Daily Archive: november 14, 2017

Ikke boligpriskrakk, men korreksjon 0

Ikke boligpriskrakk, men korreksjon

Boligprisoppgangen i Oslo i fjor var vel luftig og kan ikke forklares med inntektsvekst eller rentenedgang. Derfor vil boligprisene fortsette å falle i Oslo, men neppe særlig mer i resten av landet, ifølge en...

0

Innsidehistorien om saudienes lange knivers natt

Av Pepe Escobar. Kongehuset til Saudi-Arabias kong Salman holder på å pønske ut en effektiv «anti-korrupsjons»-kommisjon». Han har utnevnt sin sønn kronprins Muhammad Bin Salman (heretter kalt MBS) som leder. I første omgang har...

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.