Category: Miljø

Natur er mye mer enn en handelsvare 0

Natur er mye mer enn en handelsvare

Klimaproblemet er et presserende fremtidsspørsmål, og det har fått mye oppmerksomhet. Dessverre er det ikke den eneste miljøutfordringen. Planter og dyr og deres habitater forsvinner i et raskt tempo, og med det går også...

Vi fyrer mindre med ved 0

Vi fyrer mindre med ved

Vedfyringen går litt ned her i landet, og samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig. http://www.forskning.no

Har elbiler bare små, om noen, miljøfordeler? 0

Har elbiler bare små, om noen, miljøfordeler?

Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. For å beregne hvordan ulike biler påvirker miljøet, må man undersøke utslippene for hele bilens livsløp, skriver faktisk.no. http://www.forskning.no

Det kan komme langt flere asylsøkere med klimaendringer 0

Det kan komme langt flere asylsøkere med klimaendringer

En million asylsøkere kan komme til Europa hvert år hvis oppvarmingen av kloden fortsetter i et forrykende tempo. http://www.forskning.no

Guvernøren av California er i Norge for å få fart på klimasaken 0

Guvernøren av California er i Norge for å få fart på klimasaken

Forskere og politikere samlet seg i Oslo for å få dele kunnskap om klima og for å få til handling.  http://www.forskning.no

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.