Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Steigan.no – (et viktig forum for debatt)
Erling Folkvord

Av Erling Folkvord.

Eg  snakkar korkje arabisk, kurdisk eller eit av dei andre språka i Syria. Er derfor avhengig av tolk eller skriftlege kjelder. Derfor er det mykje eg ikkje veit.  Eg vil prøve å vere litt grundigare, mellom anna på
Les mer her …