Category: Økonomi

Hvem skal bestemme hva naturen er verdt? 0

Hvem skal bestemme hva naturen er verdt?

I klimasøksmålet ble økonomer kalt inn som eksperter. De skulle vurdere hvor mye oljeboringen ville koste samfunnet vårt. Men går det egentlig an å sette en prislapp på natur og miljø? http://www.forskning.no

Har du sikret deg økonomisk før smellet? 0

Har du sikret deg økonomisk før smellet?

Papirverdier brenner og metallverdier overlever alt. Om det er dette som gjør at stadig flere nå satser på gull og sølvmynter vites ikke. Men at de meget usikre økonomiske tidene globalt er en av...

Sverige spås å bli kontantløst før 2030 0

Sverige spås å bli kontantløst før 2030

To tredeler av Sveriges forhandlere tror de vil slutte å akseptere kontanter senest i år 2030, ifølge en undersøkelse fra Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Hvordan går det egentlig med økonomien i Russland? 0

Hvordan går det egentlig med økonomien i Russland?

Russland har vært rammet av vestlige sanksjoner siden 2014, og Kongressen i USA har nå gått til full økonomisk krig mot Russland. I Vesten finnes det forestillinger om at Russland er på knærne økonomisk, og en krigshauk som John McCain liker å si ting som at “Russland er en bensinstasjon som later som om den…

Nei til profitt i velferden krever nei til EØS 0

Nei til profitt i velferden krever nei til EØS

Velferdprofitørene er ikke populære blant folk flest. En meningsmåling gjennomført av Ipsos MMI for SV viser at 50% av velgerne svarer nei på spørsmålet om profitt i velferden, mens bare 25% svarer ja. Undersøkelsen stilte spørsmål om det er galt eller riktig at «eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når…

– Kvinnelige gründere er en utrydningstruet art i velferden 0

– Kvinnelige gründere er en utrydningstruet art i velferden

Når det blir reist kritikk av velferdsprofittører som skor seg på drift av barnehager, er ikke Høyre og FRP seine med å vise til “kvinnelige gründere”, som om de skulle være de dominerende i sektoren og som om det er dem dette dreier seg om. Høyre sier: “Hvorfor er det et problem at kvinnelige gründere…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.