigheter læreren, eleven og foreldrene kan jobbe med. 

Slår et slag for mattelekser og gangetabeller 0

Slår et slag for mattelekser og gangetabeller

Den indiske matematikeren Sujatha Ramdorai har stor tro på bruk av ny teknologi i matematikkundervisningen. Det betyr ikke at hun lar deg slippe å pugge gangetabellen.

Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg 0

Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg

Det er læreres ansvar å hjelpe barn og unge med utviklingshemming til å bli selvstendige. De må lære strategier allerede på barneskolen, mener forsker.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.