Category: Arbeidsmarkedet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren besøker Kvitsøy i Rogaland 0

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren besøker Kvitsøy i Rogaland

Tirsdag 16. september tilbringer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dagen i Rogaland. Han får omvisning på Sola lufthavn, blir med på båttur med skip som driver kjerneboring i Boknafjorden, besøker sjøtrafikksentralen og losformidlingen på Kvitsøy og drar på befaring der Rogfast-tunnelen kommer opp på Kvitsøy.

OL blir alltid langt dyrere enn planlagt! Hvorfor? 0

OL blir alltid langt dyrere enn planlagt! Hvorfor?

Hva er årsaken? Når en tredjepart, (i OL sammenheng staten) gir en in blanko garanti, da blir alt mye dyrere.

Det blir litt som en firmafest hvor alt er gratis, da drikker de fleste med begge hender.

Alle som legger inn anbud i OL prosjekter vet at man er under et tidspress, og uansett hvor store overskridelsene blir, så blir alt betalt. (tredjepart staten garanterer). Dynamikken som da oppstår bidrar til den enorme prisspiral som hver gang fører til enorme overskridelser. Private er noen grådige, griske, uhyrer når de lukter penger, og det gjør de når det ligger en ubegrenset garanti i bunnen. Derfor ser vi også et voldsomt press og drive bak ønsket om et OL til Oslo. Et OL i Oslo gjør veldig mange, veldig rike.

Den olympiske organisasjon burde selv drive og bygge OL. De sitter med milliardinntekter, og kan som et firma styre sine utgifter i forhold til inntekter. Da vill OL få en mer fornuftig størrelse, og gleden ville sikkert bli like stor. Da vil OL systemet sitte som byggherre og arrangør, og vil presse priser og derved heve sitt overskudd.

Staten kan eventuelt bidra med et fast avtalt beløp, mot å få noen anlegg etter eget ønske og plassering.
En slik organisering vil redusere kostnadene betydelig.

www.EtBedreNorge.no Per Øivind Næss. 05-09-2014.

Nye Innlegg:

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.