Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

http://www.forskning.no