Daily Archive: november 20, 2017

Samfunnet undertrykker det moderlige 0

Samfunnet undertrykker det moderlige

Flere mødre føler en «ny form for undertrykking», ved å ikke bli anerkjent for valgene sine om å være hjemmeværende eller jobbe deltid mens barna er små. http://www.forskning.no

NATO: Krig mot Kina og Russland mer sannsynlig hvis de styrker seg på bekostning av USA 0

NATO: Krig mot Kina og Russland mer sannsynlig hvis de styrker seg på bekostning av USA

Den ledende NATO-kommandanten general Dennis Mercier holdt et foredrag i Atlantic Council  16. november 2017 der han sa at faren for en «stor mellomstatlig konflikt har økt» i takt med at ikke-vestlige makter, og...

0

Ustabilitetens politiske økonomi

Av Øyvind Andresen. Statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy har i år utgitt boka «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme». Det er den mest oversiktlig framstillinga hittil på norsk om hvorledes den...

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.