Tagged: Historie

Hvorfor bruker vi ikke denne kalenderen med 13 måneder? 0

Hvorfor bruker vi ikke denne kalenderen med 13 måneder?

De fleste tar inndeling av året i 12 måneder for gitt, men måneden er egentlig en ulogisk størrelse. Så hvorfor har den ikke blitt erstattet av 13-månederskalenderen, som er mye mer rasjonell?

Bør vi la deler av krigsminnene svinne hen? 0

Bør vi la deler av krigsminnene svinne hen?

Alle krigsminnene etter andre verdenskrig vil bli vernet i nærmeste fremtid. Men hvor mye av det er bevaringsverdige og hvor mye er bare skrot? spør forsker.

Menneskeheten ble akkurat mye eldre 0

Menneskeheten ble akkurat mye eldre

Dette er de eldste Homo sapiens-levningene som noen gang er funnet. Knoklene er mer enn hundre tusen år eldre enn de forrige knoklene forskerne trodde var de eldste.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.