Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Fattigdom handler ikke bare om mangel på penger eller andre ressurser.

For de fleste fattige handler det også om følelsen av skam – med de konsekvenser det får.

Dette har forskere nå fått bekreftet gjennom studier i så ulike land som India, Uganda og Norge.

Skamfølelse også i Norge

Amartya Sens hypotese er at
Les mer her …