Category: Kultur

Nordmenn protesterte da «Tre nøtter til Askepott» ble borte 0

Nordmenn protesterte da «Tre nøtter til Askepott» ble borte

Tidløs, magisk og med en feministisk tvist. For mange blir det ikke jul uten «Tre nøtter til Askepott». Hvorfor er det sånn? http://www.forskning.no

Forskning avliver myten om kunstnere som motstandere av kommersiell suksess 0

Forskning avliver myten om kunstnere som motstandere av kommersiell suksess

De fleste synes verken det er viktig eller uviktig å tjene penger på å selge kunsten sin. http://www.forskning.no

Hvorfor bruker vi ikke denne kalenderen med 13 måneder? 0

Hvorfor bruker vi ikke denne kalenderen med 13 måneder?

De fleste tar inndeling av året i 12 måneder for gitt, men måneden er egentlig en ulogisk størrelse. Så hvorfor har den ikke blitt erstattet av 13-månederskalenderen, som er mye mer rasjonell?

Bør vi la deler av krigsminnene svinne hen? 0

Bør vi la deler av krigsminnene svinne hen?

Alle krigsminnene etter andre verdenskrig vil bli vernet i nærmeste fremtid. Men hvor mye av det er bevaringsverdige og hvor mye er bare skrot? spør forsker.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.