Tagged: Klima

Klimaendringer vil få oss til å svette mer og arbeid mindre 0

Klimaendringer vil få oss til å svette mer og arbeid mindre

Stigende temperaturer på grunn av klimaendringer vil gjøre oss dovne og vil senke produktiviteten. Det kommer til å ramme økonomien hardt, mener forsker.

Nordmenn bryr seg mindre om issmelting og ekstremvær enn andre europeere 0

Nordmenn bryr seg mindre om issmelting og ekstremvær enn andre europeere

Nordmenn er blant dem som er minst bekymret for hva klimaendringer og miljøødeleggelser kan gjøre med hav og kyst, viser en undersøkelse fra ti land.

Klimaendringer øker risikoen for hetebølger og skogbranner 0

Klimaendringer øker risikoen for hetebølger og skogbranner

Global oppvarming gjorde hetebølgen i Portugal i juni ti ganger mer sannsynlig, ifølge forskere. Varmen medvirket til en skogbrann hvor 64 mennesker omkom.

– Vi har tre år på oss til å snu utviklingen 0

– Vi har tre år på oss til å snu utviklingen

Vi har frem til år 2020 til å snu utviklingen i utslippene av drivhusgasser og fylle klimamålene i Paris-avtalen, skriver en rekke forskere.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.