Daily Archive: juli 21, 2017

Mus uten luktesans går ned i vekt med fet mat 0

Mus uten luktesans går ned i vekt med fet mat

Mus uten luktesans går ned i vekt hvis de spiser samme mengde fet mat som mus med luktesans – ganske enkelt fordi de forbrenner mer. Dansk forsker mener det samme kan gjelde for mennesker.

Både kvinner og menn er flinke til å lytte til sine ansatte 0

Både kvinner og menn er flinke til å lytte til sine ansatte

Derimot tar kvinnelige ledere mer risiko enn sine mannlige kolleger. De involverer flere medarbeidere, gir rom for motforestillinger og legger dermed til rette for mer innovasjon, ifølge ny avhandling.

Vesten taper stort i økonomimesterskapet 0

Vesten taper stort i økonomimesterskapet

Noe stort skjer i verdensøkonomien, men bare unntaksvis når det fram til overskriftene. Økonomikommentatoren i Financial Times, Martin Wolf, har tatt fram en del statistikk som viser hvordan de utviklede landene har mistet den dynamikken som gjorde dem til verdensledere. Tidligere hadde industrilandene en økonomisk vekst som overgikk resten av verden. Dette forspranget har de…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.