Category: Religion

Derfor overlevde så mange danske jøder nazismen 0

Derfor overlevde så mange danske jøder nazismen

Under okkupasjonen mistet under én prosent av den jødiske befolkningen i Danmark livet. I Polen ble ni av ti jøder drept, og dødstallene var høye også i Norge. En ny studie foreslår en forklaring på forskjellene.

Følelse av fellesskap er nøkkelen til integrering 0

Følelse av fellesskap er nøkkelen til integrering

– I stedet for å overlate ansvaret for integreringen til flyktningene selv, må vi behandle dem som medmennesker og inkludere dem i det daglige, sier forsker.

Hva har Gud på sykehjemmet å gjøre? 0

Hva har Gud på sykehjemmet å gjøre?

Religion og tro bør få en mer naturlig plass i eldreomsorgen, mener noen sykepleieforskere. – Men hva hjelper ei hand å holde i når pasientene ikke får dekket grunnleggende helsebehov, spør en annen. 

Er lys alltid godt? 0

Er lys alltid godt?

I de fleste religioner spiller lyset en avgjørende rolle. Det opptrer som regel på de gode kreftenes side. Men lysets rolle er ikke like svart og hvitt som man skulle tro. 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.