Category: Samfunn

Det kan komme langt flere asylsøkere med klimaendringer 0

Det kan komme langt flere asylsøkere med klimaendringer

En million asylsøkere kan komme til Europa hvert år hvis oppvarmingen av kloden fortsetter i et forrykende tempo. http://www.forskning.no

Nordmenn vet nesten mest om seg selv 0

Nordmenn vet nesten mest om seg selv

Går antall drap opp eller ned? Blir tenåringsjenter gravide? Sitter det mange innvandrere i fengsel? Nordmenn blir bare slått av svensker på kunnskap om slikt som dette, ifølge ny undersøkelse. http://www.forskning.no

Forskning avliver myten om kunstnere som motstandere av kommersiell suksess 0

Forskning avliver myten om kunstnere som motstandere av kommersiell suksess

De fleste synes verken det er viktig eller uviktig å tjene penger på å selge kunsten sin. http://www.forskning.no

Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt 0

Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt

60 prosent av lavinntektsfamiliene med barn i barnehage kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid. For mange er også redusert foreldrebetaling ukjent. http://www.forskning.no

Hvordan få flyktningene i jobb? 0

Hvordan få flyktningene i jobb?

Myndighetene pøser penger inn i norskopplæring, men mange stryker på språkprøven. Forskernes løsning er ikke flere timer på skolebenken. http://www.forskning.no

Om tillit til forskning og feiltolkning av meningsmålinger 0

Om tillit til forskning og feiltolkning av meningsmålinger

En ny undersøkelse viste mistillit til forskere og tro på konspirasjonsteorier, men rapporten møtte motbør. Her svarer Kantar TNS på kritikken.  http://www.forskning.no

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.